Sibelius-Akatemian opetusvierailun suunnitteleminen, hakeminen ja toteuttaminen

(Jos hanke ei ole sinulle vielä tuttu, ole ystävällinen ja lue sivun alimmaisena oleva taustaa -osio.)


Jos haluat kutsua Sibelius-Akatemian opettajan opetusvierailulle oppilaitokseesi, aloita puhumalla suunnitelmasta ensin kollegoillesi ja esimiehellesi. Yhteistyöllä tulee olla rehtorin tai koulutusjohtajan/-päällikön suostumus, sillä toteutuksesta aiheutuu kustannuksia myös järjestävälle taholle esimerkiksi osallistuvien opettajien muu työ -korvauksina, matkakustannuksina, tilavuokrina tai pianistipalkkioina. Sibelius-Akatemia maksaa oman opettajansa palkkion. HUOM! Toivomme, että järjestävä musiikkiopisto kustantaisi myös Sibelius-Akatemian opettajan matka- ja majoituskulut. 


Opetusvierailuja tehdään puhaltimien pilottivuoden (2015-2016) jälkeen kaikissa soittimissa, ja siksi vierailujen määrä per instumentti per lukuvuosi on rajattu. Myös opettajien kiireiset aikataulut rajoittavat mahdollisia vierailuajankohtia, joten varaudu siihen, että vierailu ei ehkä ole mahdollinen haluamanasi ajankohtana. 


Aloita täyttämällä tämä hakemus, että vierailutoiveen yksityiskohdat saadaan alusta asti mahdollisimman tarkasti.


Seuraavat askeleet

Nuorisokoulutuksen koordinaattori Peppiina Kaperi ottaa yhteyttä hakemuksen lähettäneeseen opettajaan sekä rehtoriin varmistaakseen, että yhteistyön suunnittelulla on myös oppilaitoksen lupa ja varmistaakseen, ovatko oppilaitoksen tilat käytettävissä opetusvierailua varten.

Rehtori nimittää opetusvierailun suunnitteluun vastuuopettajan (yleensä se on yhteistyötä ehdottanut opettaja), joka sekä suunnittelee ja tuottaa kurssin että on ensisijainen yhteyshenkilö Sibaan päin. Lisäksi hän houkuttelee ja sitouttaa seutukunnan muiden musiikkioppilaitosten opettajat osallistumaan kurssille oppilaidensa kanssa.


Useimmiten hakemisvaiheessa ei ole tiettyä toiveopettajaa valittuna, vaan rehtorin, vastuuopettajan ja Siban ao. ainejohtajan kanssa mietitään kuka olisi kurssin tavoitteisiin parhaiten sopiva opettaja.  

Vastuuopettaja, valittu Siban opettaja ja Peppiina alkavat miettiä toteutusta ja haarukoida sopivaa aikaa, yleensä viikonloppua, kalentereistaan.


Vastuuopettaja varmistaa opetustilojen riittävyyden ja varaa tarvittaessa pianistin kurssille. Rehtori päättää, jaetaanko tiloista ja pianistista yms. koituvat yleiskulut osallistuneiden kesken vai tarjoaako rehtori esimerkiksi oman oppilaitoksensa tilat muidenkin käyttöön veloituksetta. Kurssille osallistuvilta ei kuitenkaan voi periä osallistumismaksuja. 


Siban opettaja ja vastuuopettaja tarkentavat viikonlopun tavoitteita ja suunnittelevat sisällön ja aikataulun. Mestarikurssimaisesti toteutettavan yksilöopetuksen lisäksi ohjelmassa on monesti yhtyesoittoa.

Vastuuopettaja kokoaa kurssille oppilaat. Jokaisen oppilaan on osallistuttava opettajansa kanssa, että vierailusta saadaan irti paras mahdollinen opetuksellinen ja verkostoitumishyöty.  


Vierailun jälkeen Peppiina Kaperi maksaa Siban opettajan päivärahat ja opetuspalkkion ja pyytää osallistujilta palautetta toiminnan edelleen kehittämiseksi. 


Vastuuopettajan sitoutumisen tärkeys

Pilottivuoden (2015-2016) aikana huomasimme, että molemmin puolin hedelmällisin yhteistyö lähtee opettajan omasta kiinnostuksesta tarjota oppilailleen erilaisia oppimiskokemuksia ja aktiivisesti etsiä tähän mahdollisuuksia. Tehtävään sitoutunut vastuuopettaja on innostunut, innostava ja jaksaa suunnitella ja toteuttaa vierailua ideasta päätöskonserttiin saakka. 


Kaikkien opettajien osallistaminen 

Muutamilla paikkakunnilla vierailun ympärille rakennettiin menestyksekkäästi pieni opetustapahtuma osallistamalla oppilaidensa kanssa tulleet opettajat mukaan toimintaan. 

Kaikki opettajat ottivat mukaan kaikki oppilaansa iästä ja tasosta riippumatta. Siban opettajan keskittyessä yleensä edistyneimpiin oppilaisiin, saivat nuoremmat opetusta naapurioppilaitoksen opettajalta. Hyvää palautetta saanutta oppilaskiertoa on monissa oppilaitoksissa päätetty jatkaa järjestämällä vastaavanlaisia viikonloppuja omin voimin.  


Yhteydenotot:

Peppiina Kaperi

koordinaattori, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia 

peppiina.kaperi@uniarts.fi

Puh. 050 4616682HANKKEEN TAUSTAA

Sibelius-Akatemia on antanut peruskoulu- ja lukioikäisille lahjakkaille musiikinharrastajille nuorisokoulutusta vuodesta 1884. Opiskelijat ovat saaneet soittotuntinsa pääosin Sibelius-Akatemiassa pääkaupunkiseudulla. Nyt toimintaa uudistetaan ja uudenlaista toimintamallia pilotoitiin Sibelius-Akatemian puhaltimien, lyömäsoitinten ja harpun aineryhmässä lukuvuonna 2015-2016. 


Pilotin tulosten pohjalta tehty hankehakemus sai keväällä 2016 Suomen Kulttuurirahastosta rahoitusta seuraavaksi kolmeksi vuodeksi (syksy 2016-kevät 2019) ja toimintaan tulivat mukaan puhaltimien lisäksi laajasti eri soittimet.


Toiminnan lähtökohta

"Haluamme tukea musiikinharrastusta siellä, missä nuoret soittajat opettajineen ovat, ja tehdä pitkäjänteistä työtä innostuksen ja mahdollisuuksien lisäämiseksi koko maassa. On hyvä etsiä nuorisokoulutukselle uusia, tämän päivän suomalaista musiikkikenttää parhaiten tukevia toimintamuotoja."  - Olli-Pekka Martikainen, Sibelius-Akatemian varadekaani


Tarkoituksena on nyt luoda pysyvä ja toimiva yhteistyömalli, joka juurtuu osaksi maamme musiikkikoulutusta. Toimintamallissa Sibelius-Akatemian opettajat vierailevat maakunnallisissa musiikkioppilaitoksissa periodimuotoista opetusta tarjoten. 


Suunnitelmana on, että kunkin lukuvuoden aikana toteutetaan noin 25 opettajavierailua/opetusviikonloppua eri puolilla Suomea. Opetusviikonloput suunnitellaan jokaisen vierailupaikkakunnan lähtökohtien ja tarpeiden pohjalta ja toivomme, että vierailevan opettajan lisäksi myös oppilaitoksen omat opettajat sekä seutukunnan muiden oppilaitosten viikonloppuun tulevat opettajat osallistetaan toimintaan kiinteästi. 


Kustannukset & rahoitus

Kolmivuotisen rahoituskauden päätyttyä kevään 2019 jälkeen Sibelius-Akatemian ja musiikkioppilaitosten yhteistyön toivotaan vakiintuneen pysyväksi, jatkuvasti kehittyväksi yhteistyösuhteeksi. Toivomus olisi, että jatkossa musiikkioppilaitokset kykenisivät irroittamaan toiminnan tarvitsemat resurssit omasta budjetistaan lukuunottamatta Sibelius-Akatemiasta lähtevän opettajan palkkaa, jonka SIbelius-Akatemia jatkossakin maksaa.

0%