Hakemus Lakimiesliiton valiokuntaan ja Lakimiesuutisen toimitusneuvostoon

Lakimiesliiton valiokunnat toimivat liiton hallitusta avustavina toimieliminä, joiden toiminta on määritelty Lakimiesliiton valiokuntien ohjesäännöissä.


Lakimiesuutisten toimitusneuvoston tehtävänä on valvoa lehden linjaa mm. arvioimalla lehden sisältöä ja ulkoasua, suunnittelemalla uusia juttuaiheita ja osallistumalla aktiivisesti lehden kehittämiseen.


Valiokuntien ja Lakimiesuutisten toimitusneuvoston jäsenet valitaan kahden vuoden toimikausiksi ja puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Nyt toteutettavalla hakumenettelyllä täytetään puolet toimielinpaikoista ja toimikausi on 1.7.2019-30.6.2021.


Haku Lakimiesliiton valiokuntiin ja Lakimiesuutisten toimitusneuvostoon tapahtuu täyttämällä ja lähettämällä alla oleva hakulomake viimeistään keskiviikkona 29.5.2019. Jokainen Lakimiesliiton varsinainen jäsen voi hakea valiokuntiin ja toimitusneuvostoon. Opiskelijajäsenille on järjestetty erillinen haku.


Lakimiesliiton hallitus valitsee ja nimittää valiokuntien jäsenet kokouksessaan 17.6.2019, jonka jälkeen valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille. Liitto viestii valiokuntien ja toimitusneuvoston kokoonpanoista jäsenistölle yleisesti uutiskirjeellä.


Valiokunnat kokoontuvat 8-10 ja Lakimiesuutisten toimitusneuvosto 4-6 kertaa vuodessa Lakimiesliiton toimistolla (Uudenmaankatu 4-6 B, Helsinki). Valiokuntien jäsenet ovat oikeutettuja Lakimiesliiton valtuuskunnan määrittelemiin kokouspalkkioihin (40€/kokous vuonna 2019) ja heille korvataan kokousmatkoista syntyvät matkakustannukset.


Tällä hakumenettelyllä muodostettavat valiokunnat ovat julkisen sektorin valiokunta, jäsenpalveluvaliokunta, oikeuspoliittinen valiokunta, tulevaisuusvaliokunta ja yksityissektorin valiokunta. Lisäksi muodostetaan Lakimiesuutisten toimitusneuvosto.


JULKISEN SEKTORIN VALIOKUNTA

Valiokunta vaikuttaa julkisen sektorin ja yliopistojen neuvottelutoimintaan ja julkisella sektorilla toimivien jäsenten ammatillisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin etuihin.


JÄSENPALVELUVALIOKUNTA

Jäsenpalveluvaliokunta kehittää ja koordinoi liiton jäsenpalvelutoimintaa ja asioita, jotka liiton sääntöjen tai ohjesääntöjen mukaan eivät kuulu muiden toimielinten valmisteltavaksi. Jäsenpalveluvaliokunta kehittää ja koordinoi mm. jäsenistölle kohdistuvaa koulutusta, jäsenhankintaa, jäsenetuja ja jäsentapahtumia.


TULEVAISUUSVALIOKUNTA

Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on tuottaa tietoa ja aloitteita liiton toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun ja ohjauksen tueksi. Tulevaisuusvaliokunta seuraa ja vaikuttaa myös oikeustieteelliseen koulutukseen ja tekee aloitteita sen kehittämiseksi


OIKEUSPOLIITTINEN VALIOKUNTA

Oikeuspoliittinen valiokunta toimii Lakimiesliiton hallitusta avustavana toimielimenä vastaten lainsäädäntöhankkeita koskevien lausuntojen valmistelusta ja muiden oikeus- ja yhteiskuntapolitiikkaa koskevien asioiden valmistelusta ja suunnittelusta.


YKSITYISSEKTORIN VALIOKUNTA 

Valiokunta vaikuttaa Lakimiesliiton yksityisen sektorin jäsenten ammatillisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin etuihin


LAKIMIESUUTISTEN TOIMITUSNEUVOSTO

Lakimiesuutisten toimitusneuvoston tehtävänä on valvoa lehden linjaa mm. arvioimalla lehden sisältöä ja ulkoasua, suunnittelemalla uusia juttuaiheita ja osallistumalla aktiivisesti lehden kehittämiseen.


Lisätietoa hausta:

Tommi Rainerma

Johtaja, jäsenpalvelu

tommi.rainerma@lakimiesliitto.fi

041 458 0040 

 

0%