Hakemus YAD ry:n Kouluttaja - koulutukseen

Tällä lomakkeella voit hakea YAD ry:n Kouluttaja- koulutukseen. Koulutuksen suorittanut henkilö voi toimia YAD ry:n päihdekasvatuksen kouluttajana. Koulutus on voimassa kahden vuoden ajan.


Koulutukseen valitaan yhteensä 10 henkilöä. Koulutuksen lähipäivät pidetään 13.-15.9. Tampereella Varalassa. Muu koulutus on verkkokoulutusta ajalla 19.8.-27.9. 2019. Koulutus on osallistujille maksuton ja myös matkakulut lähipäiviin korvataan.  


Koulutuksen valinnat ilmoitetaan hakijoille 18.6. mennessä.


Koulututettavien valinnoissa painotetaan seuraavia kriteerejä: 

- motivaatio ja kiinnostus toimintaa kohtaan

- tuleva koulutusalue

- sitoutuminen koulutukseen ja kouluttajuuteen

- YAD ry:n arvoihin sitoutuminen

- Valmiudet kouluttamiseen


Tässä lomakkeessa kerättyjä tietoja säilytetään koulutuksen hakuprosessin ajan, ja niihin pääsevät käsiksi ainoastaan valintaan osallistuvat YADin työntekijät ja luottamushenkilöt. Tiedot hävitetään 3kk:n sisällä hakuprosessin päättymisestä.

Henkilötiedot

Nimi

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Pohjakoulutus

Oletko tällä hetkellä:

Lataa CV liitteeksi tästä (ei pakollinen)

0%