Klienttillfredställelse

​Terapi klienter

Datum​

Terapi

Terapin betalas av​

Terapiperiodens längd​

1. Inledandet av terapin

Praktiska arrangemang kring terapin

5

4

3

1

Klientens behov har uppmärksammats

4

3

2

1

2. Terapins innehåll​

Samarbetet med terapeuten

4

3

2

1

Personer i klientens omgivning har tagits i beaktande och involverants i terapin

4

3

2

1

Terapeutens råd och anvisningar varit lättförståeliga och praktiska

4

3

2

1

Klientens egen aktivitet (hemuppgifter osv.)

4

3

2

1

3. Avslutandet av terapin​

Målsättningarna för terapin uppnåtts

4

3

2

1

Rehabiliteringen har varit gynnsam i vardagen

4

3

2

1

Anvinsingarna för fortsättningen

5

4

3

1

4. Belåtenhet med tjänsterna​

Villigheten att fortsätta samarbetet med Hjärnförbundet r.f. (Aivoliitto ry)

4

3

2

1

5. Hur sannolikt att du skulle rekomendera Hjärnförbundets tjänster?

10=Jag rekommenderar definitivt  
  0=Jag rekommenderar inte*

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Annat​

Tack!​

0%