Yli-ikäisyyslupa-anomus

Lomakkeen lähettäjä

Seura

Alue

Lomakkeen lähettäjän rooli seurassa

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Olen tutustunut yli-ikäisiä pelaajia koskeviin kriteereihin

Pelaajan nimi

Syntymäaika

Seura, jossa pelaajan edustusoikeus on tällä hetkellä

Rastita, mihin sarjoihin/leireille yli-ikäisyyslupaa haetaan

Pelaajan ottelumäärä yhteensä kaudella 2018

Pelaajan pelaajanumero pääsääntöisesti kaudella 2018

Pelaajan ulkopelipaikka pääsääntöisesti kaudella 2018

Pelaajan kaikki joukkueet kaudella 2018

Pelaajan arvioitu ottelumäärä sen ikäluokan joukkueessa, johon yli-ikäisyyslupa mahdollisesti myönnetään

Mitkä ovat pelaajan omat ajatukset ja toiveet tulevan kauden pelaamisestaan?

Miten yli-ikäisyysasiaa on käsitelty joukkueiden vanhempien kanssa?

Seuran puheenjohtajan näkemys kokonaisuudesta

Perustelut: Miksi joukkuetta ei voi täydentää seuran nuoremmista ikäluokista?

Hyväksyntä

Seuran puheenjohtajan nimi

Seuran puheenjohtaja hyväksyy tässä lomakkeessa annetut tiedot

Joukkueen pelinjohtajan nimi

Joukkueen pelinjohtaja hyväksyy yli-ikäisen pelaajan käyttämisen joukkueessaan

Lisätietoa (tarvittaessa)

0%