Hengityshalvauspotilaan arki, hyvinvointi ja palvelut -kysely

Arvoisa vastaanottaja,


Tämä kysely on tarkoitettu hengityhalvausstatuksen saaneille henkilöille. Sen on laatinut Hengityslaitepotilaat ry, joka on vuonna 1956 perustettu elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjien yhdysside ja oikeuksien valvoja.


Hengityshalvauspotilaiden asemaan on suunnitteilla lainsäädännöllinen muutos, jonka seurauksena palveluiden järjestämistavat tulisivat muuttumaan.


Tällä kyselyllä yhdistys haluaa kartoittaa millaisia näkemyksiä hengityshalvauspotilailla itsellään on palveluiden ja niiden järjestämisen suhteen. Samalla selvitetään arkea, hyvinvointia ja avun tarvetta.Tietoa tarvitaan, jotta hengityshalvausstatuksen saaneiden toiveet ja tarpeet tulisivat huomioiduiksi.


Kyselyyn vastaaminen on vapaehtoista ja tapahtuu nimettömästi. Vastaaminen on kuitenkin olennaista, jotta tieto voi vaikuttaa.


Jos koet yksin vastaamisen hankalaksi, voimme soittaa ja haastatellen täyttää kyselyn kanssasi. Haastattelu voidaan tehdä myös skypellä. Lomakkeen täyttämiseen voit saada tukea myös WhatsAppin tai Skypen chatin kautta. Ota yhteyttä Hengityslaitepotilaat ry:n hankekoordinaattori Ilka Haarniin ilka.haarni@hengityslaitepotilaat.fi, 045-1515448. Voit myös olla yhteydessä suoraan tutkimusavustajaan cia-carola.jantti@hengityslaitepotilaat.fi sopiaksesi haastattelusta tai kirjoittamalla avustetusta lomakkeen täytöstä.


0%