Uutiskirje maaliskuu 2019

Mikä ihmeen sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma?

Mitä teki sateenkaari-ihmisten hyvinvoinnin eteen Sipilän hallitus? Ei mitään, kuten kaikki tietävät. Avioliittolain liitelait oli pakko säätää, koska edellinen eduskunta edellytti hallituksen tekevän sen. Äitiyslaki tuli kansalaisaloitteella.

Mitä tekivät Stubbin ja Kataisen hallitukset? Eipä juuri mitään. Avioliittolaki jäi uudistamatta. Sekin jäi kansan hoidettavaksi. Äitiyslain ja translain annettiin raueta, kun hallitus ei ollutkaan johdonmukaisesti ihmisoikeuksien puolella. Laajempaa yhdenvertaisuutta sentään edistettiin uudistamalla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait.

Viimeisen kahdeksan vuoden aikana sateenkaari-ihmisten oikeuksia on siis edistetty lähinnä hallituksesta huolimatta – aktiivisten kansalaisten ja aktiivisten virkamiesten ponnistelujen avulla. Muualla Länsi-Euroopassa on samaan aikaan tullut jo standardiksi, että valtiovalta edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöpolitiikkaa johdonmukaisesti politiikka- ja toimintaohjelmilla.

Jotta Suomessakin vihdoin päästäisiin johdonmukaiseen sateenkaari-ihmisten hyvinvoinnin kehittämiseen, peräänkuulutamme Suomen seuraavalta hallitukselta sateenkaaripoliittista toimintaohjelmaa!

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oikeuksia voidaan edistää tavoitteellisesti asettamalla sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma, jossa määritellään konkreettiset toimenpiteet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvoinnin ja yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi kaikilla hallinnonaloilla. Ohjelmassa määritellään sateenkaariasioiden koordinaatiovastuu valtioneuvostossa ja valtionhallinnon sisällä ja toimintaohjelmalle varataan riittävät resurssit. Ohjelma laaditaan yhteistyössä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjärjestöjen kanssa.

Osana sateenkaaripoliittista toimintaohjelmaa edistetään myös sateenkaariperheessä elävien lasten oikeuksia ja hyvinvointia sekä sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia yrittää lapsiperheellistyä. Isyys- ja äitiyslait muutetaan yhdeksi vanhemmuuslaiksi, joka mahdollistaa sukupuolen moninaisuuden huomioimisen, useamman kuin kahden vanhemman vahvistamisen ja vanhempien väliset sopimukset vanhemmuudesta. Kotimaisen sijaissynnytyslain säätäminen lisää yhdenvertaisia mahdollisuuksia perheellistymiseen ja turvaa kaikkia osapuolia.

Sateenkaariperheet ry:n hallitusohjelmatavoitteet löydät täältä >> 

Sateenkaariperheet ry on perhepolitiikan asiantuntijana mukana Setan vaalikampanjassa >> 

Varmista ennen äänestämistä, että oma ehdokkaasi kannattaa kaikkia Sateenkaariperheiden tavoitteita. Katso alta ohjeet, miten voit lähestyä ehdokastasi.

Hyvää vaalikevättä kaikille – tämä on meidän mahdollisuus vaikuttaa!

Juha Jämsä

toiminnanjohtaja
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Sisällysluettelo:

• Uutisia ja ajankohtaista
• Tapahtumauutisia
• Tulevat koulutukset ja tapahtumat
• Vertaistoiminta netissä
• Neuvontapalvelu
• Haastattelupyynnöt
• KAIKKI PAIKALLISET TAPAHTUMAT
  uutiskirjeen lopussa

AJANKOHTAISET LAUSUNNOT, TIEDOTTEET JA PÖYTÄKIRJAT

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, lisätietoja täällä >>

Uutisia ja ajankohtaista

Näin varmistat, että äänestät oikein

Jos sateenkaariperheiden lasten ja aikuisten hyvinvointi ja oikeudet ovat sinulle tärkeitä, huolehdi, että äänestät vain sellaista ehdokasta, joka sitoutuu yhdistyksen tavoitteisiin. Voit varmistaa asian helposti henkilökohtaisella viestillä:

• guuglaa ehdokkaasi - löydät varmasti jonkin yhteystiedon (sähköposti, facebook…)
• kopipeistaa oheinen teksti linkkeineen, ja lähetä se ehdokkaallesi
• jos haluat, voit muokata tekstiä (henkilökohtainen näkökulma koskettaa ehdokasta)

Hei

Olen ajatellut äänestää sinua. Haluan ensin kuitenkin varmistaa, että tuet sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien hyvinvointia ja oikeuksia. Se on minulle tärkeä asia. 

Minua kiinnostaa tietää, oletko sitoutunut Sateenkaariperheet ry:n hallitusohjelmatavoitteisiin, joita ovat sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma, translaki, sijaissynnytyslaki ja vanhemmuuslaki?

Lisätietoa: sateenkaariperheet.fi/vaikuttamistyota/poliittiset-tavoitteet/

Ystävällisin terveisin,

Eduskuntavaalien vaalipäivä on su 14.4.2019. Ennakkoäänestys kotimaassa 3.–9.4.2019.

Nelfa tuo Helsinkiin lapsenoikeusseminaarin ja perhetapahtuman!

Sateenkaariperhejärjestöjen eurooppalainen kattojärjestö Nelfa pitää vuosikokouksensa Helsingissä tänä viikonloppuna. Kokous tuo mukanaan kaikille avoimen, englanninkielisen seminaarin lapsen oikeuksien näkökulmasta ja sopimuksesta sateenkaariperheaktivismin välineenä. Seminaari järjestetään perjantaina 8.3. kello 13-16 ja siihen voi ilmoittautua loppuun saakka täällä >> Seminaarin koko ohjelma >> ja FB-tapahtuma >>

Sunnuntaina 10.3. klo 10-13 järjestään yhdistyksen toimistolla Helsingissä koko perheen tapahtuma. Ohjattua musiikkileikkiä, askartelupajoja, lounasta ja kansainvälisiä vieraita. Nelfan vuosikokouksen vieraat perheineen osallistuvat tapahtumaan. Tervetuloa viihtymään! Lisätiedot FB-tapahtumasta >>

Tärkeä erävoitto!

Hallinto-oikeus vahvisti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksen, että HUSin johtajaylilääkärin määräys kieltää hedelmöityshoidot naispareilta oli syrjivä.

Tämä on erittäin merkittävä askel toistakymmentä vuotta jatkuneen syrjinnän päättämisessä. Tavoitteenamme on, että sateenkaariperheet saisivat tulevaisuudessa kaikki tarvitsemansa hoidot myös julkisilta klinikoilta.

Tietojemme mukaan sairaanhoitopiirit ovat valmistelemassa lahjasoluhoitojen uudelleenaloittamista. Vielä ei ole tiedossa millaisin perustein ne tulevat lahjasoluhoitoja myöntämään naispareille tulevaisuudessa.

Neljän muun hedelmöityshoitoja tarjoavan sairaanhoitopiirin osalta vastaava syrjintäkysymys on näiden alueiden hallinto-oikeuksien käsiteltävänä. Odotamme muiltakin hallinto-oikeuksilta vastaavia päätöksiä.

Lue lisää Ylen artikkelista>>

Äitiyslaki astuu voimaan

– tässä käytännön ohjeita!

Äitiyslaki astuu vihdoin voimaan huhtikuun alusta lukien. Lain voimaantulon jälkeen naisparin on mahdollista hakeutua hedelmöityshoitoihin parina, jolloin molempien suostumus hoitoihin edellytetään. Tämän hoidoille annetun suostumuksen pohjalta toinen vanhemmista voi tunnustaa äitiytensä neuvolassa tai lastenvalvojan luona.

Laki siis koskee ainoastaan lapsia, jotka saavat alkunsa lain voimaantulon jälkeen sellaisissa virallisissa hedelmöityshoidoissa, joille naisparin molemmat puolisot ovat antaneet suostumuksensa. Kaikissa muissa tilanteissa vanhemmuus tulee vahvistaa perheen sisäisen adoption kautta.

Olemme päivittänneet nettisivujemme osion >>, joka auttaa perheitä tässä ja muissa sateenkaariperhe-elämän byrokraattisissa koukeroissa. Jos nettisivujemme tiedot eivät riitä, voit aina olla yhteydessä neuvontapalveluumme >>

Kevätkokous 2019 Tampereella

Tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen lauantaina 30.3. kello 17 alkaen Holiday Club Tampereen kylpylään (Lapinniemenranta 12, Tampere). Pientä purtavaa ja kahvitarjoilu.

Kevätkokous järjestetään paikallistoiminnan kehittämispäivien yhteydessä, joten kokouksessa on mahdollista tavata yhdistyksen aktivisteja eri puolilta maata. Kokouksessa hyväksytään vuoden 2018 tilinpäätös ja myönnetään hallitukselle ja toiminnanjohtajalle vastuuvapaus. Kokouksen arvioidaan kestävän noin tunnin verran.

KOKOUSPAPERIT: (löytyvät myös kotisivuilta >>)
Esityslista
• Tilinpäätös 2018 sis. tuloslaskelma, tuloslaskelma kustannuspaikoittain, tase, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus

Mitä tapahtui vuonna 2018

Vuonna 2018 vaikuttamistyössä otettiin kaksi harppausta: äitiyslaki ja lapsenhuoltolaki hyväksyttiin eduskunnassa. Yhdistys asetti omat hallitusohjelmatavoitteet. Sijaissynnytystä ja hedelmöityshoitosyrjinnän lopettamista ajettiin hyvin aktiivisesti. Uutena vaikuttamisen tapana päätettiin tukea venäläisen sateenkaariperheen turvapaikkavalitusta YK:n lapsen oikeuksien komitealle.

Sateenkaariperheiden sijaisvanhemmuutta edistävä Väriä perhehoitoon -hanke käynnistyi alkuvuodesta. Lasten hyvinvointia tutkinut tutkimushanke päättyi, raportti julkaistiin maaliskuussa. Perhesuhdekeskus- ja Kaikkien perheiden Suomi –hankkeet jatkuivat. Molemmissa suunniteltiin vakinaistamista, jota haetaan vuodesta 2020 eteenpäin.

Vuositeema viime vuonna oli moninaiset perhesuhteet. Sillä pyrittiin laajentamaan yhdistyksen vertaistoimintaa uusiin kohderyhmiin ja perhesuhteisiin. Vertaistoiminnan uusia muotoja olivat valtakunnallinen eroryhmä, uusperhevertaisohjaajat, uusperheiden vanhempien viikonloppu, perhehoitajien toiminta, uusia rakkaussuhdetoiminnan sisältöjä, läheisinfot, haasteita suvun kanssa –keskustelutilaisuudet ja apilatreffit.

Vakiintuneet toimintamuodot jatkoivat ennallaan. Järjestettiin lukuisia leirejä, rakkaussuhdetoimintaa, eroauttamista ja nettivertaistoimintaa. Paikallisen vertaistoiminnan (11 alueella) osallistumiset saavuttivat uuden ennätyksen (4378). Sateenkaariperhepäivän ja pridejen tapahtumia järjestettiin ympäri maan. Neuvontapalvelu tavoitti reilut 700 tiedonhakijaa, ja perheiden psykososiaalinen tuki saavutti 87 avunhakijaa puhelimitse. Kasvokkaisia tukitapaamisia oli 168 kappaletta. Perhevalmennuksen kolme kurssia ja kuusi Miten lapsia tehdään -tilaisuutta tavoitti toista sataa perhettä suunnittelevaa sateenkaari-ihmistä. Vapaaehtoisia koulutettiin ja tuettiin heidän tärkeässä työssään.

Lue koko toimintakertomus >>

Suomalais-ranskalaisen miesparin

avioliittoa ei tunnusteta Ranskassa

Suomessa asuva suomalais-ranskalainen miespari rekisteröi parisuhteensa aikoinaan Suomessa. Toissa vuonna, kun avioliittolaki uudistui, miehet pyysivät rekisteröidyn parisuhteensa muuttamista avioliitoksi. Suomen avioliittolain mukaan tässä tapauksessa muutos tehdään hakemuksesta eikä se edellytä avioliittoon vihkimistä. Vihkiminen ei ole lain mukaan edes mahdollista. Jos rekisteröity pari haluaa tulla vihityksi, täytyy heidän ensin erota rekisteröidystä parisuhteesta.

Pariskunta halusi rekisteröidä avioliittonsa myös Ranskan väestötietojärjestelmään. Tässä vaiheessa pari kohtasi sateenkaariperheille/-pareille tyypillisen tilanteen. Edes Euroopan Unionin sisällä Sateenkaariperheet eivät voi luottaa, että heidän perhesuhteensa tunnustettaisiin toisessa valtiossa.

Ranska ei suostunut hyväksymään parin avioliittoa, koska Ranskan lain mukaan avioliiton rekisteröimisen yhteydessä molempien puolisoiden tulee olla paikalla viranomaisen luona henkilökohtaisesti. Parin tilanteessa rekisteröity parisuhde on muutettu avioliitoksi hakemuksesta, joten avioliiton kirjaamisen yhteydessä puolisot eivät ole olleet henkilökohtaisesti paikalla viranomaisen luona.

Jo toissa vuonna vastaava tapaus nousi otsikoihin ympäri Eurooppaa, kun englantilais-ranskalainen miespari muutti Ranskaan eikä heidän avioliittoaan yllättäen tunnustettukaan vastaavan syyn takia. Britanniakin oli muuttanut heidän siviililiittonsa avioliitoksi ilman vihkimistilaisuutta. Tällä pariskunnalla oli myös pieni lapsi, jonka perhe hajosi juridisessa mielessä perheen muutettua Ranskaan.

Ranskassa tapauksia on pyritty hoitamaan jonkinlaisin byrokraattisin järjestelyin, jotta perheiden avioliitot saataisiin vahvistettua niin, että perheiden vanhempien ei tarvitsisi erota ja avioitua uudelleen viranomaisten läsnäollessa. Lainmuutoksiin Ranska ei ole ainakaan toistaiseksi ryhtynyt asian tiimoilta.

Varapuheenjohtajaksi Tiia Sudenkaarne Turusta

Sateenkaariperheet ry:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan uudeksi varapuheenjohtajaksi turkulaisen Tiia Sudenkaarnen, joka on toiminut Sateenkaariperheiden hallituksessa vuodesta 2016. Häntä kiinnostavat erityisesti sateenkaariperheellistymisen mahdollisuuksien lisääminen, eettisesti kestävän sijaissynnytyspolitiikan edistäminen sekä pan- ja queer-kysymykset. Ammatiltaan hän on tutkija Turun yliopistossa. Hänen loppusuoralla oleva väitöstutkimuksensa tarkastelee sukupuolen ja seksuaalisuuden normatiivisuutta lääketieteen etiikassa. Hän on sateenkaariperheen äiti.

Sateenkaariperheitä adoptiopolulla

Uuden avioliittolain voimaantulon jälkeen samaa sukupuolta olevia aviopareja on hakeutunut adoptioneuvontaan, mutta adoptioita ei ole vielä ehtinyt toteutua. Tämä johtuu siitä, että adoptioprosessi on suhteellisen hidas. Ensin hakijat joutuvat jonottamaan adoptioneuvontaan osallistumista. Adoptioneuvonta vie noin vuoden verran aikaa. Neuvonnan päätteeksi kirjoitetaan kotiselvitys ja haetaan adoptiolupaa adoptiolautakunnalta. Vasta luvan saatua siirrytään odottamaan lapsen sijoitusta perheeseen. Tämä odotus kestää tyypillisesti jopa muutamia vuosia.

Saamiemme tietojen mukaan vasta muutama sateenkaariperhe on saanut adoptioluvan ja siirtynyt odottamaan joko kotimaista tai ulkomaista sijoitusta. Adoptioneuvonnassa ja odottamassa adoptioneuvontaa on kuitenkin paljon suurempi joukko, ehkä parikymmentä perhettä.

Meiltä kysellään paljon samaa sukupuolta olevien parien todellisista mahdollisuuksista saada lapsisijoitus adoption kautta. Toistaiseksi lapsia ei ole sijoitettu sateenkaariperheisiin adoption kautta, joten mahdollisuuksien pohdinta on väkisinkin hiukan teoreettista. Kotimaisessa adoptiossa ei pitäisi olla erityisiä esteitä. Suurin osa lapsen biologisista vanhemmista ei vastusta lapsen sijoittamista sateenkaariperheeseen. Ehkä suuremmalla todennäköisyydellä sijoitus voi jäädä tekemättä sosiaalityöntekijän asenteellisuuden tai ylivarovaisuuden takia. Kotimaisen adoption todennäköisyyttä rajoittaa kuitenkin ennen kaikkea sijoitusten todella pieni määrä suhteessa kotimaista adoptiota toivovien hakijoiden määrää.

Kansainvälisissä adoptioissa sijoitukset ovat aina kohdemaan ja kohdemaissa toimivien adoptiotoimijoiden päätöksiä. Suomessa kansainvälistä adoptiota voi hakea kahden kansainvälistä adoptiopalvelua tarjoavan järjestön kautta. Interpedian kautta samaa sukupuolta olevilla on mahdollisuus hakea kansainvälistä adoptiota kahdesta maasta, Etelä-Afrikasta ja Kolumbiasta, joiden lainsäädäntö mahdollistaa sijoituksen sateenkaariperheeseen. Pelastakaa lapset ry:n adoptiopalvelussa ei ole tällä hetkellä yhteistyökumppaneita maissa, jotka mahdollistavat sijoitukset samaa sukupuolta olevien perheisiin. Lähivuodet näyttävät kuinka samaa sukupuolta olevien parien hakemukset realisoituvat. Muualla Euroopassa ja Pohjoismaissa tiedetään jo olevan toteutuneita adoptioita myös sateenkaariperheisiin.

* Adoptioneuvontaan hakeudutaan oman kunnan sosiaalitoimen kautta
* Lisätietoa adoptiosta esimerkiksi yhteistyökumppanimme Adoptioperheet sivuilta >>
* Lisätietoa kansainvälisestä adoptiosta Kolumbiassa ja Etelä-Afrikassa Interpedialta >>
* Adoptioperheiden kanssa koordinoimme FB-ryhmää adoptiosta kiinnostuneille tai adoptiopolulla oleville sateenkaari-ihmisille. Voit liittyä ryhmään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: heidi.puustinen@sateenkaariperheet.fi

Intersukupuolisten oikeuksista ja vanhemmuudesta

Helmikuun 28. päivänä julkaistiin ensimmäinen selvitys intersukupuolisten ihmisoikeustilanteesta >> Suomessa. Selvityksen teetti oikeusministeriö ja sen toteutti Tikli Oikarinen. Selvityksen mukaan intersukupuolisten ihmisten itsemääräämisoikeus ja oikeus kehollisen koskemattomuuteen eivät toteudu. Intersukupuolisten oikeuksien toteutumisen esteenä ovat muun muassa vanhentuneet hoitokäytännöt ja tiedon puute.

Myös Sateenkaariperheet ry osallistui selvitykseen yhtenä asiantuntijatahona. Yhdistyksen mielestä on tärkeää, että intersukupuolisetkin voivat täyttää toiveensa lapsiperheellistymisestä. Joskus intersukupuolisuuteen liittyy hedelmällisyyteen liittyviä haasteita. Omia sukusoluja ei välttämättä ole, tai esimerkiksi raskautuminen voi olla vaikeaa, mahdotonta tai vaarallista. Olisi tärkeää, että intersukupuolisten käytössä olisi kaikki nykyisten hedelmällisyyshoitojen mahdollisuudet, lähtien omien solujen säilyttämisestä ja päätyen sijaissynnytyshoitoihin. Sateenkaariperheet ry tukee, auttaa ja neuvoo myös intersukupuolisia lapsiperheellistymisessä ja sateenkaariperheenä elämisen kiemuroissa.

Setan sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus on julkaissut intersukupuolisuuteen liittyvät oppaat intersukupuoliselle nuorelle sekä intersukupuolisen lapsen perheelle ja läheisille. Lisäksi on julkaistu varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnattu Sukupuolen moninaisuus ja lapset -vihkonen, joka huomioi myös sateenkaariperheiden lapset. Kaikki oppaat löydät täältä >>

Lisäksi on julkaistu kaksi lapsille suunnattua animaatiota sukupuolien moninaisuudesta ja intersukupuolisuudesta. Animaatioiden tarkoitus on toimia myös työkaluna päiväkoti- ja alakouluikäisille lapsille. Ne käsittelevät hyvää kaveruutta, ihmisten omanlaisuutta ja intersukupuolisuutta. Niiden tavoitteena on tukea lasten keskustelua aikuisten kanssa ja myös aikuisten keskustelua lasten kanssa. Animaatiot löytyvät Setan YouTube-kanavalta >>

Kuvat: seta.fi 

Uutta vertaistoimintaa verkossa:

Perhehoitoa sateenkaaren väreissä

Sateenkaariperheet ry ylläpitää uutta Perhehoitoa sateenkaaren väreissä -nimistä Facebook-ryhmää, joka on sateenkaareville tuki- ja sijaisvanhemmille tarkoitettu vertaisryhmä. Ryhmässä on mahdollista tutustua muihin tuki- ja sijaisperheisiin sekä käydä luottamuksellista keskustelua perhehoitoon ja sijaisvanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Myös ylläpitäjiltä on mahdollista kysyä perhehoitoon liittyviä kysymyksiä.

Liittymistä voit pyytää laittamalla sähköpostia perhehoito@sateenkaariperheet.fi. Liittymislinkkiä varten tulee ilmoittaa se sähköpostiosoite, jolla käyttää Facebookia. Tervetuloa mukaan!

Uutisia lyhyesti

LAPSENHUOLTOLAKI VOIMAAN 1.12.
Lapsenhuoltolain kokonaisuudistus astuu voimaan 1.12.2019. Eduskunnan viime joulukuussa hyväksymä uudistus tulee mahdollistamaan lapselle tapaamisoikeuden sosiaaliseen vanhempaan, jos se on tuomioistuimen mukaan lapsen edun mukaista. Samalla uudistus laajentaa vanhempien sopimusmahdollisuuksia lapsen huollosta, asumisesta, tiedonsaantioikeudesta ja tehtävänjaosta. Myös kolmannesta huoltajasta voidaan sopia vanhempien ja huoltajien kesken. Enää ei siis tarvitse hakea huoltajuutta (ainakaan aina) tuomioistuimesta. Sosiaalitoimi vahvistaa vanhempien sopimuksen, jos se ei ole sen mielestä lapsen edun vastainen. Tiedotamme lisää asiasta myöhemmin.

SIJAISSYNNYTYSTARINA SUOMESTA
Suomalais-ruotsalainen miespari kertoo lapsistaan, jotka syntyivät sijaissynnytysjärjestelyssä Yhdysvalloissa. "Nuoremman lapsen aseman virallistaminen Jounin lapsena ja Suomen kansalaisena vaati runsaasti byrokratiaa. Lisätyötä tuotti se, että maistraatti ja Maahanmuuttovirasto eivät hyväksyneet amerikkalaista laillistettua syntymätodistusta ja Norjassa tehtyä DNA-testiä, joten ne oli vahvistettava käräjäoikeudessa, joka antoi päätöksen isyyden vahvistamisesta." Lue koko uutinen täällä >>

Sijaissynnytys on yksi yhdistyksen hallitusohjelmatavoitteista >>

Lue lisää eettisesti kestävästä sijaissynnytyslainsäädännöstä >>


PAREMPI KOULUMENESTYS
Hollannissa on pystytty analysoimaan koko väestöä koskevan pitkittäisaineiston pohjalta, että sateenkaariperheiden lapset menestyvät paremmin koulussa, vaikka tuloksista poistettaisiin vanhempien paremman koulutuksen, elintason ja eronneisuuden vaikutukset. (Lue uutinen tutkimuksesta täältä >>.) Jäljelle jäävää eroa selitetään sitoutumisella vanhemmuuteen, mikä sateenkaariperheissä on keskimääräistä suurempaa. Sama tulkinta nousee myös Väestöliiton ja Sateenkaariperheiden tuoreesta tutkimusraportista >>


KAKSI ERORYHMÄÄ SYKSYLLÄ 2019
Perhesuhdekeskus on järjestänyt sateenkaari-ihmisille suunnattuja, ammatillisesti ohjattuja eroryhmiä vuodesta 2017 lähtien. Eroryhmien toiminta pohjautuu suomalaiseen eroseminaariin. Vuoden 2019 syksyllä järjestetään kaksi kurssia: 1) Kerran viikossa arki-iltaisin kokoontuva ryhmä Helsingissä sekä 2) Valtakunnallinen eroryhmä, johon kuuluu kaksi lähiviikonloppua (la-su) sekä lähitapaamisten välillä verkkotapaamisia viiden viikon ajan. Lähiviikonloput järjestetään tänä vuonna Tampereella. Alustavat tiedot Perhesuhdekeskuksen verkkosivuilta >>. Lisätiedot ja tarkemmat aikataulut ilmoitetaan kevään kuluessa.

KYSELY HELSINGIN PALVELUISTA
Sateenkaariperhe - onko sinua palveltu yhdenvertaisesti Helsingin kaupungin palveluissa? Helsingin kaupunki kerää tietoa yhdenvertaisuuden toteutumisesta kaupungin palveluista kaupunkilaisille suunnatulla kyselyllä. Kyselyssä on myös erityisesti sateenkaari-ihmisille kohdistettuja kysymyksiä. Vastaamalla kyselyyn >> varmistat, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemukset huomioidaan kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmassa! Vastausaikaa on 31.3. saakka.

AVUSTUKSET
Helsingin kaupunki nosti yhdistyksen paikalliseen toimintaan myöntämäänsä avustusta 8 000 eurosta 11 000 euroon. Viime vuonna myös Tampere myönsi reilun korotuksen 1 600 eurosta 4 000 euroon. Isoista kaupungeista myös Turku tukee yhdistyksen toimintaa 1 000 eurolla. Pääosa yhdistyksen toiminnasta katetaan kuitenkin Veikkaus-varoilla. Yhdistyksen perustoimintaan myönnettiin tälle vuodelle 207 672 euron yleisavustus. Lisäksi hankkeille myönnettiin 468 000 euroa. Muita rahoittajia ovat ulkoministeriö ja Kansan sivistystyön Liitto. Jäsenmaksuista ja lahjoituksista on viime vuosina kertynyt noin 15 000 euroa vuosittain. Kevätkokous 30.3. hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen >> Tervetuloa!

TOIMISTON ALUEEN POIKKEUSLIIKENNE
Julkinen liikenne Sateenkaariperheiden toimiston kulmilla Helsingin Sörnäisissä mullistui 4.3. lähtien, kun Hämeentien remontti Kurvin ja Hakaniemen välillä alkoi. Kaikki raitiovaunut siirtyivät poikkeusreiteille ja lakkasivat kulkemasta Kurvin kautta noin vuoden ajaksi. Metro ja kaikki bussit pysyvät vanhoilla reiteillään. Raitiovaunujen lähimmät pysäkit jäävät noin puolen kilometrin päähän Brahenkentän tienoille. 

UUSI JÄSENREKISTERI
Sateenkaariperheet ry saa uuden jäsenrekisterin kesällä 2019. Yhdistys hoitaa jäsentietojen siirtämisen, mutta jäsenille tarjoutuu mahdollisuus päivittää itse tietojaan uuteen rekisteriin sekä uusia tapoja jäsenmaksun maksamiseen. Tiedotamme jäseniä muutoksista ensi sijaisesti sähköpostitse, joten huolehdithan yhteystietosi ajantasalle kevään kuluessa. Voit ilmoittaa muuttuneet yhteystiedot täällä >>

Vaikuttamistyön ajankohtaiset

• Kevätkausi on täynnä eduskuntavaalivaikuttamista. Olemme mukana Setan ja Monimuotoiset perheet -verkoston kampanjoissa. Sateenkaariperheet ry:n omia hallitusohjelmatavoitteita 2019 >> viedään aktiivisesti potentiaalisten hallitusohjelmaneuvottelijoiden tietoisuuteen. Jäseniämmekin rohkaisemme mukaan ponnistuksiin (ks. uutiskirjeen pääkirjoitus)

• Sateenkaariperheet ry ja Monimuotoiset perheet -verkosto ovat yhdessä pyrkineet vaikuttamaan, että tulevassa kansallisessa lapsistrategiassa olisi yhtenä peruslähtökohdista lasten ja perhetilanteiden moninaisuus sekä haavoittuvassa asemassa olevien lasten suojeleminen. Kävimme tapaamassa lapsistrategian valmistelun projektipäällikköä Marianne Heikkilää. Kirjoitimme myös blogikirjoituksen aiheesta OKM:n sivuille >>

• Helsingin kaupunki luo itselleen yhdenvertaisuussuunnitelman. Yhdistys on kerännyt kaupungille sateenkaariperheiden kokemuksia palveluista ja osallistunut asiantuntijana suunnitelman kuulemiseen.

Tapahtumauutisia

Kohti sijaisvanhemmuutta

Sateenkaari-ihmisille suunnattu sijaisvanhempien PRIDE-ennakkovalmennus alkoi tammikuussa. Mukana valmennuksessa on neljä perhehoidosta kiinnostunutta perhettä. Valmennuksen ryhmätapaamiset ovat jo puolivälissä ja perheet ovat päässeet tunnustelemaan sijaisvanhemmuuden roolia mm. toiminnallisten ryhmätehtävien kautta. Valmennukseen liittyy myös perhekohtaisia tapaamisia ja kotikäynti. Ryhmätapaamiset jatkuvat huhtikuun loppuun saakka ja kesään mennessä kaikkien perheiden kanssa on tehty yhteinen loppuarviointi sijaisvanhemmuuden valmiuksista.

Tietoa ammattilaisille

Väriä perhehoitoon -hanke oli mukana Seinäjoella järjestetyillä alueellisilla lastensuojelupäivillä 13.-14.2.2019. Kohdataan 2019 -tapahtumaan osallistui parisataa lastensuojelun ammattilaista. Hanke herätti kiinnostusta, sillä sijaisperheitä tarvitaan aina lisää ja sateenkaariperheet ovat vielä osin tunnistamaton ja käyttämätön resurssi lastensuojelun perhehoidossa.

Adoptio vai perhehoito? -teemaillassa käytiin vilkasta keskustelua

Helmikuun lopussa keskusteltiin adoption ja perhehoidon mahdollisuuksista sekä eroista ja samankaltaisuudesta. Iltaan osallistui seitsemän asiasta kiinnostunutta ja se järjestettiin yhteistyössä Adoptioperheet ry:n, Helsingin kaupungin adoptioneuvonnan, Interpedia ry:n ja Perhehoitokumppanit Suomessa Oy:n kanssa. Toimijat kertoivat toiminnastaan sekä adoption ja perhehoidon ajankohtaisista asioista.

Keskusteluissa nousi esille myös adoptio lastensuojelussa. Adoptiolain uudistuksessa huomioitiin mahdollisuus ns. avoimeen adoptioon, jolloin on mahdollista sopia yhteydenpidosta biologisten vanhempien kanssa adoption jälkeen. Adoptiperheet ry:n mukaan adoptio pitäisikin sisällyttää toimenpiteenä lastensuojelulakiin läheisverkoston kartoittamisen tapaan, koska adoptio otetaan lapsi- ja perhepalveluissa harvoin puheeksi, vaikka enemmistö ammattilaisista kohtaa tilanteita, joissa pitäisi (avointa) adoptiota lapsen edun mukaisena.

Vihdoin leireiltiin Mikkelin seudulla

Yhdistyksen historian suurin talvileiri pidettiin Mikkelin Anttolanhovissa helmikuussa. Ylelliset majoitushuvilat majoittivat yli 80 osallistujaa. Saunomisen, uimisen, potkukelkkailun ja avantodippaamisen lisäksi leikittiin, laulettiin ja liikuttiin yhdessä niin sisällä kuin ulkonakin. Aikuisten oman ohjelman aikana lapset mm. marmoroivat kortteja, värjäsivät lunta ja muovailivat ystävänpäiväsydämiä.

Tulevat koulutukset ja tapahtumat

Perhevalmennus

Perhevalmennus on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville ja lasta odottaville sateenkaariperheille. Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, vaihtoehtoisista tavoista saada lapsi, sateenkaariperheiden juridiikasta, oikeudesta perhe-etuuksiin, perheiden kokemuksista perhepalveluissa ja läheisverkostossa sekä sateenkaari-parisuhteiden ja -erojen erityispiirteistä.

Kurssit ovat maksuttomia, viikonloppu-kursseilla maksetaan vain ylläpito. Lisätietoja valmennuksesta täällä >>


Iltakurssi syksyllä 2019
Helsingin iltakurssi järjestetään viitenä peräkkäisenä torstai-iltana 24.10.-21.11. klo 17.30-20.30 yhdistyksen toimistolla Kurvissa, Hämeentie 29, 7. krs.

Viikonloppukurssi 27.-29.9.2019 Aitolahdella, 25km Tampereen keskustasta Toimintakeskus Aitossa. Paikkaan voi tutustua täällä>>

Ilmoittautumiset molemmille syksyn kursseille avataan huhtikuun uutiskirjeen yhteydessä.

Transmaskuliinien isäleiri

Transmaskuliinit vanhemmat ja vanhemmuduesta haaveilevat leireilevät vuoden tauon jälkeen. Tällä kertaa paikkana Helsingin Vartiosaari. Ajankohta: pe-su 17.-19.5.2019. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä>>

Rakkaussuhdetuokio Kokkolassa

Tule pysähtymään kumppani(e)si kanssa rakkaussuhteenne äärelle kolmen tunnin mittaiseen Rakkaussuhdetuokioon Kokkolassa 23.3. klo 15-18! Tuokio koostuu ohjaajan alustuksesta sekä työskentelystä oman kumppani(e)n kanssa. Tilaisuus on maksuton. Lue lisää ja ilmoittaudu nopeasti täällä >>  

Haluatko kuulua kesäleiriä järjestävään leiritiimiin?

Kaikenlaisille sateenkaareville perheille suunnattu kesäleiri koittaa tuttuun tapaan heinäkuun ensimmäisellä kokonaisella viikolla to-su eli 4.-7.7.2019. Paikkana on Nuorisokeskus Piispala Kannonkoskella, 280km Oulusta etelään ja 130km Jyväskylästä pohjoiseen. Ilmoittautuminen leirille alkaa huhtikuun uutiskirjeen ilmestymisen myötä.

Voit tutustua leiripaikkaan jo etukäteen täällä >>. Jokaisen leirin järjestää vertaistoiminnan koordinaattori yhdessä vapaaehtoisista leirille tulevista vanhemmista koostuvan leiritiimin kanssa. Jos olet kiinnostunut olemaan mukana tekemässä leiriä niin etukäteen kuin itse leirilläkin, laita viestiä: kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi

Lasten eroryhmä Helsingissä

Sateenkaariperheet ja Perhesuhdekeskus toteuttavat yhteistyössä pitkän linjan lasten erotoiminnan asiantuntijajärjestön Kasper ry:n kanssa sateenkaariperheiden lasten eroryhmän huhti-toukokuussa. Ryhmä kokoontuu neljänä keskiviikko-iltana ja yhtenä lauantaipäivänä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>

Koululaisten leiri - save the date

Helsingin Vartiosaaressa järjestetään pe-su 13.-15.9. ikioma leiri koululaisille. Myös muutama vanhempi otetaan mieluusti mukaan huoltajaksi. Huoltajaksi voi ilmoittautua jo nyt paikallistiimin sähköpostiin: helsinki@sateenkaariperheet.fi

Aikuisten vaelluksen ilmoittautuminen on avattu

Aikuisten vaellus järjestetään toista kertaa 21.-25.9.2019. Tällä kertaa vaellusympäristönä toimii kansallismaisemia tarjoava Koli. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä>>

Tapahtumakalenteri 2019

5.3.-2.4. Perhevalmennus, Helsinki
8.3. The Rights of the Child in Lgbtiq+ Advocacy -seminaari, Helsinki
10.3. Perhetapaaminen Nelfan vuosikokouksen yhteydessä, Helsinki
16.-17.3. Vuorovaikutus rakkaussuhteessa -viikonloppu, Kuopio
23.3. Rakkausuhdetuokio, Kokkola
30.3. Sateenkaariperheet ry:n kevätkokous, Tampere
3.4.-4.5. Lasten eroryhmä, Helsinki
14.4. Eduskuntavaalien vaalipäivä
17.-19.5. Transmaskuliinien vanhempien leiri, Helsinki
4.-7.7. Kesäleiri, Kannonkoski
6.-8.9. Uusperheaikuisten viikonloppu
13.-15.9. Koululaisten leiri, Vartiosaari, Helsinki
21.-25.9. Aikuisten vaellus, Koli
27.-29.9. Perhevalmennus, Tampere
24.10.-21.11. Perhevalmennus, Helsinki

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin, joka sisältää myös paikalliset tapahtumat, löydät nettisivuiltamme >>

Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Suurin osa toiminnastamme on paikallistiimien vapaaehtoisten eri paikkakunnilla toteuttamaa.

Vertaistoiminta netissä - hyvakysymys.fi

Perheaikaa-palvelu on uudistumassa. Tämän vuoksi chatit ja muut toiminnot ovat nyt tauolla. Uusi Hyvä kysymys -sivusto on lanseerauksen alla. Lisätietoja seuraavassa uutiskirjeessä.
Toiveita chattien, luentojen ja suljettujen ryhmien aiheiksi voi lähettää suoraan vertaistoiminnan koordinaattorille tai vaikka tämän kirjeen lopussa olevalla vastauslomakkeella.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

PUHELIN
Tiistaisin klo 12-13 ja torstaisin klo 9-10 numerossa 050 321 0048. 

SÄHKÖPOSTI
Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse neuvonta@sateenkaariperheet.fi Sähköposteihin vastataan yleensä kahden arkipäivän kuluessa. Jos vastausta ei kuulu, voit lähettää kyselyä, tuliko viesti perille.

CHAT
Neuvontapalveluihin kuuluu myös Kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat, joka on palvelualustan uudistumisen vuoksi tällä hetkellä poissa käytöstä.

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu

Pohdituttaako sinua jokin perhesuhteessasi? Onko sinulla huoli perhetilanteestasi? Huolesi voi koskea pari- tai monisuhteen pulmia, erotilannetta, vanhemmuuden jakamista, uusperheyden, apilaperheyttä tai haasteita läheisten kanssa.

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu tarjoaa tukea kaikkien sateenkaari-ihmisten perhe- ja läheissuhteisiin. Oletpa itse sateenkaari-ihminen tai sateenkaari-ihmisen vanhempi, puoliso, sisarus, lapsi tai muu läheinen, voit keskustella tilanteesta perhetyöntekijän kanssa.

Palvelu on auki:
Maanantaisin klo 15-17 ja perjantaisin klo 8-10 numerossa 050 444 4446.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Muista myös Sinuiksi -neuvontapalvelu

Sinuiksi-chattien tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa.

Katso myös muut neuvontapalvelut >>

Haastattelupyynnöt

15-29-vuotiaita sateenkaariperheiden nuoria etsitään tutkimukseen! 
Tutkimus käsittelee nuorten hyvinvoinnin edistämistä ja tukemista koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Lisätietoja ja osallistuminen anonyymisti e-lomakkeella >>

Apilaperheitä ja vanhemmuuskumppaneita etsitään vertaistueksi ja tv-sarjaan
ITV Studios Finland tekee Neloselle lämminhenkistä tv-sarjaa kumppanuusvanhemmuudesta. Nyt etsitään henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita kertomaan omasta vanhemmuuskumppanuudestaan sekä olemaan vertaistukena sellaisiksi haluaville (myös ilman tv-esiintymistä).

Elämäntilanteesi voi olla seuraava: 
- odotat lasta kumppanuusvanhemman/-vanhempien kanssa
- sinulla on jo apilaperhe

Kerromme mielellämme lisää! Ota rohkeasti yhteyttä: 
Heidi Räihä-Faucon, tuottaja, ITV Studios Finland, heidi.raiha-faucon@itv.com, 050 342 7552
Kaisa Niittynen, Sateenkaariperheet ry, kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi, 050 321 7976

Yhteistyökumppanit tiedottavat

Kun erityislapsen vanhemmat eroavat: Elämää eroperheessä -perhekurssi Nokialla
Aika: 25.-28.4.2019
Paikka: Kylpylähotelli Scandic Eden, Nokia

Onko vanhemman ero ja perheessä oleva pitkäaikaissairaus aiheuttanut perheessänne huolta tai pohdintaa? Elämää eroperheissä -kurssilla keskustellaan ja haetaan vastauksia niin lapsen kuin vanhempien mieltä askarruttaviin kysymyksiin sekä opetellaan tunnistamaan elämäntilanteeseen liittyviä tunteita. Lapsille ja nuorille sekä aikuisille on omat ryhmänsä, jonka lisäksi kurssilla on kaikille yhteistä ohjelmaa ja vapaa-aikaa perheiden yhdessäololle. Majoitus on perhehuoneissa.

Hakuaika päättyy 8.3.2019. Hakemus löytyy kurssin nimellä osoitteesta: www.invalidiliitto.fi/sopeutumisvalmennus. Kurssi on osallistujille maksuton. Toteutuksesta vastaavat Invalidiliitto ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on jo 4300 tykkääjää Facebookissa

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita! 'Tykkää' meistä, niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä >>
Tykkää Väriä perhehoitoon -hankkeesta>>
Tykkää Perhesuhdekeskuksesta >>
Tykkää Monimuotoisista perheistä >>
Tykkää Nelfasta >>Sateenkaariperheet  myös Twitterissä >>

Voit seurata tilimme kautta järjestön kuulumisia ja saat vinkkejä sateenkaariperheitä koskeviin juttuihin netissä. Twiittejä sateenkaariperheistä löytyy myös aihetunnisteella #sateenkaariperhe.

Paikalliset tapahtumat

UUTTA

* Rovaniemen toiminta käynnistyy uudelleen
* Tampereella keskustelutilaisuus lahjasoluasioista
* Helsingissä kansainvälisiä vieraita ja englanninkielistä jumppaleikkiä
* Oulussa ja Sipoossa lasketaan mäkeä


Paikallistiimin tarvitsemat ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät nyt helposti kotisivuiltamme >>

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät täältä >>

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: joensuu@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Kanta-Häme:
hame@sateenkaariperheet.fi
Keski-Uusimaa: keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi
Kokkola: kokkola@sateenkaariperheet.f
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:
kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Lahti: info@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI

Paikallistiimi: Anna, Arhi, Essi, Hanna, Johanna, Kirsi, Maria x 2, Minna, Riina, Saara, Sonja ja Verna, helsinki@sateenkaariperheet.fi

Paikallistiimin tavoittaa perhetapaamisten ja perhekahvilan aikana numerosta 050 440 6517.

Kaikki kokoontumiset, retket ja muu paikallistiimin toiminta järjestetään vapaaehtoisvoimin - olisiko sinulla kiinnostusta osallistua järjestelyihin? Tiimissä on mukavaa suunnitella ja järjestää toimintaa. Kaikenlainen osaaminen on tervetullutta ja osallistumalla järjestelyihin pääset vaikuttamaan toiminnan sisältöihin! Ota rohkeasti yhteyttä tiimiin sähköpostitse helsinki@sateenkaariperheet.fi tai vertaistoiminnan koordinaattori Kaisaan.

PERHEKAHVILA
Tiistaiaamuisin klo 10–12 Kurvissa, Hämeentie 29, 7. krs. Perhekahvila on mukavaa yhdessäoloa, juttelua, kahvittelua ja lasten vapaata leikkiä. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä, mehua ja keksejä. Rattaat saa toimistoon sisälle. Hoitopöytä, potta, mikro, syöttötuoleja, leikkihuone yms. löytyy. Avoimet ovet eli tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin!

PERHETAPAAMINEN (ENGLANTI/SUOMI)
Su 10.3. klo 10-13 järjestään yhdistyksen toimistolla Helsingissä koko perheen tapahtuma. Luvassa ohjattua musiikkileikkiä, askartelupajoja, valmista keittolounasta ja kansainvälisiä vieraita. Nelfan vuosikokouksen vieraat perheineen osallistuvat tapahtumaan. Ohjatussa sessiossa puhutaan englantia ja suomea. Liikunnan iloa, onnistumisen kokemuksia ja kivaa yhdessä tekemistä. Tule mukaan leikkimään ja pitämään hauskaa mukaansatempaavien liikuntaleikkien parissa. Iloisesta meiningistä vastaa Liiku, Leiki ja Loista -ohjaaja Reetta Lagertsröm. Tervetuloa viihtymään!

SOSIAALISTEN VANHEMPIEN ILTA
Sosiaalisten vanhempien ilta järjestetään joka toinen kuukausi. Kevään loput tapaamiset ovat ke 13.3. ja ke 22.5. klo 17.30-19.30 Kurvissa, Hämeentie 29. Luvassa on osallistujalähtöistä keskustelua ja kahvittelua sosiaalisten vanhempien kesken. Sosiaaliset vanhemmat ovat lastensa oikeita vanhempia, mutta heillä ei ole geneettistä yhteyttä lapseen.

TALVIPÄIVÄ TALMASSA
Tule viettämään mukava talvipäivä Talmaan muiden sateenkaariperheiden kanssa la 16.3. klo 10 alkaen Werneri Parkiin >>, Norantie 1, Sipoo. Päivästä voi nauttia niin rinteissä kuin Werneri Parkissa, jossa viihtyvät niin isot kuin pienetkin sillä siellä voi lasketella perinteisesti, laskea pulkalla, liukurilla tai snow tubeilla tubekourussa, pyöriä karusellissä ja vaikka mitä! Mikä parasta, tuubit, liukurit, pulkat ja kelkat löytyvät Werneri Parkista valmiina, joten omia ei tarvitse tuoda! Sateenkaariperheille on varattu klo 10-14 iso kota, jossa kokoonnutaan yhdessä syömään omia eväitä klo 11.30. Kodassa saa käydä lämmittelemässä ja syömässä eväitä myös omaan tahtiin klo 14 saakka. Talmasta löytyy myös ravintola, mikäli siellä haluaa syödä.

Omavastuu: Pääsy Werneri Parkin alueelle 0-3v ilmaiseksi, yli 4v. ja aikuiset 7 € (norm. 14 €). Hissilippu rinteisiin 6-11v 18 € (norm. 28 €) ja yli 12v 22 € (norm. 32 €). 4-6v pääsevät isoihin rinteisiin ilmaiseksi kypärä päässä maksavan aikuisen kanssa. Werneri Parkiin pitää olla lippu kaikilla yli 4-vuotiailla myös aikuisilla. Hissilipulla pääsee myös Werneri Parkiin. Välinevuokraus on mahdollista paikanpäällä omakustanteisesti. Ennakkoilmoittautuminen pksperheet@gmail.com 14.3. mennessä. Ilmoitathan montako henkilöä tulee ja millaisia lippuja haluatte. Laitamme ilmoittautuneille lisätietoa talvipäivästä sähköpostitse.

SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖÖN KUULUVIEN VANHEMPIEN VERTAISRYHMÄ 
Ryhmä kaikille transihmisille ja muille sukupuoletaan moninaisille ihmisille, joilla on lapsi haaveissa, tulollaan tai jo perheessään. Aikuisten keskusteluryhmä. Seuraavat tapaamiset to 21.3. ja to 18.4. klo 18-20. Tapaamiset Kurvissa, Hämeentie 29.

SUKUPUOLTAAN POHTIVIEN LASTEN PERHEIDEN TAPAAMISET
Onko lapsesi päiväkoti- tai kouluiässä ja miettii sukupuoltaan? Transtukipisteen ja Sateenkaariperheet ry:n yhteistyössä järjestämiä sukupuoleltaan erityislaatuisten lasten vertaistapaamisia on kevään aikana vielä kaksi kertaa: la 23.3. ja su 19.5. Kellonaika aina 11-13. Tapaamiset järjestetään Sateenkaariperheiden tiloissa Kurvissa, Hämeentie 29.

KOULULAISET VANHEMPINEEN MEGAZONEEN
La 23.3. klo 16-17 kaksi peliä Vantaan Flamingon Megazonessa. Yhdistys tarjoaa juotavaa ja pikkunaposteltavaa. Omavastuuhinta 10e. Ilmoittaudu mukaan helsinki@sateenkaariperheet.fi

MYÖHÄISHERÄNNEET ELI HETEROSUHTEESSA AIEMMIN ELÄNEIDEN RYHMÄ
Ryhmä ihmisille, jotka ovat eläneet heterosuhteessa ja jotka ovat eronneet tai harkitsevat sitä homo-/bi-/queer- tai sukupuoli-identiteetin löytymisen myötä tai elävät yhä heteronormatiivisessa suhteessa, mutta ovat tai haluaisivat olla (myös) sateenkaarevassa suhteessa. Ryhmässä jaetaan kokemuksia ratkaisevasta elämänmuutoksesta, sen harkitsemisesta, erilaisista suhteista (ex)puolisoihin, lastenkasvatuksesta ja ulostulosta sekä saadaan ideoita ja vertaistukea elämäntilanteeseen. Huom! Myös lapsettomat lämpimästi tervetulleita. Kevään aikana tavataan vielä kolmesti, su 24.3., 28.4. ja 19.5. klo 15.30-17.30, Kurvissa, Hämeentie 29 (summerissa lukee Sateenkaariperheet). Pientä naposteltavaa tarjolla. Jos tarvitset tilaisuuden ajaksi lastenhoitoa, ilmoittaisitko siitä n. viikko etukäteen vertaistoiminnan koordinaattorille (yhteystiedot kirjeen lopussa).

ALKUTAIPALE-ILTA
Maalis-huhtikuun taitteessa klo 18-20 Kurvissa, Hämeentie 29. Alkutaipale-illat on tarkoitettu sateenkaariperheestä haaveileville, perhettä suunnitteleville tai perheen jo perustaneille. Juttelemme yhteisistä asioista ja tutustumme toisiimme. Olet tervetullut mukaan olit/te sitten aivan alkutaipaleella perhesuunnitelmissasi/nne tai jo pidemmälle ehtinyt/neet. Alkutaipale-illat ovat kaikille avoimia, eli voit osallistua tapaamisiin milloin haluat. Lisätietoja: helsinki@sateenkaariperheet.fi

HARRIET-TEATTERIRETKI AIKUISILLE
Ke 3.4.2019 klo 19, Ryhmäteatteri, Helsinginkatu 25. Hinta 19e tai opiskelijakortilla 10e (normaalihinta 34e + 3e toimituskuluja). Sateenkaariperheen vanhemman ohjaama tarina vahvasta naisesta, muistoista ja historian tekemisestä. Lue esityksestä lisää täällä >>

PERHETAPAAMINEN
Su 7.4. klo 15-17. Mukavaa yhdessäoloa ja kahvittelua Sateenkaariperheiden toimitiloissa Kurvissa, Hämeentie 29. Tule mukaan!

VILLIPEDON NAAMARIT -TUNNETYÖPAJA
Tulossa la 25.5. klo 11-12 4-6-vuotiaille & klo 12.30-13.30 6-8-vuotiaille tunnetyöpaja, johon lapsi osallistuu yhdessä oman aikuisen kanssa. Lisätietoa tunnetyöpajasta ja siihen ilmoittautumisesta tulee huhtikuussa. 

VANHEMMUUSKUMPPANUUS-ILTA
Tapahtuma on tarkoitettu kaikille, jotka haaveilevat vanhemmuuskumppanuudesta tai suunnittelevat perustavansa apilaperheen. Illan aikana keskitytään tutustumaan muihin kumppanuusvanhemmuushaaveilijoihin. Seuraava tapahtuma Helsinki Pride -viikolla.

KOULULAISTEN LEIRI
Vartiosaaressa järjestetään pe-su 13.-15.9. ikioma leiri koululaisille. Myös muutama vanhempi otetaan mieluusti mukaan huoltajaksi. Huoltajaksi voi ilmoittautua jo nyt paikallistiimin sähköpostiin tai tiimin Arhille.

MISTÄ LISÄTIETOA?
Facebook-sivu: tiedotukseen painottuva sivusto Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>
Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle (Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet), liity ryhmään laittamalla vertaistoiminnan koordinaattorille sähköpostia ja pyydä liittämään sinut ryhmään.
Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen helsinki@sateenkaariperheet.fi

JOENSUU

Paikallistiimi: Paju, joensuu@satenkaariperheet.fi

Joensuussa perhetapaamiset jatkuvat tammikuussa Pohjois-Karjalan Setan ja Liekki ry:n yhteistyönä. Tapaamiset pidetään aina klo 17-19 Perheentalolla, joka löytyy Taitokorttelin Parviaisen talosta, Rantakatu 15, 80100 Joensuu.

14.3. Sateenkaariperheitä lastenkirjoissa, tule selailemaan!
11.4. Avoimet ovet sukulaisille ja ammattilaisille, miten kohtaan sateenkaariperheen?  9.5. Pride-teema. Vierailijana Sateenkaariperheet ry:n vertaistoiminnan koordinaattori.

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Mervi, jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

Kevään tapaamiset:
27.4 klo 12 Perhetapaaminen 
18.5 klo 12 Kevätretki Mäki-Matin puistoon

MISTÄ LISÄTIETOA?
Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Facebook-sivu: tiedotukseen painottuva sivusto Jyväskylän seudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>
Suljettu Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle Sateenkaariperheet Jyväskylä, liity ryhmään laittamalla pyyntö ylläpitäjälle täällä >>

KANTA-HÄME / HÄMEENLINNA

Paikallistiimi: Johanna ja Reetta, hame@sateenkaariperheet.fi 

Hämeen paikallistoiminta on polkaistu käyntiin tänä keväänä. Tapaamiset pidetään joka kuun ensimmäisenä lauantaina. Aika ja paikka vaihdellen. 
6.4. Ulkoilua ja grillailua Aulangon tekosaarten kodalla. Varauskota varattu meille klo 13-17. Tarkempia tietoja paikasta ja parkkipaikoista täällä >> . Ilmoittaudu mukaan tapaamiseen laittamalla sähköpostia hame@sateenkaariperheet.fi tai Facebook-ryhmään ilmestyvään tapahtumapostaukseen viimeistään 31.3.
4.5 Tapaaminen klo 10-12, aika ja paikka vielä auki. 
Tapaamisista sovitaan ja tiedotetaan tarkemmin Hämeen sateenkaariperheiden Facebook-ryhmässä. Jos haluat liittyä mukaan suljettuun ryhmään tai saada tietoa tapaamisista sähköpostilla, ole yhteydessä paikallistiimiin. Tervetuloa mukaan!

KESKI-UUSIMAA

Paikallistiimi: Paula ja Sanna, keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi

Liity mukaan Keski-Uudenmaan suljettuun Facebook-ryhmään täällä >>

La 27.4. klo 14-16 perhetapaaminen Keravalla (Me-talo kirjaston yläkerrassa, Paasikivenkatu 12). Vappuista ohjelmaa ja kahvittelua, tervetuloa uudet ja vanhat!

KOKKOLA

Paikallistiimi: Elina, Laura ja Maria, kokkola@sateenkaariperheet.fi

Kokkolan sateenkaariperheet järjestää tapaamisia ja toimintaa, joista sovitaan Facebook-ryhmässä. Kokkolan sateenkaariperheet -ryhmän löydät täältä >>

KUOPIO

Paikallistiimi: Hertta ja Sofia, kuopio@sateenkaariperheet.fi

Ainakin Kuopio-hallissa temppuillaan myös jatkossa, ja suunnittelun alla muitakin toiminnallisia tapaamisia. Niistä ja muista Kuopion alueen asioista keskustellaan omassa Facebook-ryhmässä, johon voit liittyä täällä >>

KYMENLAAKSO / KOTKA

Paikallistiimi: Veera, kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi

Jos haluat liittyä Kymenlaakson sateenkaariperheiden Facebook-ryhmään, jossa tapaamisista sovitaan, laita sähköpostia paikallistiimille.

LAHTI

Jos Lahden suunnan ihmiset ovat tulevaisuudessa kiinnostuneita järjestämään tapaamisia, voivat he ottaa yhteyttä vertaistoiminnan koordinaattoriin. Lahden alueen sateenkaariperheet -nimisessä suljetussa Facebook-ryhmässä pääsee kontaktiin alueen muiden perheiden kanssa. Ryhmään voit liittyä laittamalla sähköpostia info@sateenkaariperheet.fi

MERI-LAPPI / TORNIO

Tornion Perheiden talolla on pidetty ensimmäinen sateenkaariperhetapaaminen. Jos olet kiinnostunut jatkossa alueen sateenkaariperhetoiminnasta, laita viestiä info@sateenkaariperheet.fi

MIKKELI

Paikallistiimi: mikkeli@sateenkaariperheet.fi

Mikkelissä tavataan perheiden kotona. Lisätietoa sähköpostitse.

OULU

Paikallistiimi: Suvi, oulu@sateenkaariperheet.fi

Kevään sateenkaariperhetapaamiset jatkuvat tuttuun tapaan Vihreällä talolla (Uusikatu 27). Kevään loput tapaamiset pidetään seuraavina sunnuntaina: 24.3., 28.4. ja 19.5 klo 14.30-17. Lämpimästi tervetuloa!

Pulkkamäkiretki la 9.3. klo 10-> Virpiniemessä. Parkkipaikan vierestä löytyy nuotiopaikka sekä pulkkamäki. Tavataan mäen luona. Omat eväät ja grillattavat voi ottaa mukaan! Yhdistys tarjoaa pillimehua ja keksiä. Tervetuloa!

Facebookista löytyy sivu Oulun seudun sateenkaariperheet >>, jossa tiedotetaan tulevista tapahtumista ja tapaamisista. Oulun sähköpostilistalle voit liittyä laittamalla viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi

PORI

Paikallistiimi: Elina ja Johanna pori@sateenkaariperheet.fi

Tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset, että perheestä vielä haaveilevat.
Ohjelmassa on kahvittelua ja vapaata leikkiä. Kaikista tapaamisista ja tapahtumista saat lisätietoja Facebook-sivuiltamme >>

Jos olet kiinnostunut liittymään sähköpostilistallemme tai salaiseen Facebookin keskusteluryhmään, laita meille viestiä joko sähköpostilla pori@sateenkaariperheet.fi tai Facebookissa >>. Kaikkiin tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset että perheestä haaveilevat.

ROVANIEMI

Pohjois-Suomen sateenkaariperheille on oma Facebook-ryhmä Sateenkaariperheet Lapissa. Liity mukaan täällä >>

Terveydenhoitajapäivät
Vertaistoiminnan koordinaattori on pitämässä esitelypistettä Terveydenhoitajapäivillä Lappia-talossa 14.-15.3. Jos olet osallistumassa päiviin, tule moikkaamaan pisteelle numero 15. Toivottavasti messut keräävät paikalle kaikki alueen terveydenhoitajat, jotka saavat messuilla mukavasti tietoa sateenkaariperheistä ja niiden kohtaamisesta.

Perhetapaaminen
Angry Birds -puistossa su 24.3. klo 15 Valtakatu 4, Rovaniemi. Lämpimästi päälle ja mukaan!

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi

Seinäjoen toiminta kaipaa uusia tekijöitä. Jos haluat alueelle toimintaa, on nyt tartuttava toimeen. Järkkäilemään pääsee laittamalla tiimin osoitteeseen sähköpostia.

TAMPERE

Paikallistiimi: Marjut, Johanna x 2, Sari, Laura, Heidi ja Henna, tampere@sateenkaariperheet.fi

Perhetapaaminen Leo`s leikkimaassa su 17.3. klo 12-14

Su 17.3. klo 15-> mennään laskettelemaan Hervannan rinteisiin. Kukin tasonsa ja intonsa mukaan. Ainakin ennen on ollut myös pulkkamäki käytössä. Yhdistyksen tuen jälkeen hinnat ovat 13 € / aikuiset ja 10 € / lapset. Lähempänä sovitaan, tapahtuuko maksu tilille vai saako kuittia vastaan tuen. Tarkoitus on laskettelun ohessa paistella yhdistyksen makkarat ja juoda lämpimät mehut keskuksen nuotiolla.

Lähde mukaan katsomaan Pupun kevät -teatteriesitystä Teatteri Mukamakseen la 13.4. klo 11. Yli 2-vuotiaille tarkoitettu lempeä ja keväinen pääsiäissatu kertoo ystävyydestä, pienistä ihmeistä ja oivaltamisen riemusta. Esitykseen luo tunnelmaa elävä musiikki ja laulu. Kesto n. 35 min. Lippuja on varattu 20kpl. Omavastuu yhdistyksen tuen jälkeen on 8 €/ lippu (norm. 14 €). Toimi pian! Varaa paikkasi esitykseen viimeistään ma 25.3. Kerro kuinka monta lippua perheellesi varataan ja maksa lippusi tilille: FI54 577005 200 47686 / Johanna Palander (viestiin: Teatteri Mukamas ja lippujen määrä). Liput jaetaan teatterilla klo 10.30 alkaen. Teatterin kahvio on auki klo 10-12, josta saa pientä suolaista ja makeaa syötävää ja juotavaa. Teatteriesityksen jälkeen on mahdollista jäädä askartelemaan pääsiäisoksa (10-15min)!

"Auringon säteiden kimaltaessa lumihangilla, löytyy lumesta pieni resuinen pupu, onnettomana ja yksin. Kevään valo häikäisee silmiä ja sulattaa lumen, pikkukäpälät ovat aivan märkinä. Soliseva puro tempaa pupun mukaansa ja tästä alkaa seikkailu kevään ihmeisiin. Voi miten kauniita ovatkaan pajunkissat ja värikkäät pääsiäismunat!"

Tervetuloa mukaan!

Keskustelutilaisuus ammattilaisen alustuksella aikuisille ma 15.4. Klo 17 Setan tiloissa. Lapsille ehkä lastenhoito. Alustuksen ja keskustelun aihepiiriksi toivottu: Lasten lahjasolualkuperä, kuinka puhua siitä lasten ja muiden lapsen elämään kuuluvien kanssa.

Liity suljettuun Tampereen sateenkaariperheet -Facebook-ryhmään, niin saat ajantasaiset tiedot myös muista tulevista perhetapaamisista, pienten tapaamisista, alkutaipale- ja yh-tapaamisista. Liittyminen tapahtuu lähettämällä postia osoitteeseen: tampere@sateenkaariperheet.fi

TURKU

Paikallistiimi: Tanja, Tiia, Minna ja Marjukka, turku@sateenkaariperheet.fi

Perhetapaaminen su 24.3. klo 15-17 Seikkailupuiston ip-tiloissa. 

Sateenkaariperhe alkutaipaleella tapaaminen su 7.4. klo 15-17 Turun Tyttöjen Talolla.

Yhden vanhemman sateenkaariperheiden tapaaminen su 14.4. klo 14-17 Turun Tyttöjen Talolla.

Ilmoitamme tapahtumistamme myös sähköpostilistalla sekä facebookissa. Voit ilmoittautua sähköpostilistalle lähettämällä viestiä osoitteeseen turku@sateenkaariperheet.fi.    

Suljettuun Fb-­keskusteluryhmäämme voit liittyä täällä >> . Tiedotusta voi seurata julkisella Facebook-sivullamme, täällä >>

Lämpimästi tervetuloa tapaamisiin saamaan vertaistukea ja tutustumaan mukaviin ihmisiin!

Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29, 00500 Helsinki 


www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
R Räihä
r.raiha@sateenkaariperheet.fi
050 525 7999

Vertaistoiminnan koordinaattori
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976​

Projektipäällikkö
Väriä perhehoitoon -hanke

Heidi Puustinen
heidi.puustinen@sateenkaariperheet.fi
050 3260 777


Perhesuhdekeskus

Projektipäällikkö
Sanna Metsäpuu
sanna.metsapuu@perhesuhdekeskus.fi
050 410 6772

Perhetyöntekijä
Terhi Väisänen
terhi.vaisanen@perhesuhdekeskus.fi
050 431 4600

Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Johtava asiantuntija
Anna Moring
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Suunnittelija (31.3. saakka)
Jenni Kerppola
jenni.kerppola@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello 9-10
sekä sähköpostitse neuvonta@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat-ajat muualta tästä kirjeessä.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta ja tilata materiaalia.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Lisätietoja jäsenyydestä sekä linkit liittymis- ja jäsentietojen muutoslomakkeiseen löydät täältä >>

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2019

Puheenjohtaja
Krister Karttunen, Helsinki 
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
050 513 7765

Jäsenet:

Tiia Sudenkaarne, Turku (varapuheenjohtaja)
Marjukka Irni, Turku
Anu Kantola, Helsinki
Hanna Ruohonen, Helsinki
Anu Pellinen, Espoo
Markus Oja, Lempäälä
Jenni Kemppi, Helsinki (varajäsen)
Julian Honkasalo, Helsinki (varajäsen)

Terveisesi yhdistyksen työntekijöille ja hallitukselle

0%