Asiakasmaksut, kuka selviytyy ja miten?

Kysely lakisääteisten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen ja Kela-omavastuiden maksamisesta ja vaikeuksista niiden kanssa selviytymisessä.

Tämän kyselyn on laatinut EAPN-FIN - Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto. Kyselyssä kartoitetaan vastaajien asiakasmaksuihin, lääkkeisiin ja Kela-kyyteihin kuukausittain meneviä rahasummia sekä toimeentulotuen Kela-siirron vaikutuksia vuonna 2018. Lisäksi kerätään kokemuksia pikavippeihin turvautumisesta tai perintätoimiston asiakkaaksi joutumisesta lakisääteisten asiakasmaksujen tai Kelan omavastuu -osuuksien takia.

Vastaukset käsitellään anonyymisti.

Alla tietoa niin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, Kelakyytien ja -lääkkeiden omavastuuosuuksista sekä perinnästä ja ulosotosta. Voit halutessasi ohittaa tämän ja siirtyä suoraan kysymykseen 1.


Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden lakisääteisillä maksuilla on enimmäismaksurajat. Kunta voi päättää ottaa käyttöön niitä pienemmät maksut tai antaa palvelun maksutta. Se ei kuitenkaan saa periä palveluista niiden tuotantokustannuksia suurempia maksuja. Asiakasmaksuista säädetään asiakasmaksulaissa ja asetuksessa.  


Julkisen terveydenhuolloin maksuja ovat mm. terveyskeskusmaksu, päivystys- ja poliklinikkakäynti, päiväkirurginen toimenpide, sairaalan hoitopäivämaksu (lyhyt- tai pitkäaikainen), hammashoito, käyttämättä tai peruuttamatta jäänyt vastaanottokäynti. ulkisten terveyspalveluiden maksuilla on kalenterivuosittainen maksukatto (683 €). Sen täyttymisen jälkeen asiakasmaksuja ei enää peritä maksukaton piiriin kuuluvista palveluista lukuunottamatta sairaalahoitomaksua (lyhytaikainen), joka peritään alennettuna 22,50 €/pvä.

 

Sosiaalihuollon maksuja ovat säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon maksu, kotihoidon tukipalvelujenmaksut, kuten ateriapalvelu, turvapuhelinmaksu, pyykkipalvelu ja saunapalvelu. Lisäksi siihen kuuluvat omaishoitajan vapaan maksu, pitkäaikaisen palveluasumisen maksu, tilapäinen asumispalvelunmaksu, päivähoitomaksu ja tilapäisen ja pitkäaikaisen perhehoidon maksu.

 

Kela eli Kansaneläkelaitos korvaa Kela-kyydeistä terveydenhuoltoon, kuntoutukseen ja synnytykseen suuntautuvista matkoista osan. Matka korvataan lähimmän mahdollisen hoitopaikan ja halvimman matkustustavan mukaan. Kela-kyytien omavastuu on yhdensuuntaiselta matkalta 25 euroa. Kela-kyytien vuotuinen omavastuukatto on 300 euroa kalenterivuodessa. Matkakattoa kartuttavat myös omavastuuosuutta alemmat maksut.

 

KELA korvaa lääkkeistä osan. Kaikkien yli 18 -vuotiaiden maksama lääkkeiden alkuomavastuu on 50 euroa kalenterivuodessa. Tämän jälkeen lääkkeillä on kolme korvausluokkaa: peruskorvaus 40 %, alempi erityiskorvaus 65 % ja ylempi erityiskorvaus 100 % (mutta 4,5 € omavastuu/per lääke) lääkkeen hinnasta. Alkuomavastuu ja osuus korvattavista reseptivalmisteista kerryttää lääkkeiden maksukattoa ns. lääkekattoa (605,13 € vuonna 2018). Kela seuraa lääkeostoja ja ilmoittaa katon täyttymisestä. Lääkekaton täytyttyä maksetaan korvattavista valmisteista kalenterivuoden loppuun 2,50 euron omavastuu.

 

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentulon muoto tilanteessa, jossa tulot ja varat ei riitä välttämättömiin menoihin, kuten asumiseen, ruokaan, terveydenhoitoon ja vaatteisiin. Toimeentulotuessa on kolme osaa: Kelasta haettava perustoimeentulotuki ja sosiaalitoimesta haettava täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Kelan perustoimeentulotuki tulee hakea ensin ja hakemus voidaan siirtää sosiaalitoimeen asiakkaan pyynnöstä.

 

Pikavippi = Pikalaina tai pikaluotto on yleensä vakuudeton kulutusluotto, jota haetaan usein netissä ja luotonantajana on muu kuin perinteinen pankki. Pikavipin korko on tavallisesti pankkilainaa huomattavasti korkeampi.

 

Perintä = Perinnällä tarkoitetaan toimia, joiden tarkoituksena on saada velallinen maksamaan erääntynyt velka. Perinnän voi hoitaa joko velkoja itse tai tämän toimeksiannolla perintätoimisto. Perinnän voidaan katsoa alkavan ensimmäisestä maksumuistutuksesta, joka lähetetään aikaisintaan 14 päivän kuluttua eräpäivästä. Mikäli vapaaehtoinen perintä (yleensä kaksi maksumuistutusta ja yksi maksuvaatimus) ei tuota tulosta, velka siirretään oikeudelliseen perintään (tuomioistuin antaa maksutuomion) ja ulosottoon.

 

Ulosotto = Erääntynyttä velkaa voidaan periä ulosottoteitse. Ulosmittaus tehdään suoja-osuuden ylittävistä tuloista (palkka, eläke) ja omaisuudesta. Ennen ulosottoa velkojan on haettava tuomioistuomisesta maksutuomio eli ulosottoperuste. Velkaa voidaan periä ulosotossa määräajan, joka on 15-20 vuotta. Osa veloista, kuten terveyskeskusmaksut ja sosiaalitoimen asiakasmaksut ovat ulosmitattavissa suoraan ilman tuomioistuimen päätöstä. Nämä velat vanhentuvat yleensä jo viiden vuoden määräajassa.

1. Sukupuoli

2. Ikä

3. Maakunta

4. Jos maksukattosi täyttyivät vuonna 2018 aseta osoitin sen kuukauden kohdalle, jossa kattosi täyttyi

Jätä vastaus tyhjäksi
Tammikuu=1 Helmikuu=2 jne
Joulukuu =12
1
12
1
11
11
true
false
false
Kelan matkakatto (300€) *
Kelan lääkekatto (605,13€) *
Terveydenhuollon asiakasmaksukatto (683€) *

5. Kuinka paljon sinulta kuluu rahaa terveydenhuollon asiakasmaksuihin yhteensä kuukaudessa?

6. Arvioi, kuinka paljon sinulta kuluu rahaa kaikkiin lääkkeisiin kuukaudessa (sisältäen reseptilääkkeet, ei Kela-korvattavat lääkkeet ja käsikauppa lääkkeet)

7. Kuinka paljon lääkkeisiisi kului loppuvuonna rahaa lääkekaton täytyttyä?

8. Käytäkö lääkkeitä, jotka ovat sinulle välttämättömiä ja tarpeellisia, mutta niillä ei ole Kela- korvausta?

9. Oletko hakenut ja saanut toimeentulotukea lakisääteisten asiakasmaksujen maksamiseen. Mihin maksuihin olet saanut toimeentulotukea?

10. Oletko hakenut, mutta et saanut toimeentulotukea lakisääteisiin asiakasmaksuihin, mihin maksuihin?

11.  Miksi sinulle ei myönnetty maksuihin toimeentulotukea?

12. Oletko hakenut toimeentulotukea Kela-kyytien omavastuuosuuksien maksamiseen

13. Jos et saanut myönteistä päätöstä toimeentulotukihakemukseesi Kela-kyytien omavastuuosuuksien maksamiseen, miksi?

14. Oletko hakenut toimeentulotukea lääkkeiden maksamiseen?

15. Oletko hakenut, mutta et saanut toimeentulotukea lääkkeiden maksamiseen, miksi?

16. Perustoimeentulotuen hakeminen Kelasta on:   

17. Oletko hakenut asiakasmaksujen kohtuullistamista tai perimättä jättämistä (asiakasmaksulain 11§) ennen toimeentulotuen hakemista tai siihen ohjaamista?

18. Kerro halutessasi kokemus tai kokemuksia siitä, miten toimeentulotun hakemisen Kela-siirto on helpottanut tai vaikeuttanut asiakasmaksujesi maksamista tai toimeentulotuen saamista lääkkeisiin ja/tai Kela-kyytien omavastuuosuuksiin. 

19. Oletko maksanut sote-maksujasi, kuten esim. terveyden- tai sosiaalihuollon asiakasmaksuja tai lääkkeitä luotolla (esim. luotollisella pankkikortillasi) tai lainannut sukulaisilta tai ystäviltä voidaksesi maksaa lakisääteisiä asiakasmaksuja

20. Oletko ottanut pikavippejä selviytyäkseni terveydenhuollon asiakasmaksuista (lyhytaikainen ja vakuudeton kulutusluotto, joka ei ole liikepankin myöntämä)

21. Minkälaisiin lakisääteisiin terveydenhuollon asiakasmaksuihin olet ottanut pikavippejä?

22. Oletko ottanut pikavippejä (lyhytaikainen ja vakuudeton kulutusluotto, joka ei ole liikepankin myöntämä) selviytäksesi sosiaalihuollon palvelumaksuista?

23. Minkälaisiin lakisääteisiin sosiaalihuollon palvelumaksuihin olet ottanut pikavippejä?

24. Oletko ottanut pikavippejä voidaksesi ostaa lääkkeitä?

25. Kerro kokemus tai kokemuksiasi pikavippien ottamisesta lakisääteisten asiakasmaksujen, lääkkeiden tai Kela-kyytien omavastuiden maksamiseksi. Oletko saanut apua ja mistä selviytyäksesi pikavipeistä? 

26. Oletko joutunut perintätoimiston asiakkaaksi lakisääteisten terveydenhuollon asiakasmaksujen takia?

27. Minkälaisten lakisääteisten terveydenhuollon asiakasmaksujen takia olet joutunut perintätoimiston asiakkaaksi?

28. Oletko joutunut perintätoimiston asiakkaaksi lakisääteisten sosiaalihuollon palvelumaksujen takia?

28. Minkälaisten lakisääteisten sosiaalihuollon palvelumaksujen takia olet joutunut perintätoimiston asiakkaaksi?

29. Kerro halutessasi kokemuksestasi perintään joutumisesta ja/tai siitä selviytymisestä. Mistä sait apua?

30. Oletko menettänyt luottotietosi näiden lakisääteisten asiakasmaksujen takia?

31. Kerro halutessasi kokemuksestasi luottotietojen menettämisestä

32. Oletko joutunut lakisääteisten terveydenhuollon asiakasmaksujen tai sosiaalihuollon palvelumaksujen vuoksi ulosottoon? 

33. Minkälaisten lakisääteisten terveydenhuollon asiakasmaksujen vuoksi olet joutunut ulosottoon?

34. Minkälaisten lakisääteisten sosiaalihuollon palvelumaksujen vuoksi olet joutunut ulostottoon?

35. Kerro halutessasi kokemuksestasi ulosottooon joutumisesta ja/tai siitä selviytymisestä. Mistä sait apua?

36. Mitä sinun mielestä pitäisi tehdä kohtuuttomien tilanteiden välttämiseksi? Terveisesi päättäjille  

37. Mitä muuta haluaisit sanoa

Lämmin kiitos vastauksistasi!

0%