Ympäristöahdistus

Vastaa kyselyyn!


Tällä kyselyllä keräämme tietoa nuorten ja nuorten aikuisten kokemasta ympäristöahdistuksesta. Ympäristötuhoihin ja niiden uhkaan liittyy monilla ihmisillä pelkoa, masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta. Toimiakseen yksilöt tarvitsevat tukea omien voimavarojensa ylläpitämiseen.

 

Kyselyn tuloksia hyödynnetään aihepiiriä käsittelevän hankkeen valmistelussa sekä muussa kehittämis- ja tutkimuskäytössä. Tulokset käsitellään luottamuksellisesti ja vastaaja ei ole tunnistettavissa vastauksista. Kyselyn suunnitteluun on osallistunut ympäristöahdistuksen tutkija TT Panu Pihkala ja ympäristöahdistukseen erikoistuneen järjestön Tunne ry:n edustajat.

 

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 30 euron arvoisia Spotify-lahjakortteja. Yhteystietojasi pyydetään kyselyn vastaamisen jälkeen, jolloin niitä ei voida yhdistää vastauksiisi. 

 

Iso kiitos kyselyyn vastaamisesta. Mielipiteesi on meille tärkeä!

 

Kyselystä vastaa: PsT Elina Marttinen, Nyyti ry, elina.marttinen@nyyti.fi, 050 4320933


Aluksi kysymme muutamia taustakysymyksiä.

1. Sukupuolesi

2. Syntymävuotesi

3. Opiskelen... valitse vaihtoehto

4. Työssäkäynti

5. Missä päin Suomea asut?

Seuraavaksi kysymme ympäristöahdistukseen liittyviä kokemuksia, ajatuksia ja tunteita. 

Kuinka suurena ongelmana pidät nuorten ja nuorten aikuisten kokemaa ilmastoahdistusta?

Mistä asioista ympäristöahdistus mielestäsi johtuu?

Miten usein koet huolta, levottomuutta tai surua, kun kuulet ympäristökriisiin liittyviä asioita?

Miten hyvin mielestäsi sana "ympäristöahdistus" kuvaa tuntemuksiasi ekokriisin suhteen?

Millaisia tunteita tai tuntemuksia koet ympäristöongelmien suhteen? Valitse vaihtoehdoista, voit valita monta

Kuinka usein koet sellaista ympäristöahdistusta, jonka luokittelet itse vakavaksi?

Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka vahvaa ympäristöahdistusta koet?

Miten ympäristöahdistus vaikuttaa elämääsi?

Jos tunnet ympäristöahdistusta, millaiset asiat auttavat sinua vähentämään ympäristöahdistusta tai pitämään sen kokonaan poissa?

Millaisia asioita toivoisit järjestettäväksi, jotta ympäristöahdistus  helpottuisi?

Kirjoita halutessasi millä muilla keinoilla ilmastoahdistusta voisi helpottaa?

Mitä muuta haluaisit sanoa ilmastoahdistukseen liittyen? Vapaa sana. :)

Kiitos vastauksistasi. Muistathan painaa vielä alta "lähetä vastaukset" -painiketta.