Uutiskirje kesäkuu 2019

Pika-analyysi hallitusohjelmasta sateenkaarinäkökulmasta

Jos hallitus syntyy maanantaina julkaistun hallitusohjelman pohjalta, sateenkaarioikeuksia tullaan edistämään huomattavasti ponnekkaammin kuin edellisen hallituksen aikana. Pikaisen lukaisun perusteella mukana on useita tärkeitä tavoitteitamme. Toisaalta joukko tavoitteitamme on myös jäänyt ohjelman ulkopuolelle. Osa hallituksen suunnitelmista jää vielä kovin abstraktille tasolle, ja meidän pitää olla mukana varmistamassa, että sateenkaarinäkökulma tulee huomioitua. 

Seuraamme hallitusohjelman toimeenpanoa ja palaamme tarkempaan analyysiin hallitusohjelman sateenkaarinäkökulmasta relevanteista kysymyksistä, kunhan ehdimme paneutua yli satasivuisen ohjelman yksityiskohtiin. Alla muutamia alustavia huomioita:

• Päätavoitettamme, eli sateenkaaripoliittista toimintaohjelmaa ei hallitus edelleenkään ottanut ohjelmaansa. Suomi pysyttelee yhtenä viimeisistä Länsi-Euroopan maista, jolla ei ole koskaan ollut minkäänlaista sateenkaarioikeuksien toimeenpano-ohjelmaa.
• Tulemme tekemään työtä, että hallituksen eräät muut toimintaohjelmat sisältäisivät kattavasti sateenkaarinäkökulmia. Hallitus on päättänyt tehdä rasismin ja syrjinnän vastaisen ohjelman, tasa-arvo-ohjelman, perus- ja ihmisoikeusohjelman ja kansallisen lapsistrategian.
• Translaki luvataan uudistaa itsemäärämisoikeuteen perustuen. Suureksi harmiksemme hallitus on todella päättänyt jättää lapset lain ulkopuolelle, vaikka lausuimme viime viikolla asiasta yhdessä lapsiasiavaltuutetun ja lapsijärjestöjen kanssa. Ilahduttavaa on, että intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeutta vahvistetaan ja luovutaan pienten lasten kosmeettisesta, ei-lääketieteellisestä sukuelinkirurgiasta. Harmillista kyllä hallitus ei ole luomassa kolmatta sukupuolikategoriaa.
• Hallitusohjelma lupaa, että äitiys- ja isyyslait yhdistetään vanhemmuuslaiksi. Lain sisällöstä ei kuitenkaan puhuta mitään. Pyrimme varmistamaan, että vanhemmuuslaki säädetään tavalla, joka mahdollistaa sukupuolen moninaisuuden huomioimisen, useamman kuin kahden vanhemman vahvistamisen ja vanhempien väliset sopimukset vanhemmuudesta.
• Neljäs päätavoitteemme oli sijaissynnytyslain säätäminen. Hallitusohjelman mukaan tarve sen säätämiselle selvitetään. Pahaenteiseltä kuulostaa kirjaus siitä, että järjestelyt sallittaisiin vain ”erikseen määriteltävissä tapauksissa”. Aiemmin kun on puhuttu tällä tavoin, on päädytty ehdottamaan yhdenvertaisuuden kannalta kestämättömiä ratkaisuja.
• Perhevapaat luvataan uudistaa perheiden moninaisuuden huomioiden. Erikseen mainitaan sateenkaariperheiden määrän kasvu.
• Hallituksen tavoitteena on, että ihmisiä tuetaan kohti toivomaansa lapsimäärää. ”Perheellistyä voi monella tapaa ja erilaiset perhemallit ovat yhtä arvokkaita.”
• Hallitus aikoo tukea tahottomasti lapsettomien perheellistymistoiveita eri keinoin ja turvata hedelmöityshoitojen yhdenvertaisen saatavuuden. Sairaanhoitopiirit ovat juuri päättäneet alkaa palvella myös naispareja ja itsellisiä naisia. Yhdenvertaisuuden kannalta on olennaista, että lapsettomuushoitoihin varataan nyt riittävät resurssit.
• Yhdenvertaisuuslainsäädäntöä ollaan päivittämässä tekemällä eri koulutusasteiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmista velvoittavat.
• Kasvatuksessa on tarkoitus huomioida myös seksuaali- ja tasa-arvokasvatus läpileikkaavana teemana eri koulutusasteilla.
• Koulukiusaamiseen tullaan puuttumaan toimintaohjelmalla. Tässä tulee olla yhtenä tärkeimmistä kärjistä tehokas puuttuminen sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvään kiusaamiseen.

Kaiken kaikkiaan hallitusohjelma kuulostaa alustavasti lupaavalta. Palaamme asiaan, kun tiedämme lisää.

Juha Jämsä

toiminnanjohtaja
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Sisällysluettelo:

• Uutisia ja ajankohtaista
• Tapahtumauutisia
• Tulevat koulutukset ja tapahtumat
• Vertaistoiminta netissä
• Neuvontapalvelu
• Haastattelupyynnöt
• Yhteistyökumppanit tiedottavat
• KAIKKI PAIKALLISET TAPAHTUMAT
  uutiskirjeen lopussa

AJANKOHTAISET LAUSUNNOT, TIEDOTTEET JA PÖYTÄKIRJAT

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, lisätietoja täällä >>

Uutisia ja ajankohtaista

Anna lahjaksi uusi elämä

HUS etsii nyt spermanluovuttajia, jotta esimerkiksi naisparien ja itsellisten naisten lapsettomuushoidot voidaan aloittaa julkisillakin klinikoilla lähitulevaisuudessa! Myös useat trans-, muun- ja intersukupuoliset tarvitsevat lahjasoluhoitoja. Myös muut lapsettomuushoitoja tarjoavat sairaanhoitopiirit ovat perustamassa omia sukusolupankkejaan lähiaikoina.

Olemme tehneet työtä jo toistakymmentä vuotta, jotta julkiset klinikat avaisivat ovensa. Nyt tarvitsemme vielä sinun panoksesi: tässä on mahdollisuutesi antaa valtavan merkittävä lahja sitä tarvitsevalle!

Teemme yhtä aikaa aktiivista työtä miesten ja miesparien perheellistymismahdollisuuksien eteen. Ajamme sijaissynnytystä, kehitämme mahdollisuuksia sijais- ja adoptiovanhemmuuteen ja tuemme apilaperheiden perustamista ja vanhemmuuskumppanien löytymistä.

Tässä HUSin ilmoitus:
Anna lahjaksi uusi elämä! Etsimme spermanluovuttajia uuteen HUS Sukusolupankkiin. HUSin Lisääntymislääketieteen yksikköön on vuoden alussa perustettu sukusolupankki. Aiemmin julkisella puolella on ollut mahdollista saada hedelmöityshoitoja vain omia sukusoluja käyttämällä, mutta sukusolupankin myötä hoitoja tarjotaan myös sellaisille pareille, jotka tarvitsevat luovutettuja sukusoluja. Jatkossa voidaan hoitaa myös naispareja sekä itsellisiä naisia. Nyt sukusolupankkiin etsitään spermanluovuttajia. Luovuttajaksi sopii perusterve, tupakoimaton 20–45-vuotias, jonka suvussa ei ole vakavia perinnöllisiä sairauksia. Luovuta siittiöitä ja anna lahja lasta kaipaaville! Ota yhteyttä: sukusolupankki@hus.fi, puh. 09 471 72606

Mitä HUSin päätös palvella naispareja ja itsellisiä naisia käytännössä tarkoittaa perheille?
Sateenkaariperheissä iloitaan varovaisesti HUSin päätöksestä. Haluamme kuitenkin korostaa kaikille perheille, että asia on vielä monin tavoin avoin! Tiedossamme ei ole vielä tarkasti, mitkä hoidot HUS aikoo tarjota naispareille ja itsellisille naisille, millä ehdoilla ja perusteilla hoidot annetaan, milloin hoidot alkavat ja kuinka pian muut sairaanhoitopiirit seuraavat perässä. Tapaamme HUS:in edustajaa kesäkuun puolivälin jälkeen, minkä jälkeen pystymme toivottavasti tiedottamaan tarkemmin asiasta.

Miesparille lapsen synnyttänyt suomalainen sijaissynnyttäjä kertoo oman tarinansa

Miesparille lapsen synnyttänyt suomalainen sijaissynnyttäjä kertoo oman tarinansa Ilta-Sanomien haastattelussa >> Epävirallisesti, ilman lapsettomuusklinikoiden palveluja järjestettynä, sijaissynnytys on Suomessa täysin mahdollinen.

Tässä tarinassa kaikki sujuu hyvin, mutta jos Suomessa olisi säädetty lailla sijaissynnytysjärjestelyistä ja järjestetty niille palvelujärjestelmän tuki, kaikilla osapuolilla olisi paljon nykyistä turvatumpi asema.

Vaadimme sijaissynnytyslakia hallitusohjelmaan, koska sijaissynnytysten kotimainen sääntely on ainoa eettisesti kestävä ratkaisu >>

Mitä kokemuksia klinikoilta äitiyslain voimaantulon jälkeen?

Äitiyslaki astui voimaan 1.4.2019. Samalla hedelmöityshoitolakia uudistettiin niin, että naispareja alettiin hoitamaan pariskuntina. Pariskunnan molempien osapuolten pitää antaa yhteinen suostumus hoidoille. Tämän suostumuksen perusteella ei-synnyttävä äiti voi tunnustaa äitiytensä. Sateenkaariperheet ry on kiinnostunut seuraamaan lain toimeenpanon onnistumista. Siksi pyydämme naispareja kertomaan meille kokemuksistaan lapsettomuushoitoihin hakeutumisesta ja yhteisen suostumuksen antamisesta klinikoilla. Kerro kokemuksistasi tällä lomakkeella >>

Olemme päivittänneet nettisivujemme osion >>, joka auttaa perheitä äitiyslain ymmärtämisessä ja muissa sateenkaariperhe-elämän byrokraattisissa koukeroissa. Jos nettisivujemme tiedot eivät riitä, voit aina olla yhteydessä neuvontapalveluumme >>

Hallitusohjelmavaikuttamista

Sateenkaariperheet ry:n kevät on ollut täynnä hallitusohjelmavaikuttamista. Olemme kertoneet puolueille ja poliitikoille jo vuoden ajan, mitkä uudistukset olisivat meistä tarpeen sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien oikeuksien ja hyvinvoinnin takaamiseksi. Vaalien jälkeen olemme muistutelleet hallitusneuvotteluihin osallistuneita eri tavoin näistä uudistustarpeista. Olemme pitäneet hyvin aktiivista yhteyttä päättäjiin henkilökohtaisin kontaktein, mutta olemme myös olleet muutamanakin aamuna porukalla säätytalon edessä muistuttamassa olemassaolostamme. Mukana on ollut muita sateenkaarijärjestöjä ja Monimuotoiset perheet -verkostomme järjestöjä. 

Hallitusneuvotteluiden loppumetreillä yritimme panostaa vielä siihen, että translaki säädettäisiin niin, että se huomioisi myös lasten oikeuksien toteutumisen. Lue meidän, lapsiasiavaltuutetun ja Väestöliiton yhteinen mielipidekirjoitus: Translain on huomioitava lapsen oikeudet >>

Neuvonta- ja tukipalveluiden kesäajat

Sateenkaariperheiden neuvontapuhelin ja sähköpostineuvonta ovat kesätauolla 
15.-23.6. ja 9.7.-11.8.  Muuten neuvontaa saa puhelimitse tiistaisin klo 12-13 ja torstaisin klo 9-10 numerossa 050 321 0048 sekä sähköpostitse, neuvonta@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin vastataan yleensä viikon kuluessa.

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu on kesätauolla 1.7.-11.8. Myös juhannusaattona 21.6. puhelinpalvelu on kiinni. Kesäkuun loppuun saakka sekä 12.8. alkaen puhelinpalvelusta saa tukea sateenkaari-ihmisten ihmissuhde- ja perhetilanteisiin maanantaisin klo 15-17 ja perjantaisin klo 8-10 numerossa 050 444 4446.

Perhesuhdekeskuksen erikseen sovittavia tukikeskusteluaikoja (skypessä, puhelimitse tai Helsingissä kasvokkain) perhetyöntekijän kanssa voi tiedustella puhelinpalvelun kautta maanantaista 12.8. eteenpäin.

Perheohjelmaa kesän prideilla

Tänäkin vuonna Prideja vietetään monella paikkakunnalla. Perheohjelmaa on tiedossa ainakin näillä prideilla:

• Lappeenranta 3.-8.6.
• Tampere 10.-16.6.
• Helsinki 24.-30.6.
• Oulu 5.-11.8.
• Pori 17.8.
• Turku 19.-25.8.
• Kouvola 24.8.
• Raasepori Pride 2.9.
• Mikkeli 12.10.

Tiedotamme pridejen perhetapahtumista tarkemmim, kun saamme lisätietoja. Kaikki vuoden pridet löytyvät täältä >>

Entiset heterot

Kuinka löysin itseni sateenkaaren alta

Rose-Marie Peaken ja Outi Santavuoren toimittamassa kirjauutuudessa ääneen pääsevät ihmiset, jotka ovat rakastuneet saman sukupuoleen elettyään ensin heterosuhteessa. He kertovat kumppanien löytämisestä, mitä siitä seurasi sekä millaista on elää sateenkaariyhteisössä heteronormatiivisen elämänvaiheen jälkeen. Ääneen pääsevät myös heidän läheisensä.

Kirja on nyt tilattavissa Sateenkaariperheiden kautta. Se maksaa jäsenille vain 25 € + 5 € postitus- ja käsittelykulut ja muille 30 € + 5 €.
30.6. mennessä tehdyt tilaukset postitetaan ennen kesälomia.

Tilaa omasi täältä >>

Lue lisää Me Naiset -lehdestä täältä >>

Uutisia lyhyesti

What is the current status of rights for the rainbow families in Finland? 
Nelfa, the European umbrella assocation for rainbow families associations, have decided to compile a database and a map about the rainbow family rights all over the Europe. Sateenkaariperheet ry has been asked to give a review on the current status of rainbow family rights in Finland. We wanted to share the input we have sent to Nelfa with our members since unfortunately small portion of our knowledge is usually ever available in English. Read the full article here >>

Uusi lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen huomioi apilaperheetkin Vauva-lehden haastattelussa
Kumppanuusvanhemmuutta pitäisikin tukea niin palveluissa kuin lainsäädännössä. "Yhteiskunnan kaikilla tasoilla on tärkeä tehdä tilaa myös perheiden moninaistuville muodoille. Nykyään on paljon paitsi avio- ja avoliitossa syntyneiden lapsien perheitä myös yksinhuoltajien perheitä, uusperheitä ja apilaperheitä eli kahteen eri perheyksikköön syntyneiden lasten perheitä. – Jos näistä kaikki yrittävät elää perinteisen ydinperheen lailla, syntyy ongelmia. Siksi on luotava entistä moninaisempien perheiden malleja ja käytäntöjä, jotka palvelevat muitakin kuin kaikkein perinteisempiä ydinperheitä."

Tapaa sateenkaariperhetubettajat Suski ja Ella
- Olemme tosi onnellisia, että saamme elää aika avoimesti naisparina ja sateenkaariperheenä, Ella toteaa haastattelussa >>

Sateenkaariperheteemaa oppikirjoihin
Sateenkaariperheet ja Monimuotoiset perheet kävivät kouluttamassa Otavan oppikirjojen kustannustoimittajia ja muuta henkilökuntaa. Otava halusi oppia miten tuoda perheiden moninaisuutta esille oppimateriaaleissa.

Transpojalle etsitään vaihto-oppilasvuodeksi isäntäperhettä
Kulttuurivaihtojärjestö AFS etsii isäntäperheitä, esimerkiksi perhettä hollantilaiselle transpojalle. Isäntäperheeksi sopivat monenlaiset perheet, joilla on kiinnostusta tutustua ulkomaalaiseen nuoreen. Pyydämme, että perhe tarjoaa vaihto-oppilaalle kodin samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin muillekin perheenjäsenille. AFS-isäntäperheille ei makseta rahallista korvausta vaihto-oppilaasta, mutta kokemus rikastuttaa koko perheen elämää monin tavoin. Yhteydenotot: Susanna Taskinen, Ohjelmapäällikkö, 044 739 3606, susanna.taskinen@afs.org

Sateenkaariperheet varhaiskasvatuksessa ja koulussa -esitteestä uudistettu painos
Uudistettu  kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille suunnattu opas sateenkaariperheistä tulee painosta lähiviikkoina. Tilaamalla esitteitä nyt varmistat, että saat ne vietäväksi päiväkotiin ja kouluun heti alkusyksystä. 30.6. mennessä tehdyt tilaukset postitetaan ennen kesälomia. Tee ennakkotilaus täällä >>

Uusi jäsenrekisteri
Sateenkaariperheet siirtyy kesän aikana käyttämään uutta Setan hallinnoimaa jäsenrekisteriä, joka mm. antaa jäsenille mahdollisuuden muokata itse omia tietojaan sekä tuo uusia tapoja maksaa jäsenmaksu. Käyttöön tulee myös sähköinen jäsenkortti. Hoidamme tietojen siirtämisen uuteen rekisteriin ja tiedotamme jäseniä tämän jälkeen.

Toimiston kesäajat
Sateenkaariperheiden työntekijät ovat pääosin töissä vielä kesäkuun ajan. Lomat alkavat heinäkuun alussa ja kestävät elokuun alulle saakka.

Seuraavat uutiskirjeet
Seuraavat uutiskirjeet julkaistaan syksyllä 29.8., 10.10. ja 12.12.

Tapahtumauutisia

IFED

Kansainvälinen sateenkaariperhepäivä (IFED) näkyi iloisesti seitsemällä paikkakunnalla, ensimmäistä kertaa myös Rovaniemiellä. Ohjelmassa niin perinteisiä perhetapaamisia kuin teatteria, temppuilua kuin leikkipuistotouhuiluakin.

Isäleiri ja kevätkarkelot

Transmaskuliinit vanhemmat ja vanhemmuudesta haaveilevat kokoontuivat kolmatta kertaa viettämään yhteistä viikonloppua, tällä kerta Helsingin Vartiosaaressa. Mukana oli useampi omasta lapsesta haaveileva sekä 0,9-19-vuotiaiden lasten vanhempia. Vanhemmuudesta keskustelun lisäksi viikonloppuna mm. saunottiin, uitiin, tehtiin yhdessä ruokaa, tutustuttiin kauniiseen leirisaareen ja sen historiaan, soudeltiin sekä tunnelmoitiin nuotion äärellä. Viikonloppu huipentui sunnuntain kevätkarkeloihin, joihin oli kutsuttu kaikki perheet, joissa joko perheen aikuinen ja/tai lapsi kuuluu tai pohtii kuulumistaan sukupuolivähemmistöön.

Uusia sijaisperheitä valmiina tärkeään tehtävään!

Kevään ajan neljä sijaisvanhemmuudesta kiinnostunutta perhettä osallistui PRIDE-valmennukseen, jonka aikana osallistujat arvioivat omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan sijaisvanhemmuuden näkökulmasta. Jokainen lapsi tai nuori, joka sijoitetaan perheeseen, ansaitsee hyvin valmennetun perheen, jolla on valmiuksia vastata lapsen tarpeisiin. PRIDE-valmennus sisältää niin ryhmä- kuin perhekohtaisia tapaamisia sekä yksilökohtaisia tehtäviä, joiden avulla osallistujat saavat tietoa lastensuojelusta, mutta pääsevät myös pohtimaan omia elämänkokemuksiaan ja niiden vaikutusta sijaisvanhemmuuteen. Väriä perhehoitoon -hankkeeseen liittyvän, kertaluonteisen, vain sateenkaari-ihmisille tarkoitetun valmennuksen viimeinen ryhmätapaaminen oli huhtikuun lopussa, jolloin kaikki neljä valmennukseen osallistunutta perhettä saivat todistuksensa. Onnea kaikille uusille sijaisperheille! Voit lukea lisää yhden perheen valmennuskokemuksista Perhehoito -liiton lehden artikkelista >>

Valmennuksesta saatua palautetta hyödynnetään, kun Pesäpuussa kehitetään PRIDE-ohjelmaa. Perheiden monimuotoisuuden huomioiminen valmennuksessa ja koko PRIDE-prosessissa nähdään Pesäpuussa tärkeänä, sillä sijaisperheiden monimuotoisuus on rikkaus – onhan sijoitettujen lasten tarpeetkin moninaisia. On lapsen edun mukaista, että hänelle löytyy juuri hänen tarpeisiinsa vastaava, paras mahdollinen perhe!

Terveisiä kansainvälisen sateenkaariperhepäivän tapaamisesta Moskovasta!

Aktivistimme raportti Venäjältä: 

Toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina Moskovassa kokoontui kahdeksan sateenkaariperhettä (noin 15 aikuista ja 15 lasta). Pääsin osallistumaan tapahtumaan ystävieni mukana. Parituntisen tapaamisen aikana perheet esittäytyivät toisilleen ja leikkivät yhdessä. Minuun teki vaikutuksen se, miten aktiivisesti lapset olivat mukana kertomassa itsestään ja perheistään. Lopun palautekeskustelussa aikuiset toivoivat mahdollisuutta jutella sateenkaariperheiden kokemuksista aikuisten kesken. Arkielämässä perheet joutuvat usein salaamaan todellisen luonteensa ympäristöltään, joten tarve jakaa kokemuksia ja keskustella arjen vaikeuksista sekä löytää tukea ja neuvoa on suuri. Useimmat paikalla olleista sateenkaariperheiden vanhemmista kertoivat haluavansa muuttaa pois Venäjältä.

Tunnelma itse tapaamisessa oli rento ja avoin, mutta tapahtumaa edelsivät tiukat turvatoimet. Tapaamispaikka pidettiin salassa ja perheet kutsuttiin tapaamiseen henkilökohtaisesti. Turvallisuus on etusijalla, sillä Venäjän valtio ei hyväksy samaa sukupuolta olevien liittoja ja laki kieltää "homopropagandan" esittämisen alaikäisille.

Sateenkaariperheiden lasten eroryhmä järjestettiin ensimmäistä kertaa

Ensimmäisellä tapaamiskerralla lasten kanssa pohdimme erilaisia perheitä ja sitä, miten kaikenlaisissa perheissä myös erotaan. Yhdessä muovaillen keskustelimme millä tavoilla ero omassa perheessä on vaikuttanut arkeen. Aika nopeasti kävi selväksi, että eroryhmässä parasta on se, kun saa vaihtaa ajatuksia samanlaisia juttuja kokeneiden lasten kanssa. Tästä syystä järjestimmekin erityisen eroryhmän sateenkaariperheiden lapsille. 

Moni lapsi pohti ryhmässä, miksi aikuiset erosivat ja miksi he eivät voi enää asua yhdessä. Toisaalta löysimme monia hyviäkin puolia erossa ja usean kodin elämässä. Lasten oivallukset puhuttelivat meitä ohjaajia useasti ryhmän aikana. ”Kuunnelkaa meitä” – toive aikuisille jäi myös vahvasti mieleen ryhmäläisiltä.

Ryhmä toteutui Kasper ry:n, Sateenkaariperheiden ja Perhesuhdekeskuksen yhteistyönä. Ryhmän sisältö noudatti Kasperin lasten erovertaisryhmän mallia. Lapset olivat alakouluikäisiä.

Sateenkaariperheiden lasten oma eroryhmä järjestettiin ensimmäistä kertaa. Erityinen hyöty saavutettiin siinä, että lasten oli alusta asti helpompaa puhua perheestään, kun he tiesivät muidenkin ryhmäläisten olevan sateenkaariperheistä.

Ryhmä kokoontui neljänä arki-iltana. Viimeinen tapaaminen oli lauantaipäivä, johon kaikki saivat toivoa herkkuja. Ihan lopuksi myös perheen aikuiset pääsivät katselemaan töitä, jotka lapset olivat ryhmän aikana tehneet. Näyttelystämme löytyivät mm. huolikäärmeet muovailuvahasta, tunnemaalaus, kirje perheen aikuisille, perhekollaasit ja voimaeläimet. Palautteiden perusteella kaikki olivat tyytyväisiä ryhmän antiin.

Tulevat tapahtumat ja koulutukset

Perhevalmennus

Perhevalmennus on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville ja lasta odottaville sateenkaariperheille. Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, vaihtoehtoisista tavoista saada lapsi, sateenkaariperheiden juridiikasta, oikeudesta perhe-etuuksiin, perheiden kokemuksista perhepalveluissa ja läheisverkostossa sekä sateenkaari-parisuhteiden ja -erojen erityispiirteistä.

Kurssit ovat maksuttomia, viikonloppu-kursseilla maksetaan vain ylläpito. Lisätietoja valmennuksesta täällä >>


Viikonloppukurssi 27.-29.9.2019
Aitolahdella, 25km Tampereen keskustasta Toimintakeskus Aitossa. Ilmoittautua voit täällä >>

Iltakurssi 24.10.-21.11.2019
Helsingin iltakurssi järjestetään viitenä peräkkäisenä torstai-iltana klo 17.30-20.30 yhdistyksen toimistolla Kurvissa, Hämeentie 29, 7. krs. Ilmoittautua voit täällä >>

Sirkusta kaikissa sateenkaaren väreissä Helsinki-päivänä 12.6.2019!

Sateenkaarisirkus-tapahtuma on avoin, mutta suunnattu erityisesti sateenkaariperheille ja sateenkaareville nuorille (13–25 v). Illan aikana pääsee kokeilemaan akrobatiaa, jongleerausta ja muita hauskoja sirkuslajeja työpajoissa sekä nauttimaan sirkusesityksestä.

Tapahtuma on maksuton ja osa Helsinki-päivä - Helsinki Day 2019 -ohjelmaa.

OHJELMA:
Klo 16–18 perheiden sirkustyöpaja, Happi-sali, katutaso
Klo 17.45–18 tanssiva satuhetki ja sirkusesitys, Happi-sali, katutaso
klo 18–20 13–25 v. nuorten sirkustyöpaja, tanssisali, 2 kerros

PAIKKA:
Nuorten toimintakeskus Happi, Sörnäisten rantatie 31, Helsinki. Happi on syrjinnästä vapaa alue ja tapahtumassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Haluamme tarjota viihtyisän illan, jossa kaikki voivat nauttia sirkuksesta ja tuntea olonsa tervetulleeksi hyvässä ilmapiirissä. Tule siis paikalle muita kunnioittaen!

Läheisinfo sateenkaari-ihmisten läheisille Helsingissä

Kun sateenkaari-ihminen kertoo läheisilleen kuuluvansa sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön, se voi herättää läheisissä monenlaisia tunteita ja kysymyksiä. On luonnollista, että läheinen voi olla hämmentynyt.

Läheisinfo on sateenkaari-ihmisten läheisille suunnattu luento, jossa saa tietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta sekä siitä, kuinka olla tukena sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön kuuluvalle läheiselleen.

Aika: Tiistai 25.6. klo 17-18.30
Paikka: Väestöliiton Väentupa, os. Kalevankatu 16, Helsinki

Ei ilmoittautumista. Tilaisuus on maksuton. Lisätietoja Perhesuhdekeskuksen verkkosivuilla >> Tiedustelut: sanna.metsapuu@perhesuhdekeskus.fi

Rakkaussuhdetuokio, johon voi osallistua yksin, kaksin tai porukalla

Perhesuhdekeskukselta on toivottu useasti Rakkaussuhdetuokiota, johon voisi osallistua yksinkin. Monet haluaisivat kehittää omia ihmissuhdetaitojaan, vaikka eivät eläkään rakkaussuhteessa tällä hetkellä, tai oma kumppani ei ole innostunut "parisuhdekursseista". Perhesuhdekeskus on vastannut toiveeseen ja suunnitellut Rakkaussuhdetuokion, johon voi osallistua yksin, kumppanin, kumppanien tai vaikka kaverin kanssa. Ensimmäistä kertaa sellainen tuokio järjestetään Helsinki Pride -viikolla.

Millaista rakkautta tai läheisyyttä sinä haluat tai etsit? Mitä sinä ajattelet rakkaudesta, läheisyydestä ja suhteista? Millaiset taidot edistävät kaikkien osapuolten hyvinvointia rakkaussuhteessa? Tervetuloa pohtimaan näitä teemoja Rakkaussuhdetuokioon! Mukaan voivat osallistua kaikki sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset. Ilta koostuu vapaaehtoisohjaajien alustuksista teemoihin, itsetyöskentelystä ja keskustelusta.

Kaipaan kainaloa - vai kaipaanko kainaloa? -Rakkaussuhdetuokio järjestetään keskiviikkona 26.6. klo 17.30-20.30 Väestöliiton Väentuvassa, os. Kalevankatu 16, Helsinki. Lisätietoja ja ilmoittautuminen täällä >>


P.S. Sateenkaariparien Rikasta minua -viikonloppukurssi järjestetään 23.-25.8.2019 Lahden Nastolassa. Lue lisää ja ilmoittautukaa mukaan täällä >>

Sateenkaarierityiset eroryhmät syksyllä 2019

Kaipaatko vertaistukea ja uusia ajatuksia eromietteiden keskelle? Tervetuloa sateenkaarierityiseen eroryhmään! Ryhmiin on vielä muutama paikka vapaana.

Ryhmät on tarkoitettu sateenkaari-ihmisille (sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön kuuluville ihmisille), joilla merkityksellinen rakkaussuhde on päättynyt tai päättymässä. Ryhmään voi osallistua, vaikka eron mahdollisuutta vasta pohtii tai jos erosta on jo pidempikin aika.

Työskentely pohjautuu suomalaiseen eroseminaariin >>, joka on vakiintunut eroauttamisen malli. Menetelmä ja vertaistuki auttavat selviämään erokriisistä, vahvistavat itsetuntemusta ja antavat työkaluja elämässä eteenpäin.

Eroryhmiä on kaksi:
• Valtakunnallinen ryhmä, joka koostuu verkkotapaamisista ja kahdesta lähiviikonlopusta Tampereella 19.10.-28.11. välisenä aikana. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>
• Helsingin ryhmä, joka kokoontuu yhtenätoista arki-iltana 10.9.-19.11. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>

Ennakkotiedote: Lastensuojelua sateenkaaren väreissä

Helsingissä järjestetään koulutus lastensuojelun ammattilaisille 8.11.2019. Koulutuspäivän aikana tarkastellaan sateenkaariperheiden ja -nuorten kysymyksiä lastensuojelussa. Lisätietoja päivän ohjelmasta ja ilmoittautuminen elokuun alussa.

Koulutuspäivästä vastaa yhteistyössä Väriä perhehoitoon, Perhesuhdekeskus ja Helsinki Pride -yhteisö. Ota päivämäärä talteen ja seuraa tiedotusta Facebookissa!

Uuspareille viikonloppu Helsingissä

Suomen uusperheiden liiton, Suplin, kanssa tehty yhteistyö poiki yhden vertaisohjaaksi kouluttautuneen sateenkaariparin, jonka johdolla vietetään ensimmäistä sateenkaarevien pariskuntien Voimaa uusperheen arkeen -vertaisviikonloppua 6.-8.9.2019. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä >>

Koululaisten ikioma leiri

Helsingin Vartiosaaressa järjestetään pe-su 13.-15.9.2019 ikioma leiri koululaisille. Lisätiedot ja ilmoittautumiset täällä >>

Aikuisten vaellukselle mahtuu vielä

Aikuisten vaellus järjestetään toista kertaa 20.-26.9.2019. Tällä kertaa vaellusympäristönä toimii kansallismaisemia tarjoava Koli. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>

Tapahtumakalenteri 2019

12.6. Sateenkaarisirkus, Helsinki
25.6. Läheisinfo, Helsinki
26.6. Rakkaussuhdetuokio, Helsinki
4.-7.7. Perheleiri, Kannonkoski
30.8.-1.9. Sateenkaarisijaisperheiden vertaisviikonloppu, Jyväskylä
6.-8.9. Uusperheaikuisten viikonloppu, Helsinki
10.9.-19.11. Eroryhmä, Helsinki
13.-15.9. Koululaisten leiri, Helsinki
21.-25.9. Aikuisten vaellus, Koli
27.-29.9. Perhevalmennus, Tampere
19.10.-28.11. Valtakunnallinen eroryhmä, Tampere / verkko
24.10.-21.11. Perhevalmennus, Helsinki
8.11. Lastensuojelua sateenkaaren väreissä -koulutuspäivä, Helsinki

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin, joka sisältää myös paikalliset tapahtumat, löydät nettisivuiltamme >>

Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Suurin osa toiminnastamme on paikallistiimien vapaaehtoisten eri paikkakunnilla toteuttamaa.

Vertaistoiminta netissä - hyvakysymys.fi

Perheaikaa-palvelu on uudistumassa. Tämän vuoksi chatit ja muut toiminnot ovat nyt tauolla. Uusi Hyvä kysymys -sivusto on lanseerauksen alla. Lisätietoja tulevissa uutiskirjeissä.
Toiveita chattien, luentojen ja suljettujen ryhmien aiheiksi voi lähettää suoraan vertaistoiminnan koordinaattorille tai vaikka tämän kirjeen lopussa olevalla vastauslomakkeella.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

NEUVONTAPALVELU ON KIINNI 15.-23.6. SEKÄ 9.7.-11.8.2019

PUHELIN
Tiistaisin klo 12-13 ja torstaisin klo 9-10 numerossa 050 321 0048. 

SÄHKÖPOSTI
Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse neuvonta@sateenkaariperheet.fi Sähköposteihin vastataan yleensä viikon kuluessa. Jos vastausta ei kuulu, voit lähettää kyselyä, tuliko viesti perille.

CHAT
Neuvontapalveluihin kuuluu myös Kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat, joka on palvelualustan uudistumisen vuoksi tällä hetkellä poissa käytöstä.

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu

PUHELINPALVELU ON KIINNI 21.6. SEKÄ 1.7.-11.8.2019

Pohdituttaako sinua jokin perhe- tai ihmissuhteessasi? Onko sinulla huoli perhetilanteestasi? Huolesi voi koskea pari- tai monisuhteen pulmia, erotilannetta, vanhemmuuden jakamista, uusperheyden, apilaperheyttä tai haasteita läheisten kanssa.

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu tarjoaa tukea kaikkien sateenkaari-ihmisten perhe- ja läheissuhteisiin. Oletpa itse sateenkaari-ihminen tai sateenkaari-ihmisen vanhempi, puoliso, sisarus, lapsi tai muu läheinen, voit keskustella tilanteesta perhetyöntekijän kanssa.

Palvelu on auki:
Maanantaisin klo 15-17 ja perjantaisin klo 8-10 numerossa 050 444 4446.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Muista myös Sinuiksi -neuvontapalvelu

Sinuiksi-chattien tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa.

Katso myös muut neuvontapalvelut >>

Haastattelupyynnöt

Vastaa LHBTI-kyselytutkimukseen

Homojen, lesbojen, biseksuaalien, transihmisten ja intersukupuolisten (HLBTI) arkielämässä koetusta syrjinnästä on satunnaisten uutisten ohella erittäin vähän vertailukelpoista tietoa koko EU:ssa.

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) on avannut koko EU:n kattavan HLBTI-kyselytutkimuksen, johon voi osallistua verkossa. Tutkimuksella tuetaan  lainsäädännön ja muiden toimenpiteiden kehittämistä ihmisten yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi. Tutkimuksessa kootaan Euroopan unionissa, Serbiassa ja Pohjois-Makedoniassa asuvien yli 15-vuotiaiden homojen, lesbojen, biseksuaalien, transihmisten ja intersukupuolisia mielipiteitä.

Kyselyn tulosten perusteella sekä kansalliset että eurooppalaiset päätöksentekijät kuin myös kansalaisjärjestöt pystyvät suunnittelemaan vaikuttamistapoja ja muuta toimintaansa, joka auttaa  seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä elämään ja ilmaisemaan itseään vapaasti ilman pelkoa syrjinnästä. Jotta tuloksilla olisi painoarvoa, Eurooppalainen HLBTI-kysely tarvitsee vastaajikseen laajan ja moninaisen joukon homoja, lesboja, biseksuaaleja, transihmisiä ja intersukupuolisia kaikista maista.

HLBTI-kyselytutkimus on tähän saakka laajin, koko EU:n kattava hanke seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemusten keräämiseksi kyselytutkimuksen keinoin. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen laaja osallistuminen tutkimukseen on hyvin tärkeää. Vastaukset käsitellään nimettömästi siten, ettei kenenkään ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä vastauksia, kun tulokset esitellään. Edellinen vastaava kyselytutkimus toteutettiin vuonna 2012. Tällä kertaa mukana ovat myös intersukupuoliset ihmiset.

Tarinallasi on merkitystä. Vastaa nyt täällä >>

Yhteistyökumppanit tiedottavat

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® on Lastensuojelun keskusliiton kaksipäiväinen koulutustapahtuma, joka on tarkoitettu lasten ja perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille. Tänä vuonna päivät järjestetään Tampereella 1.-2.10.2019. Sateenkaariperheet ovat mukana näyttelyosastolla esittelemässä toimintaansa sekä tiistaina alaseminaarissa ”Sateenkaaren alla” pohtimassa moninaisuuden kohtaamista lastensuojelussa. Lisätietoja tapahtumasta ja ilmoittautuminen täällä >>

Asuuko meillä sateenkaari?

Porvoossa järjestetään vertaistapaaminen, joka tarjoaa kohtaamispaikan sateenkaareville alakouluikäisille ja heidän läheisille la 15.6.2019 klo 14-16.
Nuorille on tarjolla ohjattua tekemistä ja aikuisilla on mahdollisuus keskustella keskenään. Tärkeintä on vertaisten tapaaminen. Huolimatta siitä, missä vaiheessa nuori on oman sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen pohdinnassa, olette lämpimästi tervetulleita. Voit tulla myös ilman varhaisnuorta tai ilman läheistä

Lisätietoa nuorisotyöntekijöiltä: Karin Strengell, 040 139 7511 ja Pirjo Pietikäinen, 040 489 1929

Kysely kirkon perheneuvonnasta

Oletko joskus käynyt kirkon perheneuvonnassa? Oletko käynyt tapaamassa paikkakuntasi perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojaa? Vastaa kyselyyn kokemuksistasi! Taakasta voimavaraksi -hankkeen kyselystä saadaan tärkeää tietoa siitä, miten sateenkaari-ihmiset ja heidän läheisensä kohdataan kirkon perheneuvonnassa.

Kysely on anonyymi ja luottamuksellinen. Vaikka kysely on suunnattu ensisijaisesti sateenkaari-ihmisille, siihen voi vastata myös sateenkaari-ihmisen läheinen, joka on käynyt perheneuvonnassa käsittelemässä esim. oman lapsensa tai puolisonsa tai muun läheisensä sateenkaarevuuteen liittyvää asiaa. 

Kyselyn löydät täältä >>

Lisätietoja kyselyn taustasta löytyy Taakasta voimavaraksi -hankkeen blogista >>

Parisuhdepäivät tulee taas!

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on jo lähes 4500 seuraajaa Facebookissa

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita! 'Tykkää' meistä, niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä >>
Tykkää Väriä perhehoitoon -hankkeesta>>
Tykkää Perhesuhdekeskuksesta >>
Tykkää Monimuotoisista perheistä >>
Tykkää Nelfasta >>Sateenkaariperheet  myös Twitterissä >>

Voit seurata tilimme kautta järjestön kuulumisia ja saat vinkkejä sateenkaariperheitä koskeviin juttuihin netissä. Twiittejä sateenkaariperheistä löytyy myös aihetunnisteella #sateenkaariperhe.

Paikalliset tapahtumat

UUTTA
• Turussa yöpymisretki Seiliin
• Sateenkaarisirkus Helsingissä

Paikallistiimin tarvitsemat ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät nyt helposti•  kotisivuiltamme >>
Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät täältä >>

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: joensuu@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Kanta-Häme / Hämeenlinna:
hame@sateenkaariperheet.fi
Keski-Uusimaa: keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi
Kokkola: kokkola@sateenkaariperheet.f
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:
kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Lahti: info@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI

Paikallistiimi: Anna, Arhi, Hanna, Johanna, Kirsi, Maria x 2, Minna, Riina, Saara, Sonja ja Verna, helsinki@sateenkaariperheet.fi

Paikallistiimin tavoittaa perhetapaamisten ja perhekahvilan aikana numerosta 050 440 6517.

Kaikki kokoontumiset, retket ja muu paikallistiimin toiminta järjestetään vapaaehtoisvoimin - olisiko sinulla kiinnostusta osallistua järjestelyihin? Tiimissä on mukavaa suunnitella ja järjestää toimintaa. Kaikenlainen osaaminen on tervetullutta ja osallistumalla järjestelyihin pääset vaikuttamaan toiminnan sisältöihin! Ota rohkeasti yhteyttä tiimiin sähköpostitse helsinki@sateenkaariperheet.fi tai vertaistoiminnan koordinaattori Kaisaan.

PERHEKAHVILA
Tiistaiaamuisin klo 10–12 Kurvissa, Hämeentie 29, 7. krs. Perhekahvila on mukavaa yhdessäoloa, juttelua, kahvittelua ja lasten vapaata leikkiä. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä, mehua ja keksejä. Rattaat saa toimistoon sisälle. Hoitopöytä, potta, mikro, syöttötuoleja, leikkihuone yms. löytyy. Avoimet ovet eli tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin!

Perhekahvila järjestetään läpi kesän. Mahdollisista peruutuksista ilmoitetaan Facebookissa.

SIRKUSTA KAIKISSA SATEENKAAREN VÄREISSÄ HELSINKI-PÄIVÄNÄ 12.6.
Sateenkaarisirkus-tapahtuma on avoin, mutta suunnattu erityisesti sateenkaariperheille ja sateenkaareville nuorille (13–25 v.) Illan aikana pääsee kokeilemaan akrobatiaa, jongleerausta ja muita hauskoja sirkuslajeja työpajoissa sekä nauttimaan sirkusesityksestä. Tapahtuma on maksuton ja osa Helsinki-päivä - Helsinki Day 2019 -ohjelmaa.

OHJELMA: 
klo 16–18 – Perheiden sirkustyöpaja, Happi-sali, katutaso
klo 17.45–18 – Tanssiva satuhetki ja sirkusesitys, Happi-sali, katutaso 
klo 18–20 – 13–25 v. nuorten sirkustyöpaja, tanssisali, 2 kerros

PAIKKA:
Nuorten toimintakeskus Happi, Sörnäisten rantatie 31, Helsinki. Happi on syrjinnästä vapaa alue ja tapahtumassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Haluamme tarjota viihtyisän illan, jossa kaikki voivat nauttia sirkuksesta ja tuntea olonsa tervetulleeksi hyvässä ilmapiirissä. Tule siis paikalle muita kunnioittaen!

PERHELEFFAREISSU
La 15.6. Helsingissä. Näytösaika, -paikka, elokuva ja ilmoittautumisohjeet ti 12.6. aikana pääkaupunkiseudun tiimin Facebook-sivulla täällä >> sekä Sateenkaariperheet ry:n tapahtumakalenterissa. Retkellä on rajoitettu osallistujamäärä. Omavastuu aikuisilta 6 € ja lapsilta 5 €. Lisätietoja paikallistiimiltä.

KOULULAISTEN LEIRI
Vartiosaaressa järjestetään pe-su 13.-15.9. ikioma leiri koululaisille. Myös muutama vanhempi otetaan mieluusti mukaan huoltajaksi. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>

HELSINKI PRIDE 24.-30.6.2019

Tapahtumat, joiden paikaksi merkitty Kurvi sijaitsevat Sateenkaariperheet ry:n toimitiloissa, Hämeentie 29, Kurvi, Helsinki. Ovi löytyy Picnicin ja R-kioskin välistä. Ovisummeri R-kioskin ovenpielessä. Hissillä tai portaita seitsemänteen kerrokseen.

Kaikki Sateenkaariperheiden tapahtumat Helsinki Pridessä:

VANHEMMUUSKUMPPANUUS-ILTA
Ma 24.6.2019 klo 17-20 Kurvissa
Tapahtuma on tarkoitettu kaikille, jotka haaveilevat vanhemmuuskumppanuudesta tai suunnittelevat perustavansa apilaperheen. Illan ensimmäinen osuus koostuu luennosta ja itsetyöskentelystä, jossa voit tulla tietoiseksi omista toiveista ja odotuksista lapsiperheellistymiseen ja vanhemmuuskumppanuuteen liittyen Jälkimmäisessä osiossa keskitytään tutustumaan muihin kumppanuusvanhemmuushaaveilijoihin mm. speed daten avulla. Lisätietoja täällä>>

PERHEKAHVILA
Ti 25.6. klo 10-12 Kurvissa
Kaikenlaisille sateenkaareville perheille tarkoitetussa perhekahvilassa mukavaa yhdessäoloa, juttelua, kahvittelua, lasten vapaata leikkiä ja askartelua. Pride-viikon perhekahvilaan yritämme saada koottua kävijöiden tuomisista myös sateenkaarivaatteiden kierrätyspöydän, joten tuo kiertoon mm. lasten pieneksi jääneet tai muuten ylimääräiset (lasten/aikuisten) sateenkaarivaatteet ja tee samalla uusia löytöjä. Suosittelemme saapumaan mahdollisuuksien mukaan ilman rattaita, sillä säilytystilaa on rajoitetusti.

KYLTTITYÖPAJA
Ti 25.6.2019 klo 13-15 Kurvissa
Pride-marssi on mielenosoitus. Kyltit, liput ja muu rekvisiitta ovat olennainen osa sitä. Mitä sinä haluat mukanaolollasi viestittää? Mikä on räikein ihmisoikeusrikkomus sateenkaarikansaa tai -perheitä kohtaan? Mihin päättäjien ja kansan pitäisi seuraavaksi kiinnittää huomiota? Mikä tärkeä asia kaipaa vielä korjaamista? Tule tekemään oma kylttisi. Materiaaleja, hyvää meininkiä, ideoita, apua ja kivaa seuraa. Lapset ovat tervetulleita mukaan, mutta yhtä lailla talkoisiin voivat tulla lapsettomatkin ihmiset. 

RETKI FAZERILAAN
Ti 25.6. klo 15.30-17.30, Fazerin vierailukeskus, Fazerintie 6, 01230 Vantaa
Koko perheen retkellä tutustutaan Fazeriin kokonaan uudella, hauskalla ja inspiroivalla tavalla – kaikilla viidellä aistilla. Retki on tällä hetkellä täyteen varattu. Ilmoittautuminen varasijoille, hki.ilmot@sateenkaariperheet.fi. Mukaan mahtuu 50hlöä. Retken omavastuu: aikuiset 7€, lapset 3-17v 4€, lapset alle 0-2v ilmaiseksi.

SATEENKAAREVA ISYYS
Ti 25.6.2019 klo 16.30-18.30 Kurvissa
Isätapaamisiin ovat tervetulleita kaikki isäksi itsensä kokevat, isyydestä haaveilevat ja muut isänmieliset. Ohjelmassa vapaamuotoista osallistujien kiinnostuksesta tai ajankohtaisista asioista kumpuavaa keskustelua tee- ja kahvikupin äärellä. Vertaisohjattu.

MITEN MIEHET TEKEVÄT LAPSIA
Ti 25.6.2019 klo 18.30-20.30 Kurvissa
Mies, tule kuulemaan lapsen saamisen mahdollisuuksista ja erilaisista perheellistymisen kokemuksista. Keskustelua kumppanuusvanhemmuudesta, apilaperheydestä, adoptiosta sijaisvanhemmuudesta jne. 

LÄHEISINFO
Ti 25.6. KLO 17-18.30, Väestöliiton Väentupa, Kalevankatu 16, Helsinki
Läheisinfo on sateenkaari-ihmisten läheisille suunnattu luento, jossa saa tietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta sekä siitä, kuinka olla tukena sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön kuuluvalle läheiselleen. Ei ilmoittautumista. Tilaisuus on maksuton. Lisätietoja täällä >>

NEUVONTA-AIKOJA TYÖNTEKIJÄLLE
Ke 26.6.2019 klo 10.00-16.00 
Pohditteko lapsiperheellistymistä, mietityttävätkö byrokratia-asiat tai sateenkaariperhe-elämä? Tule tunniksi keskustelemaan ja kyselemään mieltä askarruttavista asioista Sateenkaariperheet ry:n työntekijän, Kaisa Niittysen kanssa. Varaa oma tunnin aikasi: kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi

SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖÖN KUULUVIEN VANHEMMUUSTAPAAMINEN
Ke 26.6. klo 16.30-18.30 Kurvissa
Vertaisryhmä on tarkoitettu kaikille transihmisille ja muille sukupuoleltaan moninaisille ihmisille, joilla on lapsi haaveissa, tulollaan tai jo perheessään. Mukavaa yhdessäoloa ja keskustelua läsnäolijoita kiinnostavista ja koskettavista aiheista. Tilaisuudessa on lastenhoito. Lastenhoitoon toivotaan ilmoittautumista: neuvonta@sateenkaariperheet.fi

ALKUTAIPALEILTA
Ke 26.6. klo 18.30-20.30 Kurvissa
Alkutaipale-tapaaminen on tarkoitettu sateenkaariperheestä haaveileville, perhettä suunnitteleville tai perheen jo perustaneille. Juttelemme yhteisistä asioista ja tutustumme toisiimme. Olet tervetullut mukaan olit/olitte sitten aivan alkutaipaleella perhesuunnitelmissasi/-suunnitelmissanne tai jo pidemmälle ehtinyt/ehtineet. Alkutaipale-tapaaminen on kaikille avoin tilaisuus.

MYÖHÄISHERÄNNEET ELI HETEROSUHTEESSA AIEMMIN ELÄNEIDEN TAPAAMINEN
To 27.5. klo 16.30-18.30 Kurvissa
Tapaaminen ihmisille, jotka ovat eläneet heterosuhteessa ja jotka ovat eronneet tai harkitsevat sitä homo-/bi-/queer- tai sukupuoli-identiteetin löytymisen myötä tai elävät yhä heteronormatiivisessa suhteessa, mutta ovat tai haluaisivat olla (myös) sateenkaarevassa suhteessa. Ryhmässä jaetaan kokemuksia ratkaisevasta elämänmuutoksesta, sen harkitsemisesta, erilaisista suhteista (ex)puolisoihin, lastenkasvatuksesta ja ulostulosta sekä saadaan ideoita ja vertaistukea elämäntilanteeseen. Huom! Myös lapsettomat ovat lämpimästi tervetulleita.

RETKI SEIKKAILUPUISTO KORKEESEEN
To 27.6.2019 klo 17 Mustikkamaan seikkailupuisto Korkeessa
Lähde mukaan seikkailemaan Mustikkamaan Korkeeseen. Isommat lapset, väh. 120cm,  ja aikuiset pääsevät Latvaradoille, josta löytyy 10 eritasoista rataa, jotka sopivasti antavat haastetta kaikentasoisille seikkailijoille. Hiukan pienemmille, 90-140cm, on kolme erilaista Kantorataa max. 1m korkeudella.  Jokaisella alle 10 vuotiaalla latvaradalle menevällä tulee olla oma aikuinen mukana kiipeilemässä.

Omavastuu: Aikuiset ja Latvaradalle menevät lapset 14€/hlö, Kantoradoille menevät 90-140cm lapset 7e/hlö. Lasten huoltajat voivat kulkea veloituksetta mukana maastossa (Huom! Poikkeus latvaradalla alle 10-vuotiaat).

Paikanpäältä löytyy Kahvio Tikka, josta voi ostaa pientä purtavaa ja juotavaa. Korkee Mustikkamaa sijaitsee Mustikkamaan/Korkeasaaren parkkipaikkojen välittömässä läheisyydessä. Puistoon pääsee bussilla 16 Kulosaaren metroasemalta. Osoite: Mustikkamaanpolku, Helsinki.

Ennakkoilmoittautuminen ti 25.6. mennessä sähköpostitse: hki.ilmot@sateenkaariperheet.fi

RAKKAUSSUHDETUOKIO, JOHON VOI OSALLISTUA YKSIN, KAKSIN TAI PORUKALLA
Ke 26.6. klo 17.30-20.30 Väestöliiton Väentuvassa, os. Kalevankatu 16
Perhesuhdekeskus järjestää Kaipaan kainaloa - vai kaipaanko kainaloa? -Rakkaussuhdetuokion. Lisätietoja ja ilmoittautuminen täällä >>

SOSIAALISTEN VANHEMPIEN ILTA
To 27.6.2019 klo 18.30-20.30 Kurvissa
Tervetuloa keskustelemaan vanhemmuudesta ei-synnyttäneen näkökulmasta! Ryhmä on tarkoitettu sekä tuleville että jo lapsellisille sosiaalisille vanhemmille. Ryhmän tarkoitus on jakaa tuntemuksia ja kokemuksia, siitä millaista on olla ei-synnyttävä/ei-biologinen vanhempi. 

PERHETAPAAMINEN JA TOIVELAULUTUOKIO
Pe 28.6. klo 10-12.30 Kurvissa
Mukavaa yhteistä hengailua ja ohjattu toivelaulutuokio, jossa lauletaan ja leikitään klo 10.30-11.15. Tarjolla myös lounasta omavastuuhintaan 0,50 €/hlö.

HAASTEITA SUVUN KANSSA -KESKUSTELUTILAISUUS
Pe 28.6. klo 16.30-18.30 Kurvissa
Perhesuhdekeskus järjestää vertaistuellisen tilaisuuden kaikille hlbtiqa+-ihmisille, joiden lapsuusperhe tai muu lähipiiri on tuottanut suhtautumisellaan ja/tai toiminnallaan haasteita, pettymystä tai surua. Entä jos uskonto on tuonut haasteita? Perhe- ja parisuhdepsykoterapeutti Terhi Väisänen sekä yliopistopappi, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen pappi Laura Mäntylä pitävät alustuksen. Mahdollisuus keskustella sukulaisuussuhteisiin liittyvistä haasteista.

MITEN LAPSIA TEHDÄÄN -TILAISUUS
Pe 28.6.2019 klo 18.30-20.30 Kurvissa
Info- ja keskustelutilaisuus lapsiperheellistymisestä haaveileville hlbtiqa+-ihmisille.  Tilaisuudessa myös mahdollista tavata vanhemmuuskumppania etsiviä. Tilaisuudessa käydään läpi lapsiperheellistymisen mahdollisuudet, kun omasta perheestä ei löydy sekä siittiöitä, munasoluja että kohtua. Lisätietoja täällä>>

KULKUEPÄIVÄN PERHEPIKNIK
La 29.6. klo 10-11.30 Säätytalon puiston aidatussa leikkipuistossa, osoitteessa Ritarikatu 9
Vapaamuotoinen tapaaminen lapsiperheille. Tänä vuonna kulkue lähtee liikeelle jo klo 12 Senaatintorilta, jonne on Säätytalolta noin puolen kilometrin kävelymatka. Perhepiknikissä on säävaraus. Mahdollisesta perumisesta ilmoitetaan huonon kelin sattuessa Facebookin tapahtumasivulla >>

KOULULAISTEN VARAINKERUUMYYNTI
La 29.6. klo 11-17
Koululaisten varainkeruulipunmyynti alkaa Senaatintorilla klo 11.00. Tapaaminen Helsingin yliopiston päärakennuksen portaiden vieressä. Portailla huolto- ja tapaamispiste klo 12 saakka. Klo 14 myyntiä jatketaan Kaivopuiston puistojuhlassa. Ilmoittaudu mukaan myyjäksi: helsinki@sateenkaariperheet.fi

PERHEET KULKUEESSA JA PUISTOJUHLASSA
La 29.6.2019 klo 12- Senaatintorilta Kaivopuistoon
Pride-kulkue tuo jälleen kaikki sateenkaarenvärit Helsinkiin. Tervetuloa mukaan mielenilmaukseen yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien puolesta! Kävelemme kulkueena, jotta kukaan ei jäisi yksin, ja muistuttaaksemme, että yhdenvertaisuuden eteen on vielä tehtävä paljon töitä.

Kulkuetta seuraa puistojuhla klo 14–18 Kaivopuistossa. Perheiden yhteinen piknik-alue rakennetaan leikkipaikkaa vinosti vastapäätä isojen puiden katveeseen. Puistojuhlassa koululaiset myyvät sateenkaarituotteita ja keräävät avustuksia toimintaansa varten, lavalla tapahtuu kaikenlaista ja erilaiset järjestöt, kaupalliset tahot sun muut esittelevät toimintaansa kojuissa ja pomppulinnoilla. Myös ruokakojuja. Omat viltit, eväät tai vähintään juomapullo, aurinkorasva/sadekamppeet mukaan. Lisätietoja ja tarkemmat kokoontumiskoordinaatit niin kulkueen lähtöön kuin puistopiknikille löydät tapahtumaa ennen Facebookin tapahtumasivulta>> 

KOULULAISPERHEIDEN MYSTEERIRATA JA PIKNIK
Su 30.6.2019 klo 15-17 Katri Valan puisto, Vilhovuorenkuja 18
Koululaiset perheineen seikkailevat ja ratkovat tehtäviä Rabbit Race -mysteeriradassa, jonka tarjoaa Room Escape Running Rabbit. Kisailu kestää tunnin, jonka jälkeen kaikki osallistujat palkitaan ja syödään yhdessä yhdistyksen tarjoamia eväitä. Kokoontuminen Katri Valan puiston hiekkakentällä.

MISTÄ LISÄTIETOA?
Facebook-sivu: tiedotukseen painottuva sivusto Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>
Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle (Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet), liity ryhmään laittamalla vertaistoiminnan koordinaattorille sähköpostia ja pyydä liittämään sinut ryhmään.
Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen helsinki@sateenkaariperheet.fi

JOENSUU

Paikallistiimi: Paju, joensuu@satenkaariperheet.fi

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Mervi, jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

KESÄN TAPAAMINEN
Perhetapaaminen Mäki-Matin perhepuistossa 3.7.2019 klo 12.

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Facebook-sivu: tiedotukseen painottuva sivusto Jyväskylän seudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>
Suljettu Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle Sateenkaariperheet Jyväskylä, liity ryhmään laittamalla pyyntö ylläpitäjälle täällä >>

KANTA-HÄME / HÄMEENLINNA

Paikallistiimi: Johanna ja Reetta, hame@sateenkaariperheet.fi 

Hämeen paikallistoiminta on polkaistu käyntiin tänä keväänä. Tapaamiset pidetään kerran kuukaudessa, lauantaina. Aika ja paikka vaihtelevat. 

KESÄN TAPAAMISET
Su 9.6. iltapäivällä klo 15 piknik Linnanpuistossa Hämeenlinnassa. Katso tarkemmat koordinaatit Hämeen sateenkaariperheiden Facebook-ryhmästä tai kysy hame@sateenkaariperheet.fi. Tapaamme mahdollisesti myös heinäkuussa. Elokuussa treffaamme Lasten taidefestivaali Hippaloiden yhteydessä Hämeenlinnassa la 3.8. Lisätietoja näistä tapaamisista lähiaikoina.

Tapaamisista sovitaan ja tiedotetaan tarkemmin Hämeen sateenkaariperheiden Facebook-ryhmässä. Jos haluat liittyä mukaan suljettuun ryhmään tai saada tietoa tapaamisista sähköpostilla, ole yhteydessä paikallistiimiin. Tervetuloa mukaan!

KESKI-UUSIMAA

Paikallistiimi: Paula ja Sanna, keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi

Liity mukaan Keski-Uudenmaan suljettuun Facebook-ryhmään täällä >>

KOKKOLA

Paikallistiimi: Elina, Laura ja Maria, kokkola@sateenkaariperheet.fi

Kokkolan sateenkaariperheet järjestää tapaamisia ja toimintaa, joista sovitaan Facebook-ryhmässä. Kokkolan sateenkaariperheet -ryhmän löydät täältä >>

KUOPIO

Paikallistiimi: Hertta ja Sofia, kuopio@sateenkaariperheet.fi

Tapaamisista ja muista Kuopion alueen asioista keskustellaan omassa Facebook-ryhmässä, johon voit liittyä täällä >>

KYMENLAAKSO / KOTKA

Paikallistiimi: Veera, kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi

Jos haluat liittyä Kymenlaakson sateenkaariperheiden Facebook-ryhmään, jossa tapaamisista sovitaan, laita sähköpostia paikallistiimille.

LAHTI

Jos Lahden suunnan ihmiset ovat tulevaisuudessa kiinnostuneita järjestämään tapaamisia, voivat he ottaa yhteyttä vertaistoiminnan koordinaattoriin. Lahden alueen sateenkaariperheet -nimisessä suljetussa Facebook-ryhmässä pääsee kontaktiin alueen muiden perheiden kanssa. Ryhmään voit liittyä laittamalla sähköpostia info@sateenkaariperheet.fi

MERI-LAPPI / TORNIO

Tornion Perheiden talolla on pidetty ensimmäinen sateenkaariperhetapaaminen. Jos olet kiinnostunut jatkossa alueen sateenkaariperhetoiminnasta, laita viestiä info@sateenkaariperheet.fi

MIKKELI

Paikallistiimi: mikkeli@sateenkaariperheet.fi

Mikkelissä tavataan perheiden kotona ja 12.10. Prideilla. Lisätietoa sähköpostitse.

OULU

Paikallistiimi: Suvi, oulu@sateenkaariperheet.fi

Facebookista löytyy sivu Oulun seudun sateenkaariperheet >>, jossa tiedotetaan tulevista tapahtumista ja tapaamisista. Oulun sähköpostilistalle voit liittyä laittamalla viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi

PORI

Paikallistiimi: Elina ja Johanna pori@sateenkaariperheet.fi

Tervetulleita ovat sekä vanhat tutut että uudet tuttavuudet, niin perheelliset kuin vasta perheestä haaveilevat. Tuu säkin! Kaikista tapaamisista ja tapahtumista saat lisätietoja Facebook-sivuiltamme >>

Jos olet kiinnostunut liittymään sähköpostilistallemme tai salaiseen Facebookin keskusteluryhmään, laita meille viestiä joko sähköpostilla pori@sateenkaariperheet.fi tai Facebookissa >>. Kaikkiin tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset että perheestä haaveilevat.

ROVANIEMI

Paikallistiimi: Sini, rovaniemi@sateenkaariperheet.fi

Pohjois-Suomen sateenkaariperheille on oma Facebook-ryhmä Sateenkaariperheet Lapissa. Liity mukaan täällä >>

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi

TAMPERE

Paikallistiimi: Marjut, Johanna, Sari, Laura, ja Heidi, tampere@sateenkaariperheet.fi

MITEN LAPSIA TEHDÄÄN -TILAISUUS
Ma 10.6. klo 17.30-19.30, Ahjola Setlementin tiloissa Pispalan valtatie 45.
Info- ja keskustelutilaisuus lapsiperheellistymisestä haaveileville hlbtiqa+-ihmisille.  Tilaisuudessa myös mahdollista tavata vanhemmuuskumppania etsiviä. Tilaisuudessa käydään läpi lapsiperheellistymisen mahdollisuudet, kun omasta perheestä ei löydy sekä siittiöitä, munasoluja että kohtua.

PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS APUNAMME
Ti 11.6.2019 klo 18-20 Pirkanmaan Setalla, Näsilinnankatu 48 E. 3. krs, 33200 Tampere
Parisuhteessa solmuja! Vanhempien kanssa hankalaa! Lapset hyppivät silmille! Ero edessä! Monisuhde kriisissä! Muuten vaan vaikeaa! Uskaltaako perheasiain neuvottelukeskuksesta hakea apua? Puhumassa ja vastaamassa kysymyksiin kirkon perheneuvoja, psykoterapeutti Päivi Stelin-Valkama. Lämpimästi tervetuloa kaikki sateenkaari-ihmiset ja läheiset! Mukaan voi tulla vaikka ei olisi kriisejä. Tapahtuma on osa Pirkanmaan Pride -viikon ohjelmaa.

PERHETAPAAMINEN NYYTTÄRIPIKNIKILLÄ
La 15.6.19 klo 15.30 Laikunlavan tuntumassa ja kokoontuminen Rullan edessä. 
Tämä on Pride-viikon perhetapaaminen. (Säävarauksella Perheiden talossa Tammelakeskuksessa). 

AIKUISTEN VAPAAILTA
Pe 28.6.19 klo 18.30
Aikuisten vapaailta, rentoutumista Rauhaniemen kansankylpylässä klo 18.30 alkaen ja vapaata olemista, yhdistys osallistuu saunamaksuun.

RETKI SÄRKÄNNIEMEEN
Elokuussa vietetään koko perheen mukava päivä Särkänniemessä. Seuraa ilmoittelua facebook-ryhmässämme.

Liity suljettuun Tampereen sateenkaariperheet -Facebook-ryhmään, niin saat ajantasaiset tiedot myös muista tulevista perhetapaamisista, pienten tapaamisista, alkutaipale- ja yh-tapaamisista. Liittyminen tapahtuu lähettämällä postia osoitteeseen: tampere@sateenkaariperheet.fi

TURKU

Paikallistiimi: Tanja, Tiia, Minna ja Marjukka, turku@sateenkaariperheet.fi

VIIKONLOPPURETKI
7.-8.9. Viikonloppuretki Seilin saareen
Yövymme joko neljän tai kahden hengen huoneissa hintaan 85 € aikuisilta ja 3-12-vuotiailta lapsilta 55 €. Hintaan kuuluu aamiainen, lounas ja päivällinen. Yhdistys tarjoaa opastetun kierroksen saaren historiaan ja iltasaunan kauniissa saaristomaisemissa. Seiliin matkustetaan yhteysalus M/S Norrskärillä ja yhdistys tarjoaa aikuisten meno-paluulipun. 3-12 –vuotiaiden liput maksavat 22 € /meno-paluu.  Alle kolmevuotiaat lapset majoittuvat ja matkustavat ilmaiseksi.  
Tule mukaan nauttimaan saaristosta koko perheen voimin ja tutustumaan Seilin jännittävään historiaan asiantuntijan opastuksella! Huom! Mukaan mahtuu 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Sitovat ilmoittautumiset 30.6. mennessä osoitteeseen turku@sateenkaariperheet.fi. Kerrothan osallistujien lukumäärän, lasten iät ja halukkuutenne saunomiseen. Maksuohjeet ja lisätietoa ilmoittautuneille myöhemmin. 

Ilmoitamme tapahtumistamme myös sähköpostilistalla sekä facebookissa. Voit ilmoittautua sähköpostilistalle lähettämällä viestiä osoitteeseen turku@sateenkaariperheet.fi

Suljettuun Fb-­keskusteluryhmäämme voit liittyä täällä >> . Tiedotusta voi seurata julkisella Facebook-sivullamme, täällä >>
Lämpimästi tervetuloa tapaamisiin saamaan vertaistukea ja tutustumaan mukaviin ihmisiin!

Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29, 00500 Helsinki 


www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
(lyhyillä lomilla eri vaiheissa kesää)
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
R Räihä
(lomalla 5.7.-7.8.)
r.raiha@sateenkaariperheet.fi
050 525 7999

Vertaistoiminnan koordinaattori
Kaisa Niittynen
(lomalla 17.-20.6. ja 9.7.-8.8.)
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976

Projektipäällikkö
Väriä perhehoitoon -hanke

Heidi Puustinen
(lomalla 1.-26.7.)
heidi.puustinen@sateenkaariperheet.fi
050 3260 777


Perhesuhdekeskus

Projektipäällikkö
Sanna Metsäpuu
(lomalla 1.7.-6.8.)
sanna.metsapuu@perhesuhdekeskus.fi
050 410 6772

Perhetyöntekijä
Terhi Väisänen
(lomalla 1.7.-6.8.)
terhi.vaisanen@perhesuhdekeskus.fi
050 431 4600

Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Johtava asiantuntija
Anna Moring
(opintovapaalla 1.6.-31.8.)
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Erityisasiantuntija
Sara Mäkäräinen
(lomalla 1.-13.7. ja 22.7.-2.8.)
sara.makarainen@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello 9-10
sekä sähköpostitse neuvonta@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat-ajat muualta tästä kirjeessä. Neuvontapalvelu on kiinni 15.-23.6. sekä 9.7.-11.8.2019.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista ja tilata materiaalia.

koulutus@sateenkaariperheet.fi
Voit lähettää koulutuspyynnöt tähän osoitteeseen.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Lisätietoja jäsenyydestä sekä linkit liittymis- ja jäsentietojen muutoslomakkeiseen löydät täältä >>

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2019

Puheenjohtaja
Krister Karttunen, Helsinki 
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
050 513 7765

Jäsenet:

Tiia Sudenkaarne, Turku (varapuheenjohtaja)
Marjukka Irni, Turku
Anu Kantola, Helsinki
Hanna Ruohonen, Helsinki
Anu Pellinen, Espoo
Markus Oja, Lempäälä
Jenni Kemppi, Helsinki (varajäsen)
Julian Honkasalo, Helsinki (varajäsen)

Terveisesi yhdistyksen työntekijöille ja hallitukselle

0%