MuHVi-verkosto: Muistiasiakkaan Hyvän hoidon Verkosto pitkäaikaishoidon yksiköiden esimiehille ja hoidosta vastaaville Satakunnassa

MuHVi-verkoston jäsenet saavat muistiasioihin liittyviä tiedotteita 2-4 kertaa vuodessa ja kutsun maakunnallisiin verkostotapaamisiin 1-2 kertaa vuodessa. Verkoston tavoitteena on edistää muistisairaiden hyvää hoitoa ikäihmisten pitkäaikaishoidon yksiköissä. Maakunnallisen verkoston ylläpitäjänä toimii Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi. Verkostoon osallistuminen on maksutonta. Lisätietoja antaa: aluesuunnittelija Marja Takala, puh. 040 1878070, marja.takala@muistiturku.fi

Nimi

Tehtävänimike

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Työnantaja

Hoitoyksikön nimi / nimet (jos useita)

Hoitoyksikön sijaintikunta / -kunnat (jos useita)

Hoitoyksikkö/hoitoyksiköt on tarkoitettu:

Hyvän hoidon kriteeristö

Olen kiinnostunut seuraavista muistisairaiden ihmisten hoitoon liittyvistä teemoista MuHVi-verkoston aiheiksi:

Mitä muuta haluat tuoda esille verkostoon liittyen?

Kiitos ilmoittautumisesta! Tallennamme antamasi tiedot Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsin ylläpitämän MuHVi-verkoston postituslistalle. Tiedot säilytetään tietosuojaselosteen mukaisesti korkeintaan Muistiluotsi-toiminnan keston ajan. Tietosuojaseloste on luettavissa www.muistiturku.fi Tiedot voi milloin tahansa poistaa postituslistalta ilmoittamalla siitä sähköpostilla: marja.takala@muistiturku.fi


0%