Uutiskirje huhtikuu 2019

Punavihreät, älkää

uhratko meitä tällä kertaa

Vaalit on pidetty ja voittajiksi selviytyivät punavihreät puolueet. Sateenkaarikansanedustaja-vaalikampanja ja eri medioiden vaalikoneet ovat osoittaneet, että punavihreät puolueet ovat edelleen huomattavasti muita puolueita yhden- ja johdonmukaisemmin sateenkaari-ihmisten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolella.

Vaalivoittajina punavihreät puolueet ovat vahvoilla hallitusneuvotteluissa. Voimmeko siis odottaa sateenkaarimyönteistä hallitusohjelmaa? Ikävä kyllä asia ei ole näin yksioikoinen. Hallitusneuvotteluissa puolueet tekevät kompromisseja ja tinkivät periaatteistaan. Tiedämme kokemuksesta, että punavihreätkin puolueet ovat valmiita luopumaan sateenkaaritavoitteista.

Kahdeksan vuotta sitten punavihreät puolueet olivat viimeksi hallitusneuvottelupöydässä. Silloin muodostettiin Jyrki Kataisen sateenkaarihallitus, jonka ohjelmasta oli karsittu sateenkaariteemat. Punavihreät puolueet olivat tehneet kompromissin, joka koitui meidän kohtaloksemme. Tasa-arvoisen avioliiton olisi itsestään selvästi kuulunut olla ohjelmassa, mutta punavihreät puolueet olivat suostuneet jättämään sen pois agendalta, jotta Kokoomus saisi Kristilliset hallitukseensa.

 

Meille sateenkaariaktivisteille puolueet lupasivat pyhästi hoitaa avioliittolain kuntoon kansanedustajien lakialoitteella. Jos joku historiaa muistaa, kansanedustajien lakialoite tehtiinkin, mutta se ei edennyt mihinkään eduskunnassa. Asia jäi meidän kansalaisten itse hoidettavaksi kansalaisaloitteen kautta. Hallituksen aloitteena tasa-arvoinen avioliittolaki olisi voinut tulla voimaan vuonna 2013, kansalaisaloitteen kautta kesti vuoteen 2017. Vuonna 2011 tehtiin siis kompromissi, joka riisti meiltä ja meidän lapsiltamme oikeusturvan vielä neljäksi vuodeksi.

Haluan uskoa, että tällä kertaa meidän oikeuksiamme ei pyyhkäistä maton alle näin törkeällä tavalla. Valtion hallinnon kaikki alat kattavan sateenkaaripoliittisen toimintaohjelman luominen on ehdottoman tärkeää. 

Länsi-Euroopan mittakaavalla olemme tässäkin jo auttamattomasti muita jäljessä. Valtiovallan tulee vihdoin ottaa kokonaisvaltainen vastuu myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöpolitiikasta. Tätä valtion vastuuttomuutta on viime aikoina korostanut se, että oikeutemme ovat edenneet lähes yksinomaan kansalaisaloittein. Nyt valtion on otettava itseään niskasta kiinni ja kannettava vastuu merkittävästä vähemmistöstä, jonka hyvinvoinnissa on edelleen valtavia haasteita, kuten esimerkiksi viimeaikaiset kouluterveyskyselyt osoittavat. Sateenkaarilapset ja sateenkaariperheiden lapset pitää nostaa huomion keskipisteeksi sekä sateenkaaripoliittisessa toimintaohjelmassa että kansallisessa lapsistrategiassa.

Näin hallitusneuvottelujen alla meidän täytyy vastuuttaa punavihreät puolueet kaikista niistä kauniista sanoista, joita oppositiokauden ja vaalikampanjan aikana on sanottu. Auttakaa meitä muistuttamaan heitä heidän vastuustaan, jotta kahdeksan vuoden takaiset tapahtumat eivät pääse uusiutumaan

Juha Jämsä

toiminnanjohtaja
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Sisällysluettelo:

• Uutisia ja ajankohtaista
• Tapahtumauutisia
• Tulevat koulutukset ja tapahtumat
• Vertaistoiminta netissä
• Neuvontapalvelu
• Haastattelupyynnöt
• KAIKKI PAIKALLISET TAPAHTUMAT
  uutiskirjeen lopussa

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, lisätietoja täällä >>

Uutisia ja ajankohtaista

Hallinto-oikeuden syrjintäpäätöksen jälkeen HUS ilmoittaa aloittavansa naisparien hoidot

Maaliskuussa Helsingin hallinto-oikeus vahvisti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksen, että HUSin johtajaylilääkärin määräys kieltää hedelmöityshoidot naispareilta oli syrjivä. Ylen uutinen asiasta täällä >> Huhtikuun alussa myös Itä-Suomen hallinto-oikeus totesi KYSin vastaavan päätöksen syrjiväksi. Turun Sanomien uutinen asiasta täällä >>

Huhtikuun 11. päivänä HUSin johtajaylilääkäri ilmoitti Helsingin Sanomien haastattelussa >>, että HUS aloittaa naisparien ja itsellisten naisten hoidot. Hoitoja tullaan hänen mukaansa tekemään myös "sosiaalisin perustein". HUS on valmistelemassa lahjasukusolupankin perustamista.

”Tämä on historiallinen muutos, jonka eteen olemme taistelleet siitä lähtien, kun hoidot mahdollistava hedelmöityshoitolaki tuli voimaan 12 vuotta sitten”, iloitsee Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä, mutta muistuttaa samalla, että ”edelleenkään emme tiedä tarkemmin, mitä hoitoja naispareille ja itsellisille naisille aletaan antamaan ja millä perusteilla. Lupaavaa kuitenkin on, että hoitoja aiotaan antaa myös ns. sosiaalisin perustein. Jäämme odottamaan, että HUS kertoo tarkemmin lahjasoluilla tehtävien inseminaatiohoitojen antamisen perusteista. Muut kuin inseminaatiohoidothan annetaan naispareillekin ainoastaan ns. lääketieteellisin perustein, eli silloin jos on diagnosoitu tai selitystä vaille jäävä hedelmättömyys.”

Yhdistys perään kuuluttaa tiedotteessaan >> myös Kelan vastuuta korjata syrjivät yksityisen hoidon korvausperusteensa. Yhdistyksen vaatimuksista uutisoi myös Iltalehti >>


Mitä HUSin päätös käytännössä tarkoittaa perheille?
Sateenkaariperheissä iloitaan varovaisesti HUSin päätöksestä ja odotetaan muiden sairaanhoitopiirien pian liittyvän samalle linjalle. Haluamme kuitenkin korostaa kaikille perheille, että asia on vielä monin tavoin avoin! Tiedossamme ei ole vielä:
• mitkä hoidot HUS aikoo tarjota naispareille ja itsellisille naisille
• kuuluvatko esimerkiksi inseminaatiohoidot valikoimaan
• millä ehdoilla ja perusteilla hoidot annetaan
• milloin hoidot alkavat
• kuinka pian sukusolupankki on toimintakykyinen ja kuinka pian sinne saadaan lahjoituksia (HUS ei edelleenkään voi tehdä lahjasoluhoitoja, jos lahjasoluja ei saada kerättyä)
• kuinka pian muut sairaanhoitopiirit seuraavat perässä

Näiden uutisten ja muiden saamiemme tietojen perusteella voisi olla alustavasti toiveikas, että ainakin osa hoidoista saadaan käyntiin kohtuullisella aikataululla osassa maata. Mutta ikävä kyllä koemme velvollisuudeksemme varoittaa, että tässä saattaa vielä viedä muutamankin vuoden ennen kuin kaikki hoidot ovat kitkatta saatavilla ympäri maata. Tämän tarkempiin ennustuksiin emme tällä hetkellä kykene. Rohkaisemme perheen perustamista hedelmöityshoidoilla suunnittelevien pitävän yksityiset klinikat vielä tiukasti mielessä. Tiedämme, että yksityisten palvelut ovat auttamatta liian kalliita osalle perheistä. Siksi tämä tilanne onkin ollut niin epäreilu. Mutta niitä perheitä, joilla on mahdollista kattaa ainakin inseminaatiohoitojen kustannuksia yksityisellä, rohkaisemme punnitsemaan, kuinka tärkeää on viedä omaa perheellistymissuunnitelmaa eteenpäin itse toivomallaan aikataululla, ja mikä merkitys on halvempien hoitojen saamisella joskus myöhemmin. Varsinkin, kun emme voi vielä edes luvata, että inseminaatiohoidot on tulossa julkisten palveluvalikoimaan.

Iloitkaamme ja olkaamme tietoisia, että tässä tulee vielä kestämään tovi!

Uudessa eduskunnassa

41 sateenkaarikansanedustajaa ja

46 Ääni lapselle -edustajaa

Uuteen eduskuntaan valittiin 41 kansanedustajaa, jotka allekirjoittivat ennen vaaleja Setan ja Sateenkaariperheiden sitoumuksen toimia vaalikaudella sateenkaarikansanedustajina. He ovat sitoutuneet edistämään sateenkaari-ihmisten oikeuksia ja hyvinvointia työssään eduskunnassa. Lisätietoa Setan uutisesta >>

Sateenkaariperheet oli mukana myös lapsenoikeusjärjestöjen kampanjassa Anna ääni lapselle. Eduskuntaan tuli valituksi 46 Ääni lapselle -edustajaa, jotka ovat sitoutuneet edistämään lapsen oikeuksien toteutumista kampanjan sitoumuksen viitoittamalla tavalla, mukaan lukien sateenkaarilasten ja -nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksista huolehtien. Ääni lapselle -edustajan teesit >>

Sateenkaari-ihmisten ja lasten asiat voittivat vaaleissa myös siinä mielessä, että nimenomaan ne puolueet, jotka olivat eniten sitoutuneita molempien kampanjoiden sitoumuksiin, saivat eduskunnassa lisää paikkoja. Molemmissa kampanjoissa eniten sitoutuneita oli Vihreiden ja Vasemmistoliiton ehdokkaiden joukossa.

Läpi menneet sateenkaarikansanedustajat puolueittain:
• Sosiaalidemokraatit: 8/40 edustajaa
• Perussuomalaiset: 0/39 edustajaa 
• Kokoomus: 3/38 edustajaa 
• Keskusta: 0/31 edustajaa 
• Vihreät: 17/20 edustajaa 
• Vasemmistoliitto: 11/16 edustajaa 
• RKP: 2/9 edustajaa 
• Kristilliset: 0/5 edustajaa 

Lue yksittäisten edustajien nimet Setan uutisesta >>

Vaalien tulokset antavat Sateenkaariperheet ry:lle uusia mahdollisuuksia toimia sateenkaariperheiden ja -lasten hyväksi. Tue vaikuttamistyötämme antamalla meille valtakirjasi (jäsenyys/kannastusjäsenyys) ja taloudellista tukea.

Liity jäseneksi/kannatusjäseneksi täällä >>

Anna lahjoitus työllemme täällä >>

Ääni lapselle -vaalikampanja huomioi sateenkaarilasten ja -perheiden oikeudet

Lapsijärjestöjen yhteistä vaalikampanjaa koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto. Mukana oli kymmenittäin lapsen oikeuksien toimijoita, mukaan lukien kaikki isot lapsi- ja perhejärjestöt sekä Sateenkaariperheet ry. Yksi kampanjan isoista teema-alueista oli turvallinen lapsuus. Sen yhteydessä kampanja kiinnitti erityisen suurta huomiota sateenkaarilasten ja sateenkaariperheiden lasten turvalliseen kasvuympäristöön.

Kampanjamateriaaleissa nousi esille sateenkaarinuorten ja ennen kaikkea transnuorten haavoittuvuus esimerkiksi kiusaamisen ja häirinnän takia. Kaikille lapsille toivottiin tilaa kasvaa omaan suuntaansa. Kampanjamateriaaleja löytyy täältä>> Turvallista lapsuutta koskevassa kampanjakirjeessä >> listattiin keinoja parantaa lasten turvallisuutta:

• Laaditaan toimintaohjelma seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvoinnin  kehittämiseksi
• Edistetään sateenkaariperheiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja niissä elävien lasten  oikeuksia
• Toteutetaan translain uudistus ihmis- ja lapsenoikeusperustaisesti
• Jatketaan kiusaamisen ehkäisyn työryhmän toimenpiteiden täytäntöönpanoa 
• Luodaan työkaluja ja toimintaohjeita vihapuheeseen ja häirintään puuttumiseksi

Ääni lapselle -kampanjassa sitoutettiin ehdokkaita lapsen oikeuksien edistämiseen. Ehdokkaat allekirjoittivat kampanjan teesit >> Kampanjassa oli mukana lisäksi vapaaehtoisia Ääni lapselle -agentteja, jotka jakoivat kampanjan teemoja ehdokkailla ja äänestäjille esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Äitiyslaki astui voimaan

– seuraavaksi vanhemmuuslaki!

Äitiyslaki astui vihdoin voimaan huhtikuun alusta lukien. Nyt naisparin on mahdollista hakeutua hedelmöityshoitoihin parina, jolloin molempien suostumus hoitoihin edellytetään. Tämän hoidoille annetun suostumuksen pohjalta toinen vanhemmista voi tunnustaa äitiytensä neuvolassa tai lastenvalvojan luona.

Laki siis koskee ainoastaan lapsia, jotka saavat alkunsa lain voimaantulon jälkeen sellaisissa virallisissa hedelmöityshoidoissa, joille naisparin molemmat puolisot ovat antaneet suostumuksensa. Kaikissa muissa tilanteissa vanhemmuus tulee vahvistaa perheen sisäisen adoption kautta.

Olemme päivittänneet nettisivujemme osion >>, joka auttaa perheitä tässä ja muissa sateenkaariperhe-elämän byrokraattisissa koukeroissa. Jos nettisivujemme tiedot eivät riitä, voit aina olla yhteydessä neuvontapalveluumme >>

"Äitiyslaki koskee vain osaa sateenkaariperheiden lapsista. Ainoastaan naisparien hedelmöityshoitoklinikalla alkunsa saaneiden lasten oikeusturva paranee", toteaa Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä. "Seuraavaksi meidän on huolehdittava niistä sateenkaariperheiden lapsista, joilla on useampia kuin kaksi vanhempaa tai joiden vanhemmat ovat trans-, muun- tai intersukupuolisia. Tähän tarvitsemme vanhemmuuslakia."

 Mikä ihmeen vanhemmuuslaki
• Vanhemmuuslaki yhdistää nykyiset isyys- ja äitiyslait
• Vanhemmuuslaissa vanhemmuus kirjataan väestötietojärjestelmään vanhemmuutena. Tämä ei tarkoita äitiyden ja isyyden kategorioista luopumista arkielämässä. Juridisessa mielessä eronteko on tarpeeton ja vaikeuttaa oikeusturvan toteutumista niiden lasten osalta, joiden vanhemmat ovat trans-, muun- tai intersukupuolisia.
• Vanhemmuuslaki mahdollistaa lapsen kaikkien vanhempien vanhemmuuden vahvistamisen myös tilanteissa, joissa lapsella on syntymästä asti useampia kuin kaksi tosiasiallista vanhempaa. (Lisäksi adoptiolaki tulee uudistaa siten, että perheen sisäisessä adoptiossa uusperheissä kenenkään ei tarvitse luopua vanhemmuudestaan.)
• Vanhemmuuslaki mahdollistaa lapsen syntymää edeltävät sopimukset vanhemmuudesta, esimerkiksi tapauksissa, joissa käytetään tunnetun luovuttajan sukusoluja.

Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen eritysasiantuntija vaihtuu

"Olen Sara Mäkäräinen ja aloitin maanantaina Monimuotoiset perheet -verkoston erityisasiantuntijana. Taustaltani olen sosiologi ja työskennellyt sittemmin eri ihmisoikeusjärjestöissä, kuten Amnestyssa ja HeSetassa. Tähän pestiin loikkasin A-klinikkasäätiöltä, jossa edistin vanhempien päihteidenkäytöstä haittoja kokevien lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Kovasti odotan, mitä uusi työ erityisenä asiantuntijana tuo mukanaan! Vapaa-ajalla puran ylimääräistä energiaa pelaamalla roller derbyä ja pyöräilemällä takki auki ympäri Helsinkiä."

Sara Mäkäräinen astuu tehtävään, jota uusiin haasteisiin lähtenyt Jenni Kerppola on hoitanut kuuden vuoden ajan. Jennille lähetämme rakkaimmat kiitoksemme!

Kaikkien perheiden Suomi on Monimuotoiset perheet -verkoston hanke, jota Sateenkaariperheet ry hallinnoi.

Kansainvälistä sateenkaariperhepäivää

juhlitaan ympäri maata

Kansainvälisenä sateenkaariperhepäivänä (IFED), sunnuntaina 5.5. tapahtuu:

• Helsingissä perhetapaaminen teatteriesityksellä
• Kuopiossa perhetapaaminen nuorisotalolla
• Porissa picnik Kirjurinluodolla
• Rovaniemellä pelejä ja leikkejä puistossa
• Tampereella perhetapaaminen
• Turussa temppuilua ja juhlimista 

Tarkemmat tapahtumatiedot paikkakunnittain kirjeen lopussa.

Lue lisää kansainvälisestä sateenkaariperhepäivästä täältä >> 

Uusi kirja tuo näkyville

myöhäisheränneiden tarinoita

Toukokuussa julkaistaan kirja nimeltä Entiset heterot. Kuinka löysin itseni sateenkaaren alta. Julkaisutilaisuus järjestetään Homo-, trans- ja bi-fobian vastaisena päivänä pe 17.5. klo 17.30-19.30 Sateenkaariperheiden toimitiloissa Kurvissa, Hämeentie 29. Tilaisuudesta saa ostaa kirjaa etuhintaan 25€ (ovh. 30€).

Tarjoilujen riittämisen varmistamiseksi toivotaan ennakkoilmoittautumista vertaistoiminnan koordinaattorille: kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi

Prideja kesä täynnä

Tänäkin vuonna Prideja vietetään monella paikkakunnalla. Perheohjelmaa on tiedossa ainakin näillä prideilla:

• Lahti 20.-26.5.
• Tampere 10.-16.6.
• Helsinki 24.-30.6.
• Oulu 5.-11.8.
• Pori 17.8.
• Kouvola 24.8.
• Turku elokuussa
• Raasepori Pride 2.9.
• Mikkeli 12.10.

Tiedotamme pridejen perhetapahtumista tarkemmim, kun saamme lisätietoja. Kaikki vuoden pridet löytyvät täältä >>

Kannusta läheisiäsi liittymään kannatusjäseneksi

Sateenkaariperheet ry:n jäsenet ovat meidän valtakirjamme yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössämme. Kun meitä on monta, meitä kuunnellaan kun esitämme uudistuksia sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien hyvinvoinnin edistämiseksi. Ilman jäseniä meillä ei ole sananvaltaa.

Varsinaisten jäsenien lisäksi meillä on kannatusjäseniä. Läheisille kannattaa vinkata, että Sateenkaariperheiden kannatusjäseneksi voi liittyä kuka vaan, joka haluaa tukea työtämme kaikkien sateenkaariperheiden lasten, vanhempien ja vanhemmaksi haluavien hyvinvoinnin, oikeuksien ja mahdollisuuksien eteen.

Kannatusjäsenmaksu vuodessa on 30 € yksityishenkilöltä ja 200 € yhteisöltä.
Liittyä voi täällä >>

Uutisia lyhyesti

Perhehoidon kehittämisyhteistyö
Väriä perhehoitoon -hankkeen tavoitteena on tehdä perhehoidon organisaatioiden kanssa kehittämisyhteistyötä kohti sensitiivistä perhehoidon prosessia. Alkuvuoden aikana olemme yhdessä Perhehoitokumppanit Suomessa, AVA perhepalveluiden sekä Pelastakaa Lasten kanssa miettineet, kuinka perheiden rekrytointi tavoittaisi mahdollisimman monipuolisesti erilaisia perheitä ja kuinka yhdenvertaisuutta voitaisiin edistää perhehoidossa. Organisaatioissa nähdään perheiden monimuotoisuus voimavarana, mutta tiedostetaan, että tietoa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta tarvitaan lisää, niin ammattilaisten kuin sijaisperheiden keskuudessa. Kehittämisyhteistyö jatkuu koko hankkeen ajan!

Kirja-ale jäsenille huhtikuussa
Alennuksessa on kaksi kirjaa:
• Ikioma perheeni (Tittamari Marttinen ja Aiju Salminen)
• Sateenkaaren alla: kertomuksia perheistä (toimittaneet Maria Rintamäki, Hanna-Leena Autio, Karoliina Riihiluoma ja Liisa Suvanne)
Kirjat maksavat nyt vain 10 € / kpl (norm. 20 €) + 5 € posti- ja käsittelykuluja. Alennettu hinta edellyttää, että Sateenkaariperheiden vuoden 2019 jäsenmaksu on maksettu. Tilauslomakkeet ja lisätietoja kirjoista löydät täältä: Ikioma perheeni >> sekä Sateenkaaren alla >>

Regnbågsankan muuttaa Kurviin
Iloinen perheenlisäys Kurvissa tapahtuu huhtikuussa, kun sisarjärjestömme Regnbågsankan muuttaa toimistollemme. Sateenkaariperheet - Regnbågsfamiler ry ja Regnbågsankan rf ovat tehneet jo aiemmin yhteistyötä esimerkiksi järjestämällä ruotsinkielistä perhekahvilaa. Välkommen!

Tapahtumauutisia

Eurooppa tuli Helsinkiin

Sateenkaariperhejärjestöjen eurooppalainen kattojärjestö Nelfa piti vuosikokouksensa Helsingissä maaliskuun alussa. Sateenkaariperheet on Nelfan perustajajäsen ja toimi tapahtuman paikallisena järjestäjänä. Vuosikokous toi mukanaan lapsen oikeuksien teemaisen seminaarin ja koko perheen tapahtuman.

Maailma meni Uuteen-Seelantiin

Sateenkaarijärjestöjen maailman kattojärjestö Ilga järjesti konferenssinsa Uudessa-Seelannissa maaliskuun puolivälissä. Sateenkaariperheet on Ilgan jäsen ja osallistui vuosikokoukseen. Samassa yhteydessä vuosikokouksensa järjesti myös kansainvälinen sateenkaariperhepäivä, jonka perustajajäseniä Sateenkaariperheet on. Konferenssissa järjestettiin myös koskettava työpaja, jossa esittäytyivät sateenkaariperheet Samoalta, Fidziltä, Sri Lankasta ja Iranista.

Aktiiviset vapaaehtoiset kehittyivät Tampereella

Vuosittaiset paikallistoiminnan kehittämispäivät keräsivät 20-henkisen joukon jakamaan kuulumisia ja pohtimaan tulevaisuuden vertaistoimintaa Tampereen kylpylään. Visioinnin ja keskustelun keskellä ehdittiin myös lillumaan altaissa ja syömään hyvin. Miten upeita vapaaehtoisia meillä onkaan! Heitä on kiittäminen tämänkin uutiskirjeen loppupuolen paikallistapahtumista. Ilman heitä ja heidän sinnikästä panostaan olisi etenkin tapahtumarintamalla kovin hiljaista.

Tulevat tapahtumat ja koulutukset

Perhevalmennus

Perhevalmennus on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville ja lasta odottaville sateenkaariperheille. Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, vaihtoehtoisista tavoista saada lapsi, sateenkaariperheiden juridiikasta, oikeudesta perhe-etuuksiin, perheiden kokemuksista perhepalveluissa ja läheisverkostossa sekä sateenkaari-parisuhteiden ja -erojen erityispiirteistä.

Kurssit ovat maksuttomia, viikonloppu-kursseilla maksetaan vain ylläpito. Lisätietoja valmennuksesta täällä >>


Iltakurssi 24.10.-21.11.2019
Helsingin iltakurssi järjestetään viitenä peräkkäisenä torstai-iltana klo 17.30-20.30 yhdistyksen toimistolla Kurvissa, Hämeentie 29, 7. krs. Ilmoittautua voit täällä>>

Viikonloppukurssi 27.-29.9.2019
Aitolahdella, 25km Tampereen keskustasta Toimintakeskus Aitossa. Ilmoittautua voit täällä>>

Transmaskuliinien isäleiri

Transmaskuliinit vanhemmat ja vanhemmuudesta haaveilevat leireilevät taas vuoden tauon jälkeen. Tällä kertaa paikkana Helsingin Vartiosaari. Ajankohta: pe-su 17.-19.5.2019. Mukaan mahtuu vielä 1-2 henkilöä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä>>

Sukupuolivähemmistöperheiden Kevätkarkelot

Su 19.5. klo 14-18 järjestetään Helsingin Vartiosaaressa kevätkarkelot perheille, joissa vähintään yksi perheenjäsen kuuluu sukupuolivähemmistöön. Tervetulleita ovat perheet, joissa ainakin yksi lapsi tai aikuinen on transihminen, muunsukupuolinen, muuten binäärisen sukupuolijaon ulkopuolella tai transtaustainen. 

Tapahtuma sopii kaikenikäisille. Tarjolla on mukavaa hengailua (toivottavasti hyvässä kevätsäässä), tutustumista, hiukan yhteistä tekemistä, vapaamuotoista uimista, saunomista, melomista ym. mukavaa.

Ilmoittaudu mukaan täällä >>

Rakkaussuhdetapahtumat sateenkaareville paris- ja moniskunnille

Toukokuussa järjestetään kolme tapahtumaa, joissa pääsee vahvistamaan suhdettaan ja lähentymään kumppani(e)nsa kanssa:

Jyväskylässä järjestetään la 18.5.2019 klo 17.30-20.30 Rakkaussuhdetuokio teemalla Tunteet rakkaussuhteessa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Jyväskylään >>

Lahdessa järjestetään to 23.5.2019 klo 17-20 Rakkaussuhdetuokio teemalla Voimavarat rakkaussuhteessa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Lahteen >>

Rakkaussuhdetuokio on 3h mittainen maksuton iltakurssi, joka sisältää ohjaajien alustuksen teemaan ja työskentelyä oman kumppani(e)n kanssa. Tuokioon voi osallistua kahdestaan tai useamman kumppanin kesken.

Helsingissä on tiedossa Vuorovaikutus rakkaussuhteessa -viikonloppukurssi 25.-26.5.2019 Kurssille osallistutaan yhden kumppanin kanssa. Kurssimaksu on 30 €/pari (sis. lounaat ja kahvit). Tälle kurssille on enää kaksi paikkaa vapaana, joten lue lisää ja ilmoittaudu pian täällä Helsinkiin >>

"Mä tiedän miltä susta tuntuu" - Sateenkaarisijaisperheiden vertaisviikonloppu

Jyväskylässä Vesalan leirikeskuksessa järjestetään 30.8.-1.9.2019 vertaisviikonloppu sateenkaariperheille, jotka jo toimivat sijaisperheenä sekä valmennetuille, mutta sijoitusta vielä odottaville perheille. Ohjelmassa luvassa kaikille yhteistä puuhaa perheiden kesken, mutta myös omat ohjatut hetkensä aikuisille ja lapsille, sekä vapaamuotoisempaa oleskelua sekä verkostoitumista toisten sijaisperheiden kanssa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 19.5. mennessä täällä >>

Vanhemmuuskumppanuus- ja apilaperhesuunnitteilijoiden ilta

Suosittu vanhemmuuskumppanuus-ilta järjestetään taas su 28.4.2019 klo 17:30-20 Sateenkaariperheiden tiloissa Kurvissa, Hämeentie 29. Tapahtuma on tarkoitettu kaikille, jotka haaveilevat vanhemmuuskumppanuudesta tai suunnittelevat perustavansa apilaperheen. Illan aikana keskitytään tutustumaan muihin kumppanuusvanhemmuushaaveilijoihin. Ilmoittaudu mukaan täällä >>

Kesän perheleiri vie Keski-Suomeen

Perheleiri kokoaa taas sateenkaariperheet yhteen kolmen vuorokauden ajaksi heinäkuun ensimmäisellä viikolla, 4.-7.7.2019. Leiripaikka on Nuorisokeskus Piispalassa Kannonkoskella, 1,5 tunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä pohjoiseen. Leirille voi ilmoittautua täällä >>

Uuspareille viikonloppu Helsingissä

Suomen uusperheiden liiton, Suplin, kanssa tehty yhteistyö poiki yhden vertaisohjaaksi kouluttautuneen sateenkaariparin, jonka johdolla vietetään ensimmäistä sateenkaarevien pariskuntien Voimaa uusperheen arkeen -vertaisviikonloppua 6.-8.9.2019. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä >>

Koululaisten leiri - ilmoittautuminen on auki

Helsingin Vartiosaaressa järjestetään pe-su 13.-15.9.2019 ikioma leiri koululaisille. Lisätiedot ja ilmoittautumiset täällä >>

Myös muutama vanhempi otetaan mieluusti mukaan huoltajaksi. 

Aikuisten vaellukselle mahtuu vielä

Aikuisten vaellus järjestetään toista kertaa 21.-25.9.2019. Tällä kertaa vaellusympäristönä toimii kansallismaisemia tarjoava Koli. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä>>

Tapahtumakalenteri 2019

28.4. Vanhemmuuskumppanuus-ilta, Helsinki
5.5. Kansainvälinen sateenkaariperhepäivä
17.-19.5. Transmaskuliinien vanhempien leiri, Helsinki
18.5. Rakkaussuhdetuokio, Jyväskylä
19.5. Sukupuolivähemmistöperheiden Kevätkarkelot, Helsinki
23.5. Rakkaussuhdetuokio, Lahti
25.-26.5. Vuorovaikutus rakkaussuhteessa -viikonloppukurssi, Helsinki
4.-7.7. Perheleiri, Kannonkoski
30.8.-1.9. Sateenkaarisijaisperheiden vertaisviikonloppu, Jyväskylä
6.-8.9. Uusperheaikuisten viikonloppu, Helsinki
13.-15.9. Koululaisten leiri, Helsinki
21.-25.9. Aikuisten vaellus, Koli
27.-29.9. Perhevalmennus, Tampere
24.10.-21.11. Perhevalmennus, Helsinki

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin, joka sisältää myös paikalliset tapahtumat, löydät nettisivuiltamme >>

Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Suurin osa toiminnastamme on paikallistiimien vapaaehtoisten eri paikkakunnilla toteuttamaa.

Vertaistoiminta netissä - hyvakysymys.fi

Perheaikaa-palvelu on uudistumassa. Tämän vuoksi chatit ja muut toiminnot ovat nyt tauolla. Uusi Hyvä kysymys -sivusto on lanseerauksen alla. Lisätietoja tulevissa uutiskirjeissä.
Toiveita chattien, luentojen ja suljettujen ryhmien aiheiksi voi lähettää suoraan vertaistoiminnan koordinaattorille tai vaikka tämän kirjeen lopussa olevalla vastauslomakkeella.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

PUHELIN
Tiistaisin klo 12-13 ja torstaisin klo 9-10 numerossa 050 321 0048. 

SÄHKÖPOSTI
Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse neuvonta@sateenkaariperheet.fi Sähköposteihin vastataan yleensä kahden arkipäivän kuluessa. Jos vastausta ei kuulu, voit lähettää kyselyä, tuliko viesti perille.

CHAT
Neuvontapalveluihin kuuluu myös Kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat, joka on palvelualustan uudistumisen vuoksi tällä hetkellä poissa käytöstä.

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu

Pohdituttaako sinua jokin perhesuhteessasi? Onko sinulla huoli perhetilanteestasi? Huolesi voi koskea pari- tai monisuhteen pulmia, erotilannetta, vanhemmuuden jakamista, uusperheyden, apilaperheyttä tai haasteita läheisten kanssa.

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu tarjoaa tukea kaikkien sateenkaari-ihmisten perhe- ja läheissuhteisiin. Oletpa itse sateenkaari-ihminen tai sateenkaari-ihmisen vanhempi, puoliso, sisarus, lapsi tai muu läheinen, voit keskustella tilanteesta perhetyöntekijän kanssa.

Palvelu on auki:
Maanantaisin klo 15-17 ja perjantaisin klo 8-10 numerossa 050 444 4446.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Muista myös Sinuiksi -neuvontapalvelu

Sinuiksi-chattien tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa.

Katso myös muut neuvontapalvelut >>

Haastattelupyynnöt

15-29-VUOTIAITA SATEENKAARIPERHEIDEN NUORIA ETSITÄÄN TUTKIMUKSEEN
Tutkimus käsittelee nuorten hyvinvoinnin edistämistä ja tukemista koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Lisätietoja ja osallistuminen anonyymisti e-lomakkeella >>

APILAPERHEITÄ JA VANHEMMUUSKUMPPANEITA ETSITÄÄN VERTAISTUEKSI JA TV-SARJAAN
ITV Studios Finland tekee Neloselle lämminhenkistä tv-sarjaa kumppanuusvanhemmuudesta. Nyt etsitään henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita kertomaan omasta vanhemmuuskumppanuudestaan sekä olemaan vertaistukena sellaisiksi haluaville (myös ilman tv-esiintymistä).

Elämäntilanteesi voi olla seuraava: 
• odotat lasta kumppanuusvanhemman/-vanhempien kanssa
• sinulla on jo apilaperhe

Kerromme mielellämme lisää! Ota rohkeasti yhteyttä: 
• Heidi Räihä-Faucon, tuottaja, ITV Studios Finland, heidi.raiha-faucon@itv.com, 050 342 7552
• Kaisa Niittynen, Sateenkaariperheet ry, kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi, 050 321 7976

NAISPARISUHTEESSA ELÄVIÄ KAIVATAAN KYSELYTUTKIMUKSEEN
Neljä psykologian opiskelijaa Åbo Akademilla tekee tutkimusta, joka käsittelee kumppania kohtaan ilmeneviä tunteita ja asenteita liittyen jaettuun vanhemmuuteen naisparisuhteessa. Tutkimukseen osallistutaan täyttämällä kyselylomake anonyymisti verkossa. Lomake sisältää sekä avoimia että suljettuja kysymyksiä. Lomakkeen täyttämiseen voi varata aikaa 15-25 minuuttia.

Suomenkielinen lomake löytyy täältä>>
Ruotsinkielinen lomake löytyy täällä>>

SATEENKAARIPERHEITÄ ETSITÄÄN KUVATTAVAKSI
Etsitään vapaaehtoisia sateenkaariperheitä kuvattavaksi Suomen kuvapankkiin (image.finland.fi). Kuvapankissa olevia kuvia saa käyttää vain ei-kaupalliseen käyttöön, Suomen maakuvaan liittyvässä kuvituksessa. Esimerkiksi Suomen ulkoministeriö on toivonut viestintäänsä kuvia erilaisista sateenkaariperheistä. Kuvaaja Pasi Markkanen kuvaa rentoja ja aitoja tilanteita, jossa ihmiset ovat mielekkään tekemisen parissa. Yksi esimerkki voisi olla, että vierailemme perheen kanssa keväisessä kiipeilypuistossa, Helsingin talvipuutarhassa, torilla tai vaikkapa Oodi-kirjastossa. Yhteystiedot: Pasi Markkanen, 044 301 3030, pasi@suomikuvaa.com, suomikuvaa.com >>

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on jo 4400 seuraajaa Facebookissa

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita! 'Tykkää' meistä, niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä >>
Tykkää Väriä perhehoitoon -hankkeesta>>
Tykkää Perhesuhdekeskuksesta >>
Tykkää Monimuotoisista perheistä >>
Tykkää Nelfasta >>Sateenkaariperheet  myös Twitterissä >>

Voit seurata tilimme kautta järjestön kuulumisia ja saat vinkkejä sateenkaariperheitä koskeviin juttuihin netissä. Twiittejä sateenkaariperheistä löytyy myös aihetunnisteella #sateenkaariperhe.

Paikalliset tapahtumat

UUTTA

* Seinäjoella taas toimintaa niin aikuisille kuin lapsillekin
* Tampereella kuvitetaan opaslehtistä
* Helsingissä lasten tunnetyöpaja
* Jyväskylässä retkeillään ja puhutaan lahjasoluperheideasioista


Paikallistiimin tarvitsemat ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät nyt helposti kotisivuiltamme >>

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät täältä >>

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: joensuu@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Kanta-Häme / Hämeenlinna:
hame@sateenkaariperheet.fi
Keski-Uusimaa: keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi
Kokkola: kokkola@sateenkaariperheet.f
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:
kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Lahti: info@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI

Paikallistiimi: Anna, Arhi, Hanna, Johanna, Kirsi, Maria x 2, Minna, Riina, Saara, Sonja ja Verna, helsinki@sateenkaariperheet.fi

Paikallistiimin tavoittaa perhetapaamisten ja perhekahvilan aikana numerosta 050 440 6517.

Kaikki kokoontumiset, retket ja muu paikallistiimin toiminta järjestetään vapaaehtoisvoimin - olisiko sinulla kiinnostusta osallistua järjestelyihin? Tiimissä on mukavaa suunnitella ja järjestää toimintaa. Kaikenlainen osaaminen on tervetullutta ja osallistumalla järjestelyihin pääset vaikuttamaan toiminnan sisältöihin! Ota rohkeasti yhteyttä tiimiin sähköpostitse helsinki@sateenkaariperheet.fi tai vertaistoiminnan koordinaattori Kaisaan.

PERHEKAHVILA
Tiistaiaamuisin klo 10–12 Kurvissa, Hämeentie 29, 7. krs. Perhekahvila on mukavaa yhdessäoloa, juttelua, kahvittelua ja lasten vapaata leikkiä. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä, mehua ja keksejä. Rattaat saa toimistoon sisälle. Hoitopöytä, potta, mikro, syöttötuoleja, leikkihuone yms. löytyy. Avoimet ovet eli tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin!

• Perhekahvila järjestetään myös vappuaattona 30.4.
 7.5. perhekahvilassa sosionomiopiskelijat järjestämässä pientä aktiviteettia

SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖÖN KUULUVIEN VANHEMPIEN VERTAISRYHMÄ 
Aikuisten keskusteluryhmä kaikille transihmisille ja muille sukupuoleltaan moninaisille ihmisille, joilla on lapsi haaveissa, tulossa tai jo perheessään. Seuraavat tapaamiset to 18.4. klo 18-20 ja to 23.5. klo 17:30-19:30. Tapaamiset Kurvissa, Hämeentie 29.

ALKUTAIPALE-ILTA
Pe 26.4. klo 18-20 ja ke 26.6. klo 18:30-20:30 Kurvissa, Hämeentie 29. Alkutaipale-illat on tarkoitettu sateenkaariperheestä haaveileville, perhettä suunnitteleville tai perheen jo perustaneille. Juttelemme yhteisistä asioista ja tutustumme toisiimme. Olet tervetullut mukaan olit/te sitten aivan alkutaipaleella perhesuunnitelmissasi/nne tai jo pidemmälle ehtinyt/neet. Alkutaipale-illat ovat kaikille avoimia, eli voit osallistua tapaamisiin milloin haluat. Lisätietoja: helsinki@sateenkaariperheet.fi

MYÖHÄISHERÄNNEET ELI HETEROSUHTEESSA AIEMMIN ELÄNEIDEN RYHMÄ
Ryhmä ihmisille, jotka ovat eläneet heterosuhteessa ja jotka ovat eronneet tai harkitsevat sitä homo-/bi-/queer- tai sukupuoli-identiteetin löytymisen myötä tai elävät yhä heteronormatiivisessa suhteessa, mutta ovat tai haluaisivat olla (myös) sateenkaarevassa suhteessa. Ryhmässä jaetaan kokemuksia ratkaisevasta elämänmuutoksesta, sen harkitsemisesta, erilaisista suhteista (ex)puolisoihin, lastenkasvatuksesta ja ulostulosta sekä saadaan ideoita ja vertaistukea elämäntilanteeseen. Huom! Myös lapsettomat ovat lämpimästi tervetulleita. Kevään aikana tavataan vielä kolmesti, su 28.4. ja 19.5. klo 15.30-17.30, ja 27.6. klo 16:30-18:30 Kurvissa, Hämeentie 29 (summerissa lukee Sateenkaariperheet). Pientä naposteltavaa tarjolla. Jos tarvitset tilaisuuden ajaksi lastenhoitoa, ilmoittaisitko siitä n. viikko etukäteen vertaistoiminnan koordinaattorille (yhteystiedot kirjeen lopussa).

VANHEMMUUSKUMPPANUUS-ILTA su 28.4. klo 17:30-20
Tapahtuma on tarkoitettu kaikille, jotka haaveilevat vanhemmuuskumppanuudesta tai suunnittelevat perustavansa apilaperheen. Illan aikana keskitytään tutustumaan muihin kumppanuusvanhemmuushaaveilijoihin. Ilmoittaudu mukaan täällä>>

KANSAINVÄLISEN SATEENKAARIPERHEPÄIVÄN PERHETAPAAMINEN
Su 5.5. klo 15.00-17.30 Kurvissa, Hämeentie 29.  Klo 15.30 Nukketeatteri Pikku kulkuri esittää kaikenikäisille soveltuvan näytelmän Musta kana. 

SUKUPUOLTAAN POHTIVIEN LASTEN PERHEIDEN TAPAAMISET
Onko lapsesi päiväkoti- tai kouluiässä ja miettii sukupuoltaan? Transtukipisteen ja Sateenkaariperheet ry:n yhteistyössä järjestämä sukupuoleltaan erityislaatuisten lasten vertaistapaaminen järjestetään tänä keväänä vielä su 19.5. klo 11-13. Paikkana on Sateenkaariperheiden tilat Kurvissa, Hämeentie 29.

SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖPERHEIDEN KEVÄTKARKELOT
Su 19.5. klo 14-18 järjestetään Vartiosaaressa kevätkarkelot perheille, joissa vähintään yksi perheenjäsen kuuluu sukupuolivähemmistöön. Tapahtuma sopii kaikenikäisille. Tarjolla on mukavaa hengailua (toivottavasti hyvässä kevätsäässä), tutustumista, hiukan yhteistä tekemistä, vapaamuotoista uimista, saunomista, melomista ym. mukavaa. Ilmoittaudu mukaan täällä >>

SOSIAALISTEN VANHEMPIEN ILTA
Sosiaalisten vanhempien ilta järjestetään joka toinen kuukausi. Kevään viimeinen tapaaminen on ke 22.5. klo 17.30-19.30 Kurvissa, Hämeentie 29. Luvassa on osallistujalähtöistä keskustelua ja kahvittelua sosiaalisten vanhempien kesken. Sosiaaliset vanhemmat ovat lastensa oikeita vanhempia, mutta heillä ei ole geneettistä yhteyttä lapseen.

VILLIPEDON NAAMARIT -TUNNETYÖPAJA
Tulossa la 25.5. klo 11-12 4-6-vuotiaille & klo 12.30-13.30 6-8-vuotiaille tunnetyöpaja, johon lapsi osallistuu yhdessä oman aikuisen kanssa. Lisätietoa tunnetyöpajasta ja siihen ilmoittautumisesta täällä>>

KOULULAISTEN LEIRI
Vartiosaaressa järjestetään pe-su 13.-15.9. ikioma leiri koululaisille. Myös muutama vanhempi otetaan mieluusti mukaan huoltajaksi. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>

MISTÄ LISÄTIETOA?
Facebook-sivu: tiedotukseen painottuva sivusto Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>
Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle (Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet), liity ryhmään laittamalla vertaistoiminnan koordinaattorille sähköpostia ja pyydä liittämään sinut ryhmään.
Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen helsinki@sateenkaariperheet.fi

JOENSUU

Paikallistiimi: Paju, joensuu@satenkaariperheet.fi

PERHETAPAAMISET
Joensuussa perhetapaamiset jatkuvat keväällä Pohjois-Karjalan Setan ja Liekki ry:n yhteistyönä. Tapaamiset pidetään aina klo 17-19 Perheentalolla, joka löytyy Taitokorttelin Parviaisen talosta, Rantakatu 15, 80100 Joensuu. Kevään viimeinen tapaaminen on to 9.5. Pride-teemalla. Vierailijana Sateenkaariperheet ry:n vertaistoiminnan koordinaattori.

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Mervi, jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

KEVÄÄN TAPAAMISET
27.4 klo 12 Perhetapaaminen 
18.5 klo 12 Kevätretki Mäki-Matin puistoon
LAHJASOLUPERHEIDEN TILAISUUS

Helminauhaperheet-hanke on kehitetty lahjasoluperheitä varten. Se on Lapsettomyysyhdistys Simpukan hanke, joka tekee vahvasti yhteistyötä Sateenkaariperheet ry:n kanssa. Pe 3.5. klo 16.30–18.30. hankevastaava Piia Savio ja hankesuunnittelija Jenni Huhtala sapuvat Jyväskylään esittelemään hankesuunnitelmaa, jonka jälkeen osallistujat pääsevät keskustelemaan heidän kanssaan odotuksistaan ja tarpeistaan hankkeen suhteen, sekä ylipäätänsä lahjasoluperheiden tarpeista ja toiveista. Tilaisuus on maksuton ja avoin myös ei-sateenkaareville lahjasoluperheille.
Ilmoittautuminen torstaihin 2.5. klo 15 mennessä mainiten samalla ruokarajoitukset tarjoilua varten. Ilmoittautuneet saavat tulo-ohjeet tilaisuuden paikkaan. Ilmoittautuminen järjestäjälle, psykologi Kaija-Leena Kaijaluoto, 040 508 2656, natale@natale.fi

Lisätietoja:
Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Facebook-sivu: tiedotukseen painottuva sivusto Jyväskylän seudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>
Suljettu Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle Sateenkaariperheet Jyväskylä, liity ryhmään laittamalla pyyntö ylläpitäjälle täällä >>

KANTA-HÄME / HÄMEENLINNA

Paikallistiimi: Johanna ja Reetta, hame@sateenkaariperheet.fi 

Hämeen paikallistoiminta on polkaistu käyntiin tänä keväänä. Tapaamiset pidetään kerran kuukaudessa, lauantaina. Aika ja paikka vaihtelevat. 

KEVÄÄN JA KESÄN TAPAAMISET
4.5. klo 10-12 tapaaminen MLL:n tiloissa Turuntie 24, Hämeenlinna. 
Tapaamme myös kesällä 8.6, 13.7 ja 3.8. Näistä lisätietoa myöhemmin!  

Tapaamisista sovitaan ja tiedotetaan tarkemmin Hämeen sateenkaariperheiden Facebook-ryhmässä. Jos haluat liittyä mukaan suljettuun ryhmään tai saada tietoa tapaamisista sähköpostilla, ole yhteydessä paikallistiimiin. Tervetuloa mukaan!

KESKI-UUSIMAA

Paikallistiimi: Paula ja Sanna, keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi

PERHETAPAAMINEN
La 27.4. klo 14-16 perhetapaaminen Keravalla (Me-talo kirjaston yläkerrassa, Paasikivenkatu 12). Vappuista ohjelmaa ja kahvittelua, tervetuloa uudet ja vanhat!

Liity mukaan Keski-Uudenmaan suljettuun Facebook-ryhmään täällä >>

KOKKOLA

Paikallistiimi: Elina, Laura ja Maria, kokkola@sateenkaariperheet.fi

Kokkolan sateenkaariperheet järjestää tapaamisia ja toimintaa, joista sovitaan Facebook-ryhmässä. Kokkolan sateenkaariperheet -ryhmän löydät täältä >>

KUOPIO

Paikallistiimi: Hertta ja Sofia, kuopio@sateenkaariperheet.fi

SATEENKAARIPERHEPÄIVÄ
Kuopiossa Sateenkaariperhepäivää vietetään Männistön nuorisotalolla eli Latarilla su 5.5. klo 14-17. Hyvällä ilmalla ollaan viereisessä puistossa piknikillä ja huonolla sisätiloissa. Yhdistys tarjoaa juomat ja pientä herkkua.

Tapaamisista ja muista Kuopion alueen asioista keskustellaan omassa Facebook-ryhmässä, johon voit liittyä täällä >>

KYMENLAAKSO / KOTKA

Paikallistiimi: Veera, kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi

Jos haluat liittyä Kymenlaakson sateenkaariperheiden Facebook-ryhmään, jossa tapaamisista sovitaan, laita sähköpostia paikallistiimille.

LAHTI

Jos Lahden suunnan ihmiset ovat tulevaisuudessa kiinnostuneita järjestämään tapaamisia, voivat he ottaa yhteyttä vertaistoiminnan koordinaattoriin. Lahden alueen sateenkaariperheet -nimisessä suljetussa Facebook-ryhmässä pääsee kontaktiin alueen muiden perheiden kanssa. Ryhmään voit liittyä laittamalla sähköpostia info@sateenkaariperheet.fi

MERI-LAPPI / TORNIO

Tornion Perheiden talolla on pidetty ensimmäinen sateenkaariperhetapaaminen. Jos olet kiinnostunut jatkossa alueen sateenkaariperhetoiminnasta, laita viestiä info@sateenkaariperheet.fi

MIKKELI

Paikallistiimi: mikkeli@sateenkaariperheet.fi

Mikkelissä tavataan perheiden kotona ja 12.10. Prideilla. Lisätietoa sähköpostitse.

OULU

Paikallistiimi: Suvi, oulu@sateenkaariperheet.fi

KEVÄÄN PERHETAPAAMISET
Kevään sateenkaariperhetapaamiset jatkuvat tuttuun tapaan Vihreällä talolla (Uusikatu 27). Kevään loput tapaamiset pidetään seuraavina sunnuntaina: 28.4. ja 19.5 klo 14.30-17. Lämpimästi tervetuloa!

Facebookista löytyy sivu Oulun seudun sateenkaariperheet >>, jossa tiedotetaan tulevista tapahtumista ja tapaamisista. Oulun sähköpostilistalle voit liittyä laittamalla viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi

PORI

Paikallistiimi: Elina ja Johanna pori@sateenkaariperheet.fi

SATEENKAARIPERHEPÄIVÄ
Kansainvälisen sateenkaariperhepäivän  kunniaksi kokoonnumme jo perinteeksi muodostuneelle piknikille Kirjurinluodolle, Pelle Hermannin leikkipuistoon su 5.5. Kokoonnumme klo 14 mustavaris Viksun pesällä, josta siirrymme porukalla sopivaan paikkaan. Piknik toteutetaan nyyttäriperiaatteella. Tervetulleita ovat sekä vanhat tutut että uudet tuttavuudet, niin perheelliset kuin vasta perheestä haaveilevat. Tuu säkin!

Tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset, että perheestä vielä haaveilevat. Ohjelmassa on kahvittelua ja vapaata leikkiä. Kaikista tapaamisista ja tapahtumista saat lisätietoja Facebook-sivuiltamme >>

Jos olet kiinnostunut liittymään sähköpostilistallemme tai salaiseen Facebookin keskusteluryhmään, laita meille viestiä joko sähköpostilla pori@sateenkaariperheet.fi tai Facebookissa >>. Kaikkiin tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset että perheestä haaveilevat.

ROVANIEMI

Paikallistiimi: Sini, rovaniemi@sateenkaariperheet.fi

SATEENKAARIPERHEPÄIVÄ
Su 5.5.2019 klo 15-17 vietetään kansainvälistä sateenkaariperhepäivää Angry Birds -puistossa. Tervetuloa kaikki perheet ja perheiden läheiset mukaan kansainväliseen sateenkaariperheiden päivän tapahtumaan! Ohjelmassa puistoaktiviteettien lisäksi mölkkyä, petankkia, leikkimielisiä kisailuja sekä vapaata seurustelua. Mehu- ja keksitarjoilu! Lämpimästi tervetuloa!

Pohjois-Suomen sateenkaariperheille on oma Facebook-ryhmä Sateenkaariperheet Lapissa. Liity mukaan täällä >>

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi

PÄÄSIÄISRETKI
Duudson Parkiin pääsiäisretkelle la 20.4. klo 11. Yhdistys tukee lasten sisäänpääsymaksuja. Aikuinen pääsee lapsen mukana ilmaiseksi. Omavastuuhinnat: <1v. 0 €, 1v 5€ ja 2-17v. 10€. Ilmoita tulostasi etukäteen: neuvonta@sateenkaariperheet.fi

AIKUISTEN PAKOPELI
Aikuiset kohtavaat pakopelin merkeissä ja lasillisella pe 19.4. klo 20:00. Porukalle on varattu Rikollinen rakastaja -niminen pakopeli Cubesta, joka löytyy osoitteesta Mestarintie 8, 60100 Seinäjoki. Omavastuuhinta 15e. Ilmoittautuminen ennakkoon vaaditaan, neuvonta@sateenkaariperheet.fi

Cube tarjoaa Seinäjoelle pakohuoneen, jossa on kolme vaikeustasoa. Rikollinen Rakastaja -pakopelissä ulospääsy on vasta helppo vaihe. Perinteisen ulospääsemisen jälkeen ryhmä voi jäädä huoneeseen pelastamaan isotätinsä ja todistamaan Juan Carlosin rikokset. Huonetta ratkoessa löytyy palasia tarinasta. Koska pakohuoneessa on kolme vaikeustasoa, aikaisempi kokemus tai kokemattomuus ei ole este.

TAMPERE

Paikallistiimi: Marjut, Johanna, Sari, Laura, ja Heidi, tampere@sateenkaariperheet.fi

RETKI IDEAPARKIIN
Pe 26.4. klo 12-18 retki Ideaparkin sisähuvipuistoon

PERHETAPAAMINEN
Su 28.4. Setan toimistolla. Perhetapaaminen  ja pienimuotoinen työpaja, aiheena sosiaalityöntekijöiden käyttöön suunnattu esite isyyden/äityyden tunnustamiseen. 

SATEENKAARIPERHEPÄIVÄ
Su 5.5. klo 15-17 Kansainvälisen sateenkaariperhepäivän kaikkien perheiden tapaaminen Perheiden talon Kulmahuoneessa

MEIDÄN HANKE KERTOO PALVELUISTAAN
Ti 11.6. klo 18-20 Pirkanmaan Setan iso sali. Meidän hanke (Taakasta voimavaraksi) on kutsunut Pirkanmaan Pride-viikolle perheasiain neuvottelukeskuksen. Tarkoitus olisi, että heidän työntekijä(t) kertoisi, minkälaisia palveluita heillä on ja miten he ottavat sateenkaari-ihmiset vastaan. Tarkoitus olisi madaltaa kynnystä mennä hakemaan sieltä apua. Moni pelkää, että se on joku heterouskisten paikka, mutta homma ei ole niin. Tervetuloa!
VIERAILU HEDELMÖITYSHOITOKLINIKALLE

Onko lastenhankinta mielessä tai haluatko muuten vain kuulla sateenkaariparien hedelmöityshoitojen etenemisestä? Tervetuloa tutustumaan Tampereen Ovumiaan, to 16.5.2019 klo 17-19, ja kuulemaan lisää!

Käynnille on matalalla kynnyksellä tervetulleita muutkin kuin fb-ryhmän ja yhdistyksen jäsenet. Tutustumaan voi aivan hyvin tulla, vaikkei olisi lähivuosinakaan harkitsemassa hoitoja tai vaikka odottelisi palveluita julkiselta, mikäli vain on kiinnostunut hedelmöityshoidoista tai klinikan toiminnasta.

Esittelijänä toimii psykologi Mirka Paavilainen kollegoineen.

Ovumia sijaitsee TAYSin alueella FinnMedi 5:ssä, Biokatu 12, 33520 Tampere. Sisäänkäynti Epsilon-sisäänkäynnistä sairaalahotellia vastapäätä. Kokoonnutaan ulko-oville klo 16.50 ja siirrytään siitä klinikalle 4. kerrokseen. Mikäli tulet hieman myöhässä, tule suoraan ylös ja liity seuraan! 

PRIDE-VIIKON MUITA TAPAHTUMIA
La 15.6. Pride-viikon Perhetapaaminen ja mahdollisesti Miten lapsia tehdään -tilaisuus.

AIKUISTEN VAPAAILTA
7.6 tai 28.6. Aikuisten vapaailta Rauhaniemen kansankylpylässä.

Liity suljettuun Tampereen sateenkaariperheet -Facebook-ryhmään, niin saat ajantasaiset tiedot myös muista tulevista perhetapaamisista, pienten tapaamisista, alkutaipale- ja yh-tapaamisista. Liittyminen tapahtuu lähettämällä postia osoitteeseen: tampere@sateenkaariperheet.fi

TURKU

Paikallistiimi: Tanja, Tiia, Minna ja Marjukka, turku@sateenkaariperheet.fi

SATEENKAARIPERHEPÄIVÄN JUHLAT
Kansainvälisenä sateenkaariperhepäivänä 5.5. Turun seudun sateenkaariperheet kokoontuvat Mukkelis Makkelikselle juhlimaan! Luvassa on ohjattua ja vapaata leikkiä Mukkeliksen temppusalissa. Hypitään juustomereen, keikutaan trapetsilla, pompitaan trampoliinilla, kiipeillään kiipeilyverkkoa pitkin ja rakennetaan jättilegoista sateenkaareva talo! Tarjolla vegaanista juhlaherkkua niin isompien kuin pienempienkin juhlijoiden makuun. Ei ennakkoilmoittautumista! Tapahtuma on avoin ja maksuton kaikille sateenkaariperheellisille riippumatta yhdistyksen jäsenyydestä tai aiemmasta osallistumisesta tapahtumiin.

Paikka: Mukkelis Makkelis, Kasarminkatu 2, Aurajokiranta. Kadun varrella ilmaista pysäköintitilaa.
Aika: Su 5.5. kello 16-18
Lisätietoa: turku@sateenkaariperheet.fi info@mukkelismakkelis.fi, 044 9826636

Ilmoitamme tapahtumistamme myös sähköpostilistalla sekä facebookissa. Voit ilmoittautua sähköpostilistalle lähettämällä viestiä osoitteeseen turku@sateenkaariperheet.fi
Suljettuun Fb-­keskusteluryhmäämme voit liittyä täällä >> . Tiedotusta voi seurata julkisella Facebook-sivullamme, täällä >>
Lämpimästi tervetuloa tapaamisiin saamaan vertaistukea ja tutustumaan mukaviin ihmisiin!

Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29, 00500 Helsinki 


www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
R Räihä
r.raiha@sateenkaariperheet.fi
050 525 7999

Vertaistoiminnan koordinaattori
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976​

Projektipäällikkö
Väriä perhehoitoon -hanke

Heidi Puustinen
heidi.puustinen@sateenkaariperheet.fi
050 3260 777


Perhesuhdekeskus

Projektipäällikkö
Sanna Metsäpuu
sanna.metsapuu@perhesuhdekeskus.fi
050 410 6772

Perhetyöntekijä
Terhi Väisänen
terhi.vaisanen@perhesuhdekeskus.fi
050 431 4600

Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Johtava asiantuntija
Anna Moring
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Erityisasiantuntija
Sara Mäkäräinen
sara.makarainen@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello 9-10
sekä sähköpostitse neuvonta@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat-ajat muualta tästä kirjeessä.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista ja tilata materiaalia.

koulutus@sateenkaariperheet.fi
Voit lähettää koulutuspyynnöt tähän osoitteeseen.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Lisätietoja jäsenyydestä sekä linkit liittymis- ja jäsentietojen muutoslomakkeiseen löydät täältä >>

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2019

Puheenjohtaja
Krister Karttunen, Helsinki 
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
050 513 7765

Jäsenet:

Tiia Sudenkaarne, Turku (varapuheenjohtaja)
Marjukka Irni, Turku
Anu Kantola, Helsinki
Hanna Ruohonen, Helsinki
Anu Pellinen, Espoo
Markus Oja, Lempäälä
Jenni Kemppi, Helsinki (varajäsen)
Julian Honkasalo, Helsinki (varajäsen)

Terveisesi yhdistyksen työntekijöille ja hallitukselle

0%