Kuvan Kevät 2019

Kävijäkysely / Visitor survey

Kiitos palautteestasi! / Thank you for your feedback!

Mistä sait tietää Kuvan Keväästä? Voit valita useita vaihtoehtoja. / Where did you hear about the Kuvan Kevät exhibition? You can choose several options.

Missä Kuvan Kevät 2019 -näyttelyn kohteissa olet käynyt tai aiot käydä? / Which Kuvan Kevät 2019 venues you have or are planning to visit?

Valitse parhaiten sopiva vaihtoehto: 1= täysin eri mieltä; 4 = täysin samaa mieltä/ Choose an option that best describes your experience: 1= I completely disagree; 4= I completely agree

MIn
Max
1
4
2
3
3
true
false
false
Tunsin itseni tervetulleeksi näyttelyyn / I felt welcomed to the exhibition *
Näyttelyinformaatio (seinätekstit, teostiedot, infokansiot, näyttelykatalogi) oli selkeää ja riittävää / The information about the exhibition (texts on the walls, info files, catalogue) was sufficient and clear *
Suosittelisitko Kuvan Kevättä ystävillesi? / Would you recommend visiting Kuvan Kevät to a friend? *

Kuinka usein vierailet Kuvataideakatemian näyttelyissä? / How often do you visit the exhibitions of the Academy of Fine Arts?

Kerro vapaasti: Mikä teki näyttelykäynnistäsi hyvän tai huonon, missä onnistuimme ja mitä voisimme kehittää? / Tell us in your own words: What was good about your exhibition visit, what was bad, where did we get it right and what could we still develop?

0%