MINUN VALINTANI -HANKE ALKUKARTOITUS 2019

Tällä kyselyllä kartoitetaan muistisairaiden ja heidän läheistensä kokemusta tämänhetkisistä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluista. 

Sosiaali- ja terveyspalveluilla, sote - palveluilla tarkoitetaan terveydenhoitoon, hammashoitoon, sairaanhoitoon, kuntoutukseen ja kotihoitoon yms. liittyviä palveluita.


Alkukartoituksen tavoitteena on antaa kuva saatavilla olevista palveluista muistisairaan näkökulmasta. Alkukartoituksella saatavaa tietoa käytetään Muistiliiton vaikuttamistyössä. 


Kartoitukseen voivat vastata kaikki muistisairaat ja omaiset/läheiset, yhdessä tai erikseen, vastaaminen ei edellytä muistiyhdistyksen jäsenyyttä. Vastauksia ja yksittäistä vastaajaa ei yhdistetä toisiinsa.Alkukartoituskysely on avoinna 30.5.2019 asti.
Halutessanne voitte postittaa vastaukset osoitteeseen:

Muistiliitto ry/Minun valintani -hanke

Pasilanraitio 9 B

00240 HELSINKI


Lisätietoa kartoituksesta sekä Minun valintani -hankkeesta saat:

outi.ronkainen@muistiliitto.fi/044 7277 403


1. Vastaaja

0%