MITT VAL-PROJEKTET, INLEDANDE KARTLÄGGNING 2019
Med denna enkät kartläggs erfarenheter av nuvarande social- och hälsovårdstjänster inom offentliga, privata och tredje sektorn hos minnessjuka och deras närstående. 

Med social- och hälsovårdstjänster avses tjänster inom hälsovård, tandvård, sjukvård, rehabilitering och hemvård, eller dylika tjänster.

 

Den initiala kartläggningen syftar till att ge en bild av de tillgängliga tjänsterna ur den minnessjukes perspektiv. De uppgifter som fås fram under detta skede kommer att användas i Minnesförbundets påverkansarbete. 

 

Alla minnessjuka och deras anhöriga/närstående kan delta i kartläggningen, tillsammans eller var för sig, man behöver inte vara medlem i en minnesförening för att svara. Svaren kommer inte att kunna härledas till enskilda respondenter.
Den inledande kartläggningen är öppen till och med den 30 maj 2019.


Ni kan även välja att skicka era svar till adressen:

Muistiliitto ry/Minun valintani -hanke

Pasilanraitio 9 B

00240 HELSINKI


Mer information om kartläggningen och projektet Mitt val får ni (på finska) av:

outi.ronkainen@muistiliitto.fi/044 7277 403


1. Respondenter

0%