Sosiaalisten ongelmien tunnistaminen ensikontaktissa

Arvoisa vastaanottaja, 


Monessa kunnassa pohditaan parhaillaan mm. sitä, kuinka sosiaaliet ongelmat ja niihin liittyvät palvelutarpeet voidaan tunnistaa ajoissa ja ohjata ihminen oikean palvelun piiriin alusta alkaen. Tämä korostuu etenkin tilanteessa, jossa ihminen hakeutuu esimerkiksi terveydenhuollon piiriin, vaikka tilanteen juurisyynä on sosiaalipuolen ongelma.


Selvitämme asian nykytilaa sekä parhaita käytäntöjä Suomessa, haluamme näin tuottaa tietoa sote-päättäjien käyttöön. Tämä kysely on kohdistettu Suomen sote-päättäjille ja -asiantuntijoille. 

Tämä kysely kohdistuu siis siihen, kuinka sosiaalisia ongelmia voidaan tunnistaa ja antaa ensivaiheen neuvontaa tilanteessa, jossa ihminen hakeutuu terveydenhuollon palveluun.

Kyselystä ja sen tuloksista on koostettu jo ensimmäinen yhteenveto, joka löytyy sivuiltamme www.luona.fi


Keräämme kyselyyn edelleen lisää vastauksia, joten pyydämmekin sinua vastaamaan tähän kyselyyn ja tuomaan omat arvokkaat näkemyksesi. Samalla kysely toimii hyvänä ajatusten herättäjänä oman kunnan tilanteen arviointiin. Vastaaminen vie aikaa n. 5-10 minuuttia.


Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä, ja siten, että vastaajan henkilöllisyys ei paljastu. 


Kiitos arvokkaista vastauksistasi jo etukäteen!


Ystävällisin terveisin,

Milja Saksi

Toimitusjohtaja

Luona Oy


0%