Koulutuspalaute

Etu- ja sukunimi

Seura

Mistä koulutuksesta annat palautetta?

Koulutuksen ajankohta?

Arvioi käytännön järjestelyiden toimivuutta seuraavalla asteikolla?

Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä
5
4
3
2
1
Tiedottaminen ennen koulutuksen alkua toimi hyvin*
Tiedottaminen ennen koulutuksen alkua toimi hyvin*
Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä
Koulutuspaikka soveltui koulutukseen hyvin*
Koulutuspaikka soveltui koulutukseen hyvin*
Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä
Ajankohta oli hyvä*
Ajankohta oli hyvä*
Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä
Aikataulu oli sisältöön nähden hyvä*
Aikataulu oli sisältöön nähden hyvä*
Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä

Arvioi oppimiseen liittyviä väittämiä seuraavalla asteikolla?

Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä
5
4
3
2
1
Koulutuksen ilmapiiri oli kannustava*
Koulutuksen ilmapiiri oli kannustava*
Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä
Työskentely oli tiivistä ja sopivan vaativaa*
Työskentely oli tiivistä ja sopivan vaativaa*
Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä
Työskentely muodot olivat vaihtelevia ja innostavia*
Työskentely muodot olivat vaihtelevia ja innostavia*
Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä
Koulutus toi uusia tietoja ja taitoja*
Koulutus toi uusia tietoja ja taitoja*
Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä
Koulutuksella on vaikutusta toimintaani*
Koulutuksella on vaikutusta toimintaani*
Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä
Olen tyytyväinen omaan työskentelyyni lähijaksolla
*
Olen tyytyväinen omaan työskentelyyni lähijaksolla
*
Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä

Arvioi koulutuksen toteutusta seuraavalla asteikolla?

Erinomainen Huono
5
4
3
2
1
Koulutuksen sisältö*
Koulutuksen sisältö*
Erinomainen
Huono
Soveltuvuus omaan toimintaan*
Soveltuvuus omaan toimintaan*
Erinomainen
Huono
Kouluttajien asiantuntemus*
Kouluttajien asiantuntemus*
Erinomainen
Huono

Mitkä asiat koulutuksessa toimivat hyvin ja auttoivat oppimaan?

Kehitysehdotukseni koulutuksen toteutuksen suhteen?

Koulutuksen arviointi kokonaisuutena?

Erinomainen Huono
5
4
3
2
1
Arvioni koulutuksesta kokonaisuutena*
Arvioni koulutuksesta kokonaisuutena*
Erinomainen
Huono

Vapaat kommentit

0%