Hakemus Music Finland ry:n säveltäjäasiakkaaksi

Music Finland ry:n tehtävänä on edistää suomalaisen musiikin tunnettuutta ja saatavuutta laaja-alaisesti ja tavoitteellisesti sekä luoda edellytyksiä sen esittämiselle Suomessa ja ulkomailla. Music Finland ry:n nuotistoon kootaan suomalaista kustantamatonta musiikkia, jota myydään, lainataan ja vuokrataan sekä käytetään suomalaisen musiikin tunnetuksi tekemiseen tähtäävissä projekteissa. Jotta tämä toiminta olisi tekijänoikeuslain mukaista, Music Finland solmii säveltäjien kanssa asiakkuussopimuksia ("promootiosopimuksia"), jotka oikeuttavat teosten kopioimisen ja levittämisen.

Asiakkuussopimus

Asiakkuussopimus ei anna Music Finlandille yksinoikeutta nuotistoon toimitettuihin teoksiin, eikä se oikeuta Teoston tilitysosuuksiin. Jos teos kustannetaan, Music Finlandin oikeudet sitä kohtaan raukeavat. 

Music Finlandin nuotisto tarjoaa säveltäjäasiakkailleen mm. seuraavia palveluja:
- säveltäjän teosten arkistointi Music Finlandin nuotistoon
- teosten luetteloiminen nuotiston tietokantaan kokoonpano- ym. tietoineen
- nuotiston teosluettelotietojen julkaisu Music Finlandin verkkosivuilla
- kustantamattomien teosten nuottimateriaalien julkaisu ja levitys
- teosten nuottimateriaalien verkkojulkaiseminen pdf-muodossa

Asiakkuuden hakeminen

Asiakkuutta voi hakea tällä sähköisellä lomakkeella. Hakemuksessa tulisi täyttyä alla olevat ehdot. Hakemus kuitenkin käsitellään ja arvioidaan vaikka jokin ehdoista täyttyisi puutteellisesti.

- säveltämisen tulee olla ammattimaista ja ainakin kolmen teoksen pitää olla esitetty julkisesti jonkin vakiintuneen konserttijärjestäjän toimesta (esim. Finland Festivalsin jäsenfestivaalit, Yleisradio, Suomen Big Band -yhdistys tai Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n jäsenorkesteri)
- säveltäjän tulee olla Teoston asiakas
- säveltäjän tulee antaa taustatiedot opinnoistaan, toiminnastaan ja muista päätökseen mahdollisesti vaikuttavista asioista

Liitä mukaan myös teosluettelosi, ansioluettelosi sekä digitaalisessa muodossa oleva valokuva.

Asiakkuudet hyväksyy Music Finland. Varsinainen asiakkuussopimus allekirjoitetaan hakemuksen hyväksymisen jälkeen.

Tiedustelut

Tietopalvelupäällikkö Kari Laitinen
kari.laitinen@musicfinland.fi
+358 (0)50 367 4703

0%