Sairaalasielunhoito Helsinki, Vantaa, Espoo, Porvoo, Lohja, Hyvinkää


HUS-sairaanhoitoalueen palautejärjestelmän yhtenä osana keräämme säännöllisesti palautetta sairaalapastorien palveluiden kehittämiseksi

Palvelutyytyväisyyskysely henkilökunnalle, viikot 6-8/2019

Pyydämme ystävällisesti vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

Vastaajan tiedot:

sukupuoli:

ikä:

hoitoyksikkö/osasto, jossa työskentelet:
1. Miten sait tiedon sairaalapapin palvelusta?
2. Miten sait yhteyden sairaalapappiin ?
3. Missä tilanteissa olet kohdannut sairaalapapin?
4. Miten olet kokenut yhteistyön sairaalapapin kanssa
5. Suosittelisitko kokemuksesi perusteella yhteistyötä papin kanssa myös kollegoillesi?
6. Mistä aiheesta haluaisit sairaalapapin pitävän koulutusta/osastotunteja
7. Mitä muuta haluat sanoa?
0%