Kysely liikuntapaikkasuunnitelman kohteista vuosille 2020 - 2025

Lempäälän kunta on päivittämässä ja uusimassa liikuntapaikkasuunnitelmaa vuosille 2020 - 2025. Liikuntapaikkasuunnitelma on rakentamisohjelma, joka linjaa lähivuosien liikuntapaikkahankkeita ja määrittelee vuosittaisen ohjelman rakentamiskohteille.

 

Tavoitteena on, että tulevaa liikuntapaikkarakentamista kehitetään yhdessä seurojen, yhdistysten ja asukkaiden kanssa. Liikuntapaikkarakentamisella edistetään merkittävästi liikuntaharrastuksia, joten on tärkeää, että kunnan investointeja suunnataan oikeaan suuntaan.

 

Kyselyllä kerätään niin seurojen, yhdistysten, eri lajien edustajien kuin myös kuntalaisten näkemyksiä liikuntapaikkojen kehittämiseen.

 

Kyselyyn vastataan nimettömänä ja tulokset käsitellään luottamuksellisesti.
Kysely on avoinna 8.4.2019 asti.
Lisätietoja yhteisöpalvelupäällikkö Erkki Häkli, erkki.hakli@lempaala.fi, 050 383 9682.

1. Vastaajan taustatiedot (valitse sopiva vaihtoehto) 

2. Mitä liikuntapaikkoja käytät nyt? Voit valita useamman paikan

3. Miten käyttämääsi liikuntapaikkaa pitäisi kehittää? Nimeä liikuntapaikka ja kehittämistoiveesi.

4. Minne toivoisit uutta liikuntapaikkaa? Onko sinulla liikunta- tai ulkoilualueisiin liittyvä erityinen kehittämistoive? Nimeä alue ja toivomasi liikuntapaikka/alue

5. Muita Lempäälän liikuntaolosuhteiden kehittämiseen liittyviä ehdotuksia.

Kiitos vastauksista!

0%