Ilmoittautuminen Merialueiden tulevaisuuden skenaariot -Suomenlahden työpajaan B

27.5.2019 klo 12:00-15:30, Höyrypanimo, Kotka (Metsontie 41)

Nimi

Organisaatio

Sähköposti

Nimike

Erityisruokavaliot ja mahdollinen osallistuminen lounaalle

Olen erityisesti kiinnostunut

0%