Uutiskirje elokuu 2019

Lapsen oikeus kaikkiin vanhempiinsa

Antti Rinteen hallitusohjelmassa luvataan yhdistää isyyslaki ja äitiyslaki vanhemmuuslaiksi. Vanhemmuuslaki on ollut nimenomaan Sateenkaariperheet ry:n ja muiden sateenkaarijärjestöjen esittämä uudistus. Meillä on selkeä näkemys, mitä vanhemmuuslain säätämisen tulisi huomioida. Toistaiseksi meillä ei kuitenkaan vielä ole tarkempaa tietoa, mitä sisältöjä hallituksella on tarkoitus huomioida uudistuksen yhteydessä. Käymme syksyn aikana vuoropuhelua hallituksen ja virkamiesten kanssa uudistuksen lähtökohdista.

Vanhemmuuslain uudistamisen tarve lähtee siitä, että meidän on yhteiskuntana kyettävä turvaamaan myös niiden lasten oikeuksia ja asemaa, joilla on useampia kuin kaksi vanhempaa ja/tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvia vanhempia. Meidän on luotava perhesuhteisiin liittyvää lainsäädäntöä, joka kykenee tunnistamaan lapsen perhesuhteet oikein myös näissä tilanteissa. Vain nämä tavoitteet huomioiva vanhemmuuslaki on hyväksyttävä vanhemmuuslaki!

Viimeisten vuosikymmenten aikana olemme nähneet monia edistysaskelia sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien oikeuksissa. Mikään niistä ei ole tullut helpolla, ja kaikkien eteen on täytynyt käydä vuosikausien mittaisia taisteluita. Olemme tavoitelleet täysin samaa tavoitetta alusta asti: että sateenkaariperheissä elävien lasten perhesuhteet tunnustettaisiin lainsäädännössä ja vanhemmuutta tuettaisiin samalla tavoin kuin muiden lasten kohdalla. Olemme alusta asti ajaneet näitä tavoitteita kaikille lapsille kaikenlaisissa sateenkaariperhemuodoissa.

Vaatimuksistamme huolimatta edistystä on toistaiseksi tapahtunut lähinnä vain perhetilanteissa, jotka kaikista vähiten poikkeavat heteroydinperheen ja äidinhoivan ideaaleista. Oikeuksia on myönnetty kahden vanhemman lapsille paremminkin kuin useamman vanhemman lapsille, ydinperheille paremminkin kuin uusperheille, naisille paremminkin kuin miehille, cissukupuolisille paremminkin kuin transsukupuolisille. Nyt meidän on saatava loputkin sateenkaariperheiden lapset ja vanhemmat turvattua. Siksi vanhemmuuslaki!

Vanhemmuuslaki yhdistää nykyiset isyys- ja äitiyslait. Vanhemmuuslain tulisi mahdollistaa lapsen kaikkien vanhempien vanhemmuuden vahvistamisen myös tilanteissa, joissa lapsella on syntymästä asti useampia kuin kaksi tosiasiallista vanhempaa. Vanhemmuuslaissa vanhemmuus tulee meidän mielestämme kirjata väestötietojärjestelmään vanhemmuutena, ei isyytenä ja äitiytenä. Tämä ei tarkoita äitiyden ja isyyden kategorioista luopumista arkielämässä. Juridisessa mielessä eronteko on kuitenkin tarpeeton ja vaikeuttaa oikeusturvan toteutumista niiden lasten osalta, joiden vanhemmat ovat trans-, muun- tai intersukupuolisia. Lisäksi vanhemmuuslaki mahdollistaa sukusolujen luovuttajan asemasta sitovasti sopimisen myös koti-inseminaatioiden kohdalla. Vanhemmuuslailla on myös yhtymäkohdat niihin ratkaisuihin, joita hallitus tekee säätäessään sijaissynnytyslakia hallitusohjelman mukaisesti.

Äitiyslaki turvasi naisparien ydinperheiden lapset. Nyt turvataan kaikki muut sateenkaariperheiden lapset.

Juha Jämsä

toiminnanjohtaja
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Sisällysluettelo:

• Uutisia ja ajankohtaista
• Tapahtumauutisia
• Tulevat koulutukset ja tapahtumat
• Vertaistoiminta netissä
• Neuvontapalvelu
• Yhteistyökumppanit tiedottavat
• KAIKKI PAIKALLISET TAPAHTUMAT
  uutiskirjeen lopussa

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, liity nyt >>

Uutisia ja ajankohtaista

Sateenkaariperheiden lapsettomuushoitojen käynnistyminen julkisilla klinikoilla

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on ilmoittanut aloittavansa lahjasoluhoidot tarkoituksenaan palvella myös naispareja ja itsellisiä naisia. Hoidot on tarkoitus aloittaa syyskaudella 2019. Julkaisimme heinäkuun alussa tilannekatsauksen asiasta perustuen tietoihin, joita Sateenkaariperheet ry on toistaiseksi saanut kerättyä asiaan liittyvistä suunnitelmista. Tiedotamme asiasta lisää syksyn mittaan, kun saamme lisää tietoa. Tavoitteenamme on varmistaa, että kaikki hoidot tarjotaan yhdenvertaisin perustein.

Tietojemme mukaan myös muiden neljän lapsettomuushoitoja tarjoavan sairaanhoitopiirin on tarkoitus aloittaa hoidot jollain aikataulululla. Muiden sairaanhoitopiirien suunnitelmista meillä ei vielä ole tarkempia tietoja.

Lue tilannekatsaus nettisivujemme uutisesta >>

Anna lahjaksi uusi elämä

HUS etsii nyt spermanluovuttajia, jotta esimerkiksi naisparien ja itsellisten naisten lapsettomuushoidot voidaan aloittaa julkisillakin klinikoilla lähitulevaisuudessa! Myös useat trans-, muun- ja intersukupuoliset tarvitsevat lahjasoluhoitoja. Myös muut lapsettomuushoitoja tarjoavat sairaanhoitopiirit ovat perustamassa omia sukusolupankkejaan lähiaikoina.

Olemme tehneet työtä jo toistakymmentä vuotta, jotta julkiset klinikat avaisivat ovensa sateenkaariperheille. Nyt tarvitsemme vielä sinun panoksesi: tässä on mahdollisuutesi antaa valtavan merkittävä lahja sitä tarvitsevalle!

Teemme yhtä aikaa aktiivista työtä miesten ja miesparien perheellistymismahdollisuuksien eteen. Uusi hallitus on säätämässä lakia sijaissynnytyksestä, kehitämme mahdollisuuksia sijais- ja adoptiovanhemmuuteen ja tuemme apilaperheiden perustamista ja vanhemmuuskumppanien löytymistä.

Tässä HUSin ilmoitus:
Anna lahjaksi uusi elämä! Etsimme spermanluovuttajia uuteen HUS Sukusolupankkiin. HUSin Lisääntymislääketieteen yksikköön on vuoden alussa perustettu sukusolupankki. Aiemmin julkisella puolella on ollut mahdollista saada hedelmöityshoitoja vain omia sukusoluja käyttämällä, mutta sukusolupankin myötä hoitoja tarjotaan myös sellaisille pareille, jotka tarvitsevat luovutettuja sukusoluja. Jatkossa voidaan hoitaa myös naispareja sekä itsellisiä naisia. Nyt sukusolupankkiin etsitään spermanluovuttajia. Luovuttajaksi sopii perusterve, tupakoimaton 20–45-vuotias, jonka suvussa ei ole vakavia perinnöllisiä sairauksia. Luovuta siittiöitä ja anna lahja lasta kaipaaville! Ota yhteyttä: sukusolupankki@hus.fi, puh. 09 471 72606

Sateenkaariperheiden vaino Venäjällä yltyy

Venäläisten sateenkaariperheiden tilanne saa aina vain tummempia sävyjä. Kesällä Venäjällä on nostettu syyte sosiaalityöntekijöitä kohtaan, jotka olivat tekemisissä samaa sukupuolta olevan parin adoption kanssa vuonna 2010. Sateenkaariaktivistit pelkäävät, että seuraava vaihe voi olla toteutuneiden adoptioiden purkaminen. Joka tapauksessa tapaus näyttää nostattavan yhä vain enemmän sateenkaariperheiden vastaista vihapuhetta. Viimeisimpien tietojen mukaan kyseinen perhe on paennut Venäjältä >>

Suomessa tuomioistuinten mielestä oli oikein karkoittaa Suomesta turvapaikkaa hakenut venäläinen sateenkaariperhe takaisin Venäjälle >>

Olemme auttaneet kyseessä olevaa perhettä kantelemaan Suomen kielteisestä turvapaikkapäätöksestä YK:n lapsen oikeuksien komitealle. Asian käsittely komiteassa on kesken. Se on ensimmäinen sateenkaariperheessä elävän lapsen asemaa koskeva kantelu komitealle. Lisätietoja täältä >>

Myönteisiä kokemuksia yksityisillä klinikoilla äitiyslain jälkeen

Tiedustelimme kesäkuun uutiskirjeessä jäsentemme kokemuksia yksityisillä lapsettomuusklinikoilla äitiyslain voimaantulon jälkeen. Äitiyslain mukanaan tuomat muutokset naisparien hoitoihin ovat vastausten perusteella olleet pääosin erittäin hyvin klinikoiden tiedossa.

Muutama perhe raportoi, että olivat yllättyneet, kun naisparin yhteisen suostumuksen lomakkeesta ei vielä helmi-maaliskuussa oltu tiedetty klinikoilla. Tämä kuitenkin johtuu siitä, että THL tiedotti klinikoita asiasta ja julkaisi lomakkeen aivan viime tingassa ennen lain voimaantuloa. Kyselyvastausten mukaan heti huhtikuun alusta alkaen kaikilla klinikoilla oli ollut lomakkeet valmiina ja yksityiskohtaiset tiedot äitiyslain uudistuksista tiedossa. Ainoastaan yhdellä klinikalla oli vielä kesäkuussa ollut naisparin lomakkeet hukassa. Seuraavaksi tulemme seuraamaan kokemuksia äitiyden tunnustamisesta neuvolassa, kunhan ensimmäiset äitiyslain aikaiset vauvat alkavat syntyä ensi vuoden puolella.

Sateenkaariperheiden määrä jatkaa

voimakasta kasvuaan

Tilastokeskuksen julkaiseman artikkelin mukaan sateenkaariperheiden määrä on jatkanut reipasta kasvuaan. Suomalaisista parisuhteensa virallistaneista naispareista jo 40% on lapsiperheellisiä. Miesparien ja transihmisten perheet jäävät sen sijaan usein tilastojen katveeseen. Tilastokeskus analysoi ansiokkaasti, mitä viralliset tilastot kertovat ja mitä ne jättävät kertomatta:

"Kokonaiskuva suomalaista perheistä on nyt hiukan värikkäämpi, monipuolisempi ja osittain myös oikeampi kuin aiemmin. Toisaalta on muistettava, että edelleen jää merkittävä osa seksuaalivähemmistöön kuuluvien perheistä tilastojen ulkopuolelle – kuten esimerkiksi samaa sukupuolta olevien avoliitot, kolmi- ja neliapilaperheet, sukupuolten moninaisuus – tai tilastoituu väärin esimerkiksi yhden vanhemman perheiksi."

Tästä voit lukea mielenkiintoisen artikkelin kokonaisuudessaan >>

Lue myös Monimuotoiset perheet -verkoston johtavan asiantuntija Anna Moringin blogikirjoitus sateenkaari-ihmisten puutteellisista perheellistymisoikeuksista ja lapsiluvun rajoittamisvaatimuksista >>


Vuositeema 2019 perheellistymismahdollisuudet

Sateenkaariperheet valitsee vuosittain vuositeeman. Teeman valitsemisen tarkoituksena on kiinnittää erityistä huomiota johonkin tiettyyn teemaan kerrallaan. Vuoden 2019 teemaksi syyskokous valitsi perheellistymismahdollisuudet. Mitä tänä vuonna on jo tapahtunut teeman äärellä?

Olemme painottaneet perheellistymismahdollisuuksia vaikuttamistyössämme ja onnistumisia on tullut paljon jo tässä vaiheessa vuotta. HUS aloittaa naisparien hedelmöityshoidot tänä syksynä. Hallitus on luvannut ohjelmassaan edistää yhdenvertaisia lapsettomuushoitoja ja säätää sijaissynnytyslain. Translain uudistuksessa painotamme hedelmättömyysvaatimuksen poistamista ja vanhemmuusmerkintöjen oikeellisuutta. Perhehoitohankkeemme on lisännyt sijaisperheeksi toivovien sateenkaari-ihmisten mahdollisuuksia. Olemme seuranneet tarkasti samaa sukupuolta olevien parien adoptioiden etenemistä. Olemme kehittäneet omaa neuvontaamme ja vertaistoimintaamme apilaperheille sekä tiedottaneet kumppanuusvanhemmuudesta ja perheiden tuen tarpeista laajasti. Olemme koordinoimassa viestintäkampanjaa sukusolujen lahjoittamisesta julkisille klinikoille. Onko sinulla ajatuksia, mitä meidän vielä pitäisi tehdä sateenkaari-ihmisten perheellistymismahdollisuuksien eteen? Lähetä sähköpostia toiminnanjohtajallemme!

Huolto- ja tapaamislaki uudistuu

Joulukuun alusta mahdollistuu tapaamisoikeus sosiaaliselle vanhemmalle ja oheishuoltajuudesta sopiminen
Uudistettu Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (eli lapsenhuoltolaki) tulee voimaan joulukuun alusta. Se tuo mukanaan useita muutoksia, joilla edistetään esimerkiksi lapsen osallisuutta ja jaetun vanhemmuuden onnistumista eron jälkeen. Useamman kuin kahden vanhemman apilaperheille laki tuo erityisen tärkeitä uudistuksia. Joulukuun alusta tuomioistuin voi määrätä lapselle tapaamisoikeuden sosiaaliseen vanhempaansa. Vanhemmat voivat jatkossa sopia esimerkiksi oheishuoltajuudesta ei-juridiselle vanhemmalle. Nykyisin tämä vaatii aina tuomioistuimen päätöstä.

Tapaamisoikeus sosiaaliselle vanhemmalle
Lain voimaantulon jälkeen tuomioistuin voi vahvistaa lapselle oikeuden tavata tälle läheistä henkilöä. Edellytyksenä on se, että lapsella on tai on ollut tähän henkilöön erityisen läheinen, lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava vakiintunut suhde. Tällainen tilanne on usein apilaperheissä, kuten myös joissain uusperheissä ja sijaisperheissä. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi myös tilanne, että lapsen hoivasta on vastannut lapsen isovanhempi. Tapaamisoikeutta voi tuomioistuimelta hakea lapsi, lapsen edustaja tai sosiaalinen vanhempi. Päivitämme tarkempia tietoja hakemisesta nettisivuillemme syksyn aikana. Sosiaalisen vanhemman tuomioistuimen vahvistama tapaamisoikeus on toimeenpantavissa samoin kuin lapsen muut tapaamisoikeudet.

Tapaamisoikeudesta päätetään erikseen kunkin lapsen yksilöllisen tilanteen mukaan. Todennäköisesti sosiaalisen vanhemman tapaamisoikeudesta ei ole mahdollista saada minkäänlaista ennakkopäätöstä, joka ennakoisi tapaamisoikeutta siltä varalta, että esimerkiksi biologinen ja sosiaalinen vanhempi joskus tulevaisuudessa eroaisivat. Tilanne on kuitenkin uusi, eikä lain lopullista tulkintaa vielä pystytä täysin ennakoimaan. Todennäköisintä kuitenkin on, että apilaperheetkään eivät voi ennakolta varmistaa, onko lapsella varmasti tapaamisoikeus kaikkiin vanhempiinsa. Asia ratkennee vasta, jos joudutaan tilanteeseen, jossa sosiaalinen vanhempi ja lapsi muuttavat erilleen. Sosiaaliselle vanhemmalle, joka on alusta asti ollut etävanhempi, voi olla hankalampaa saada vahvistettua tapaamisoikeutta. Tosin laki ei määrää, että asuminen olisi välttämätön edellytys lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattavan suhteen syntymiselle. Oikeuskäytäntö tulee näyttämään, miten sosiaalisen vanhemmuuden rajoja aletaan tulkitsemaan.

Mahdollisuus sopia huoltajuudesta, asumisesta, tiedonsaamisesta ja vuoroasumisesta
Lakiuudistus mahdollistaa vanhemmille paljon aiempaa laajemmat mahdollisuudet sopia huoltajuudesta, lapsen asumisesta, tiedonsaamisesta ja vuoroasumisesta. Sosiaalitoimi (käytännössä usein lastenvalvoja) vahvistaa vanhempien väliset sopimukset, ellei niiden katsota olevan lapsen edun vastaisia. 

Apilaperheille tärkein uudistus on mahdollisuus sopia huoltajuudesta tai tiedonsaannista myös muulle kuin juridiselle vanhemmalle. Toistaiseksi oheishuoltajuutta sosiaaliselle vanhemmalle on aina jouduttu hakemaan tuomioistuimesta. Tulevaisuudessa sen pitäisi olla mahdollista juridisten ja sosiaalisen/sosiaalisten vanhempien sopimuksella, jonka sosiaalitoimi vahvistaa. Tähän tosin liittyy vielä paljon epävarmuutta käytännön soveltamisessa silloin, kun oheishuoltajuutta haetaan kolmannelle ja/tai neljännelle henkilölle. Vielä on täysin auki, miten sosiaalitoimet tulkitsevat lapsen edun toteutumista kolmen tai neljän huoltajan yhteistyössä. Nähtäväksi jää, kuinka usein apilaperheet joutuvat tulevaisuudessakin hakemaan huoltajuutensa tuomioistuinten kautta, jos kuntien sosiaalitoimet päättävät tulkita lapsen edun toteutumista useamman huoltajan yhteistyössä hyvin konservatiivisesti. 

Todennäköisesti tiedonsaantioikeuden sopiminen kolmannelle ja/tai neljännelle henkilölle on helpommin nähtävissä lapsen edun mukaisena päätöksenä. Vanhemmat ja oheishuoltajat voivat sopia myös lapsen asumisesta oheishuoltajan luona, jos se on heistä tarkoituksenmukainen päätös. Päivitämme tarkempia tietoja nettisivuillemme syksyn aikana.

Lue lapsenhuoltolain uudistusta koskevat uutiset THL:ltä >> ja STM:ltä>> 

Sateenkaariperheet ry palkittiin

Sateenkaariperheet ry:lle myönnettiin Helsinki Priden yhteydessä Ylpeys muuttaa maailmaa -tunnuspalkinto. Helsinki Pride -yhteisö ry:n myöntämän tunnustuksen ottivat vastaan puheenjohtaja Krister Karttunen ja vertaistoiminnan koordinaattori Kaisa Niittynen. Perusteluiden mukaan “Sateenkaariperheet ry on vaikuttanut sateenkaariyhteisön ja erityisesti sateenkaariperheiden asemaan niin valtakunnallisen vertaistoiminnan kuin kehittämishankkeiden sekä dynaamisen vaikutamistyön kautta. Sateenkaarijärjestöille Sateenkaariperheet ry on näyttänyt pioneerina mallia, miten lisätä tukea, tietoa ja oikeuksia, jotka perheille kuuluvat.” Kiitämme nöyrästi tekemämme työn huomioimisesta. <3

Sateenkaariperheille uusi jäsenrekisteri

Sateenkaariperheet ry otti kesäkuussa käyttöön uuden jäsenrekisterin. Uusi rekisteri on kattojärjestömme Seta ry:n hallinnoima keskitetty järjestelmä. Jäseneksi liittyminen on nyt huomattavasti aiempaa kätevämpää!

Ellet ole vielä käynyt uudessa jäsenrekisterissä, teethän sen nyt ja tarkastat, että tietosi ovat ajantasalla. Perheen 1. jäseneksi rekisteriin merkitty jäsen voi muokata koko perheen jäsentietoja. Kaikilla jäsenillä, joiden sähköpostiosoite rekisteristä löytyy, on käytössään mobiilijäsenkortti.

Kaikille vanhoille jäsenille on lähetetty aktivointilinkki jäsentiedoista löytyvään sähköpostiosoitteiseen. Aktivointilinkin kautta pääset kirjautumaan uuteen rekisteriin. Lähettäjänä viestissä on ”Sateenkaariperheet ry flomembers@floapps.com”, joten tarkistathan myös roskapostikansiosi, jos et ole saanut linkkiä.

Kaikissa jäsenasioissa voit yhä ottaa yhteyttä osoitteeseen jasenet@sateenkaariperheet.fi

Liity jäseneksi nyt >> ja saat sähköisen jäsenkortin käyttöösi heti jäsenmaksun maksettuasi!

Jäsenille alennusta kirjoista

Sateenkaariperheiden jäsenet saavat alennusta kaikista yhdistyksen myymistä kirjoista. Esimerkiksi keväällä ilmestynyt Entiset heterot maksaa jäsenille vain 25 € + postituskulut 5 € (muille 30 € + 5 €). Lisäksi myynnissä on lapsille suunnattu Ikioma perheeni, erilaisista perheistä kertova Sateenkaaren alla sekä tutkimusraportteja.

Kaikkia myymiämme kirjoja pääset tilaamaan täältä >>

Muut jäsenedut voit tarkistaa jäsensivultamme >>

Uutisia lyhyesti

Euroopan sateenkaarijärjestöt tiivistävät rivejään
Yhteistyössä on voimaa, varsinkin kun vastassa on ihmisoikeuksien vastavoimien hyvin resurssoitu koneisto. Euroopan sateenkaarijärjestöt ovat tähänkin mennessä tehneet yhteistyötä, mutta nyt on alettu pohtia, miten yhteistyötä voisi tehdä entistä tiiviimmin. Mukana keskusteluissa ovat olleet Ilga-Eurooppa, jota voisi luonnehtia Euroopan Setaksi, sekä sateenkaariperheiden Nelfa, intersukupuolisten OII Europe, nuorten IGLYO, vanhempien ENP, seksityöläisten ICRSE, lesbojen EL*C, pride-järjestäjien Europride ja kristittyjen verkosto. 

Nelfa kutsuu juristeja verkostoonsa
Sateenkaariperheiden eurooppalainen kattojärjestö Nelfa on tiivistänyt työtään perhesuhteita koskevissa oikeudellisissa tapauksissa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja Euroopan Unionin tuomioistuimessa. Nelfa perusti työnsä tueksi juristiverkoston, johon kutsutaan liittymään kaikkia, jotka ovat tekemisissä sateenkaari-ihmisten perhesuhteisiin liittyvien valitusten kanssa tai ovat kiinnostuneet sateenkaariperheiden ihmisoikeuksien edistämisestä litigoinnin avulla. Kiinnostuneet voivat olla suoraan yhteydessä info@nelfa.org

Hollannissa vanhemmuuslaki etenee
Hollannissa hallitus vääntää juuri kättä, minkälaisen vanhemmuuslain hallitus toisi parlamentin käsiteltäväksi. Laki mahdollistaisi ennen hedelmöitystä tehtävät sopimukset sekä apilaperheiden että sijaissynnytystilanteissa. Hallituksesta kantautuneiden tietojen mukaan apilaperheiden ei-biologisille vanhemmille oltaisiin tarjoamassa jonkinlaista kevytvanhemmuutta. Tämä on saanut paikallisen sisarjärjestömme varpailleen. Kolme vuotta sitten tehdyssä laajassa mietinnössä ehdotettiin täyttä vanhemmuutta apilaperheiden kaikille vanhemmille, jos perhe on tehnyt tuomioistuimen vahvistaman sopimuksen ennen hedelmöitystä. Sijaissynnytyksen osalta näyttäisi siltä, että ollaan valmiit mahdollistamaan ennen hedelmöitystä tehtävä sopimus vanhemmuudesta. Syntymätodistukseen tulisi vain aiottujen vanhempien nimet. Kantajalle ei olisi laillista maksaa palkkiota. Kantajalle olisi mahdollista pyytää tuomioistuimelta sopimuksen purkamista tietyissä tilanteissa.

Trans- ja muunsukupuolisten vanhempien tarinoita
Australialainen sisarjärjestömme on kirjoittanut oppaan vanhemmuudesta unelmoiville trans- ja muunsukupuolisille. Oppaassa on lukuisia perheellistymistarinoita. Voit tutustua oppaaseen täällä >>

Seuraavat uutiskirjeet
Seuraavat uutiskirjeet julkaistaan 10.10. ja 12.12.

Vaikuttamistyön ajankohtaiset

• Syksyn ajankohtaisiin kysymyksiin kuuluu hallitusohjelman toimeenpanon seuranta. Tapaamme syyskuun alussa oikeusministeriötä ennen kaikkea vanhemmuuslain ja sijaissynnytyslain tiimoilta. Seuraamme tarkasti translain valmistelua sekä perhevapaauudistusta. Lapsettomuushoitojen yhdenvertaisen saatavuuden konkretisoinnista pidämme huolta yhdessä kumppaniemme kanssa. Pyrimme vaikuttamaan myös hallituksen tekemien ohjelmien sisältöihin ja painotuksiin. Sateenkaariperheille olennaisia hallituksen ohjelmia ovat lapsistrategia, perus- ja ihmisoikeusohjelma, tasa-arvo-ohjelma, syrjinnän ja rasismin vastainen ohjelma sekä koulukiusaamisen vastainen ohjelma.

Tapahtumauutisia

Pridet ovat myös perheiden juhla

Pridet ovat jo osa vakiintunutta kesäohjelmaa. Monessa kaupungissa pridet ja niiden perheohjelma on jokavuotinen ilo, osalla paikkakunnista harvinaisempaa herkkua.

Helsingissä lapsiperheille, perheellistymistä suunnitteleville ja vanhemmille oli tarjolla sateenkaariperheohjelmaa jokaiselle viikonpäivälle, yhteensä 23 tapahtumaa. Koulutusta (ammattilaisille) oli tarjolla Lappeenrannan ja Lahden prideilla. Lapsiperheiden ja -perheellistyvien ohjelmaa järjestettiin myös ainakin Oulun, Tampereen ja Porin prideilla. Useimmissa näistä perheillä oli oma blokki kulkueessa. Isossa, yhtenäisessä joukossa on voimaa, perheblokit huomataan aina - perheitä ja niiden tarpeita ei voi enää sivuuttaa.

Kuvassa koululaisia Helsingissä Katri Valan puiston koululaisperheiden mysterirataa ratkomassa.

Juuri ennen uutiskirjeen ilmastymistä ollut viikko oli oikein super pride-viikko: pridejä vietettiin Kouvolassa, Turussa ja Jyväskylässä. Kaikissa kaupungeissa sateenkaariperheet näkyivät hienosti kulkueessa. Turussa perhepiknikiä pidettiin yhdessä sukupuoleltaan erityisten lasten perheiden kanssa. Jyväskylän perhetapaamiseen löysi monta uutta perhettä.

Kuva Jyväskylän kulkueesta.

Kesällä tutustuttiin sateenkaarevan lapsenteon saloihin

Kesäiset pridet ovat perinteisesti olleet Miten lapsia tehdään -tilaisuuksien kulta-aikaa. Useimmiten tilaisuuden vetää koulutettu vapaaehtoinen, jolla paljon kokemusta sateenkaariperheellisyydestä. Tilaisuuksissa pääsee kuulemaan ja juttelemaan sateenkaarikansan mahdollisuuksista ja eri tavoista lapsiperheellistyä. Lappeenranta sai ensimmäisen tilaisuutensa kesäkuussa ja paikalle löysikin heti hieno joukko osallistujia. Lappeenrannan lisäksi tilaisuudet järjestettiin Kouvolassa, Tampereella, Helsingissä, Oulussa ja Porissa.

Helsinki-päivänä ensimmäistä kertaa sateenkaariperheohjelmaa

Yhteistyössä Sirkus Magentan ja Happi Priden kanssa toteutettiin Helsinki-päivänä sateenkaarisirkustapahtuma lapsiperheille ja nuorille. Temppuilun opettelun ja omien rajojen etsimisen lisäksi osallistuvat pääsivät nauttimaan kokeneiden sirkuslaisten esityksestä. Tapahtumaan osallistui yli 100 ihmistä.

Kesäleiri Kannonkoskella

Kesäleiriläiset suuntasivat tällä kertaa pohjoiseen Keski-Suomen Kannonkoskelle. Leiripaikan puitteet ohjasivat leiriohjelman aika liikuntapainotteiseksi, tokikaan unohtamatta kokonaan aikuisten vapaamuotoisia ja ohjattuja keskustelutilaisuuksia, leirijuhlaa, kotieläinpihan eläinten hoitoa ja kädentöitä. Uutuutena oli päästä tutustumaan erilaisiin stressin- ja mielenhallintamenetelmiin: tappingiin ja feldenkraisiin. Parasta kuitenkin oli hyvä leiritunnelma, valmis ruoka ja rento oleskelu uusien ja vanhojen leiriystävien kanssa. Leiripaikka kuuluu Suomen Nuorisokeskuksille, joiden blogiin tehtiin leiristä juttu. Voit lukea sen täällä >>

Elokuinen perheleiri Tampereella

Leiriviikonloppu piti sisällään mm. perheiden yhdessäoloa, leiriolympialaiset, perhesaunomista, iltasatuhetkiä ja sunnuntaina pienen leirinpäätösjuhlan. Aikuisille oli järjestetty vapaa-aikaa ja yhteistä ohjelmaa lastenhoitajien hoitaessa pieniä kultakäpyjämme. Pääsimme yhdessä sauvakävelylle ja pienelle kuntopiirille, illalla saunomaan ja uimaan sekä keskustelemaan hyvinvointiin liittyvästä teemasta.
Oli mahtavaa tavata uusia perheitä leirillä ja nähdä vanhoja leirikonkareitakin taas mukana!

Leirin järjestivät kolme vapaaehtoista Tampereen paikallistiimistä, Johanna, Sari ja Heidi. Suuret kiitokset heille!

Tulevat tapahtumat ja koulutukset

Save the date - syksyn toimintapäivä 9.11.

Yhden päivän aikana monenlaista toimintaa kaiken ikäisille - koko perhe voi osallistua päivän tapahtumiin!

***Iltapäivällä koululaisille oma retki, samaan aikaan pienemmille lapsille omaa ohjelmaa, aikuisille tutustumista ja päätöksiä yhdistyksen toiminnasta. Päivän päätteeksi koko perheen ohjelmaa, vapaata yhdessäoloa ja herkuttelua***

***Aamupäivällä hallituksen kokous sekä paikallistiimien aktivisteille omaa ohjelmaa*** 

Tänä vuonna kokeillemme innostaa teitä jäseniä osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon hiukan uudenlaisella tavalla. Järjestämme Helsingissä lauantaina 9. marraskuuta syyskokouksen yhteydessä joukon tapahtumia, jotka toivomme mukaan innostavan perheitä osallistumaan. Varsinainen syyskokous kestänee 30-45 minuuttia eli päivän pääpaino on muissa tapahtumissa. (Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain paikallistoiminnan kehittämispäivien yhteydessä maaliskuussa eri puolilla maata, vuonna 2020 Turussa.)

Vielä ehtii pridettää vuonna 2019

RAASEPORI
Raaseporissa prideillaan la 7.9. Lasten pride Tammisaaren Leijonapuistossa ja luontokeskuksessa! Klo 12-15 Askartelua ja Pride-tietokilpailu lapsille (Leijonapuisto) klo 13 Satutuokio DIXI xo:n kanssa (Leijonapuisto) klo 14 Una Pampula esiintyy (luontokeskus). Leijonapuistossa on imetysnurkkaus sekä Muumi-vaippoja saatavilla. Sateenkaariperheet ry:llä on puistossa infopöytä ja työntekijäedustus. Lue lisää täältä >>

MIKKELI
La 12.10. Mikkeli Pride tuo jälleen valoa ja rakkautta vuoden ankeimpaan aikaan.

Perhevalmennus

Perhevalmennus on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville ja lasta odottaville sateenkaariperheille. Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, vaihtoehtoisista tavoista saada lapsi, sateenkaariperheiden juridiikasta, oikeudesta perhe-etuuksiin, perheiden kokemuksista perhepalveluissa ja läheisverkostossa sekä sateenkaari-rakkaussuhteiden ja -erojen erityispiirteistä.

Kurssit ovat maksuttomia, viikonloppu-kursseilla maksetaan vain ylläpito. Lisätietoja valmennuksesta täällä >>

Viikonloppukurssi 27.-29.9.2019
Aitolahdella, 25km Tampereen keskustasta Toimintakeskus Aitossa. Ilmoittautua voit täällä >>

Iltakurssi 24.10.-21.11.2019
Helsingin iltakurssi järjestetään viitenä peräkkäisenä torstai-iltana klo 17.30-20.30 yhdistyksen toimistolla Kurvissa, Hämeentie 29, 7. krs. Ilmoittautua voit täällä >>

Sateenkaarevien rakkaussuhteiden vahvistaminen

Perhesuhdekeskus järjestää loppusyksyn aikana eri paikkakunnilla Rakkaussuhdetuokioita, joissa vahvistetaan omaa rakkaussuhdetta tai pohditaan, mitä itse kaipaa rakkaussuhteilta. Paikkakunnat ja ajankohdat ilmoitetaan syyskuun alkupuolella Perhesuhdekeskuksen Facebookissa >> ja verkkosivuilla >>. Seuraa tapahtumatiedotusta ja tule mukaan!

Lastensuojelua sateenkaaren väreissä -koulutus

Aika: Perjantai 8.11.2019 klo 9-15
Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki

Koulutuspäivä sateenkaariperheiden ja -nuorten kohtaamisesta lastensuojelussa. Koulutuspäivä järjestetään yhteistyössä Helsinki Pride -yhteisön, Perhesuhdekeskuksen ja Väriä perhehoitoon -hankkeen kesken. Koulutukseen on mahdollista osallistua koko päiväksi tai tulla vain aamu-/iltapäivään. Koulutus on maksuton. Vielä ehdit ilmoittautua 31.8. saakka.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja päivän ohjelmasta täällä >>

Tervetuloa mukaan!

Uusparien viikonloppuun mahdollisuus vielä kahdelle pariskunnalle

Suomen uusperheiden liiton, Suplin, kanssa tehty yhteistyö poiki yhden vertaisohjaaksi kouluttautuneen sateenkaariparin, jonka johdolla vietetään ensimmäistä sateenkaarevien pariskuntien Voimaa uusperheen arkeen -vertaisviikonloppua 6.-8.9.2019 Helsingissä. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä >>

Aikuisten vaellukselle ehtii vielä

Aikuisten vaellus järjestetään toista kertaa 20.-26.9.2019. Tällä kertaa vaellusympäristönä toimii kansallismaisemia tarjoava Koli. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>

Aikuisten toiminnallinen ja vertaistuellinen viikonloppu tulee jälleen

Vuoden tauon jälkeen se on täällä taas, nimittäin sateenkaariperheaikuisten ikioma toiminnallinen ja vertaistuellinen viikonloppu! Pe-su 22.-24.11.2019 Pieksämäen seudulla aikuiset kohtavaat toisensa möyrien metsässä, pyörien ojissa ja vaellellen taajamien rajamailla. Samalla tulevat käydyksi läpi niin ilot kuin surutkin, juuri ne asiat, jotka osallistujilla juuri nyt on mielenpäällä.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä >>

Vanhemmuuskumppanuudesta kaikille vanhemmille ja kumppanuusvanhemmuutta suunnitteleville

Vanhemmuuskumppanuus-illassa Helsingissä la 26.10. klo 17-19 aiheena ovat ristiriidat. Ristiriidatonta elämää ei ole. Illan ensimmäiseen osioon ovat tervetulleita kaikki, jotka jakavat vanhemmuutta jonkun, joko oman puolison tai lapsen muun vanhemman, kanssa. Keskustelullisella luennolla paneudutaan vanhemmuuden jakamisen ristiriitoihin ja niistä selviämiseen. Alustajana Terhi Väisänen. Jälkimmäisen tunnin aikana niillä, jotka vielä etsivät toista tai toisia vanhempia tulevalle lapselleen, on mahdollisus osallistua vanhemmuuden speed dateen, eli tavata muita kumppanuusvanhemmuudesta haaveilevia. Muiden on mahdollisuus jatkaa ristiriitojen työstämistä pienemmässä ryhmässä keskustellen.

Ilmoittaudu mukaan täällä >>

Aikuisten viikonloppu Järvisydämessä

Aikuisten viikonloppu järjestetään Rantasalmella Järvisydämessä 17.-19.1.2020. Ilmoittautuminen on nyt auki.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen täällä >>

Hae mukaan ryhmänohjaajakoulutuksen perusosaan!

Lokakuussa on jälleen mahdollisuus osallistua Setan ryhmänohjaajakoulutuksen perusosaan! Koulutus järjestetään tällä kertaa Jyväskylässä 19.-20.10.2019. Koulutuksessa oppii tärkeitä tietoja ja taitoja mm. ryhmädynamiikasta, omasta roolista ryhmänohjaajana sekä vuorovaikutuksesta.

Koulutukseen voivat osallistua ryhmänohjaajaksi haluavat tai jo ryhmänohjaajina toimivat henkilöt. Haussa on etua siitä, että on jo jollakin tavalla mukana jonkin Setan jäsenjärjestön toiminnassa. Jos olet kiinnostunut vetämään ryhmää Sateenkaariperheissä, ole yhteydessä vertaistoiminnan koordinaattoriin.

Ryhmänohjaajakoulutuksen perusosaan haetaan hakulomakkeella 8.9. mennessä. Lisätietoja ja hakulomake löytyvät täältä >>

Ryhmänohjaajakoulutuksen perusosaa on ollut mukana kehittämässä ja toteuttamassa Perhesuhdekeskus.

Tapahtumakalenteri

30.8.-1.9. Sateenkaarisijaisperheiden vertaisviikonloppu, Jyväskylä
6.-8.9. Uusperheaikuisten viikonloppu, Helsinki
7.9. Raasepori Pride
10.9.-19.11. Eroryhmä, Helsinki
13.-15.9. Koululaisten leiri, Helsinki
20.-26.9. Aikuisten vaellus, Koli
27.-29.9. Perhevalmennus, Tampere
12.10. Mikkeli Pride
19.10.-28.11. Valtakunnallinen eroryhmä, Tampere / verkko
19.-20.10. Setan ryhmänohjaajakoulutus, Jyväskylä
24.10.-21.11. Perhevalmennus, Helsinki
8.11. Lastensuojelua sateenkaaren väreissä -koulutuspäivä, Helsinki
9.11. Syksyn toimintapäivä, Helsinki
22.-24.11. Aikuisten toiminnallinen viikonloppu, Pieksämäki
17.-19.1.2020 Aikuisten viikonloppu, Rantasalmi

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin, joka sisältää myös paikalliset tapahtumat, löydät nettisivuiltamme >>

Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Suurin osa toiminnastamme on paikallistiimien vapaaehtoisten eri paikkakunnilla toteuttamaa.

Vertaistoiminta netissä - hyvakysymys.fi

Perheaikaa-palvelu on uudistumassa. Tämän vuoksi chatit ja muut toiminnot ovat nyt tauolla. Uusi Hyvä kysymys -sivusto on lanseerauksen alla. Lisätietoja tulevissa uutiskirjeissä.
Toiveita chattien, luentojen ja suljettujen ryhmien aiheiksi voi lähettää suoraan vertaistoiminnan koordinaattorille tai vaikka tämän kirjeen lopussa olevalla vastauslomakkeella.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

PUHELIN
Tiistaisin klo 12-13 ja torstaisin klo 9-10 numerossa 050 321 0048. 

SÄHKÖPOSTI
Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse neuvonta@sateenkaariperheet.fi Sähköposteihin vastataan yleensä viikon kuluessa. Jos vastausta ei kuulu, voit lähettää kyselyä, tuliko viesti perille.

CHAT
Neuvontapalveluihin kuuluu myös Kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat, joka on palvelualustan uudistumisen vuoksi tällä hetkellä poissa käytöstä.

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu

Pohdituttaako sinua jokin perhe- tai ihmissuhteessasi? Onko sinulla huoli perhetilanteestasi? Huolesi voi koskea pari- tai monisuhteen pulmia, erotilannetta, vanhemmuuden jakamista, uusperheyden, apilaperheyttä tai haasteita läheisten kanssa.

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu tarjoaa tukea kaikkien sateenkaari-ihmisten perhe- ja läheissuhteisiin. Oletpa itse sateenkaari-ihminen tai sateenkaari-ihmisen vanhempi, puoliso, sisarus, lapsi tai muu läheinen, voit keskustella tilanteesta perhetyöntekijän kanssa.

Palvelu on auki:
Maanantaisin klo 15-17 ja perjantaisin klo 8-10 numerossa 050 444 4446.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Muista myös Sinuiksi -neuvontapalvelu

Sinuiksi-chattien tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa.

Katso myös muut neuvontapalvelut >>

Yhteistyökumppanit tiedottavat

Parisuhdepäivät tulee taas!

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on yli 4500 seuraajaa Facebookissa

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita! 'Tykkää' meistä, niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä >>
Tykkää Väriä perhehoitoon -hankkeesta>>
Tykkää Perhesuhdekeskuksesta >>
Tykkää Monimuotoisista perheistä >>
Tykkää Nelfasta >>

Sateenkaariperheet  myös Twitterissä >>

Voit seurata tilimme kautta järjestön kuulumisia ja saat vinkkejä sateenkaariperheitä koskeviin juttuihin netissä. Twiittejä sateenkaariperheistä löytyy myös aihetunnisteella #sateenkaariperhe

Paikalliset tapahtumat

UUTTA
• Joensuussa keskustelutilaisuus hedelmöityshoidoista
• Helsingissä retkiä taiteen pariin
• Turussa viikonlopuretki Seilin saareen
• Tampereella perhekahvila joka toinen viikko ja luentotilaisuus

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät täältä >>

Paikallistiimien tarvitsemat ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät helposti kotisivuiltamme >>

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: joensuu@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Kanta-Häme / Hämeenlinna:
hame@sateenkaariperheet.fi
Keski-Uusimaa: keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi
Kokkola: kokkola@sateenkaariperheet.f
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:
kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI

Paikallistiimi: Anna, Arhi, Hanna, Johanna, Kirsi, Maria x 2, Minna, Riina, Saara, Sonja ja Verna, helsinki@sateenkaariperheet.fi

Paikallistiimin tavoittaa perhetapaamisten ja perhekahvilan aikana numerosta 050 440 6517.

Kaikki kokoontumiset, retket ja muu paikallistiimin toiminta järjestetään vapaaehtoisvoimin - olisiko sinulla kiinnostusta osallistua järjestelyihin? Tiimissä on mukavaa suunnitella ja järjestää toimintaa. Kaikenlainen osaaminen on tervetullutta ja osallistumalla järjestelyihin pääset vaikuttamaan toiminnan sisältöihin! Ota rohkeasti yhteyttä tiimiin sähköpostitse helsinki@sateenkaariperheet.fi tai vertaistoiminnan koordinaattori Kaisaan.

PERHEKAHVILA
Tiistaiaamuisin klo 10–12 Kurvissa, Hämeentie 29, 7. krs. Perhekahvila on mukavaa yhdessäoloa, juttelua, kahvittelua ja lasten vapaata leikkiä. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä, mehua ja keksejä. Rattaat saa toimistoon sisälle. Hoitopöytä, potta, mikro, syöttötuoleja, leikkihuone yms. löytyy. Avoimet ovet eli tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin!

SKISSI-KISSAN KIERROS SATEENKAARIPERHEILLE - LASTEN LEIKKISÄ OPASTUS SUOMEN TAITEEN TARINAAN ATENEUMISSA
La 14.9.2019 klo 14
Lasten suositusikä 4-8 vuotta. Omavastuut: lapset ja 18+ Museokortilla 0 €, 18+ ilman museokorttia 8 €. Ilmoittautuminen: hki.ilmot@sateenkaariperheet.fi - viestikenttään teksti "Skissi". Lisätietoja >>

ATENEUM: OPASTUS AIKUSIILLE: SUOMEN TAITEEN VINOJA TARINOITA - QUEER-KATSE KOKOELMIIN
Huom aika muuttunut alkuperäisestä! To 10.10.2019 klo 18
Normikriittinen, sateenkaareva ja moniääninen opastus Suomen taiteen tarina -kokoelmanäyttelyyn. Opastetulla kierroksella tutkimme identiteetin, sukupuolten ja seksuaalisuuksien moninaisuutta ja esitystapoja sekä katsetta, valtaa ja halua kokoelmanäyttelyn esimerkkiteosten kautta. Tervetuloa luomaan toisenlainen katse Suomen taiteen klassikoihin ja tuntemattomampiin herkkuihin! Omavastuut: 18+ museokortilla 0 €, ilman museokorttia 8/hlö €. Ilmoittautuminen hki.ilmot@sateenkaariperheet.fi - viestin otsikkokenttään teksti "Vinoja tarinoita"

RETKI SEIKKAILUPUISTO ZIPPYYN
su 29.9. seikkailun voi aloittaa klo 11-12.30 välillä.
Seikkailuaika on 3h. Seikkailemaan tulevat omavastuuosuus 6€/hlö, pelkkä trampoliini+pomppulinna 2,50€/hlö. Alueelle ei ole pääsymaksua eli pääsee vapaasti tsemppaamaan ja kannustamaan muita seikkailijoita vaikka ei itse kiipeilisi radoilla. Myös lemmikit ovat lämpimästi tervetulleita. Radoilla liikuttaessa kengät ja hanskat pakolliset. Tuo omat käsineet mukanasi tai saat ostettua seikkailukäsineet puistolta hintaan 4€/pari. Ilmoittautuminen hki.ilmot@sateenkaariperheet.fi. Viestin otsikoksi Zippy. Huom! Säävaraus eli sateella retki perutaan. Rajoitettu osallistujamäärä. Osoite: Huopalahdentie 28 00350 Helsinki
Lisätietoa radoista: 
Pituus yli 120 cm
- Käytössä viisi aikuisten rataa ja lastenradat.
Pituus alle 120 cm
- Käytössä viisi lastenrataa, pomppulinna ja trampoliini.
- Suositus ikä +3 vuotta ja aikuinen ylettyy avustamaan maastakäsin suuressa osin ratoja.
Perheen pienimmille alueen trampoliini ja pomppulinna käytössä. Huom! Omavastuu 2,50€. Lisätietoa Zippystä täällä >>

RETKI SUPERPARKIIN
Su 6.10.2019 klo 11
Omavastuu 8 €/hlö. Ilmoittautuminen: hki.ilmot@sateenkaariperheet.fi - viestikenttään teksti "Superpark".

NUKKETEATTERI SAMPO: IHANA JOULU
Pe 13.12.2019 klo 18. On jouluilta tonttulassa. Kaikki valmistautuvat yhteiseen joulunviettoon. Sauna on lämpiämässä, joulupuuro porisemassa, kynttilät kastettu ja piparkakut paistumassa. Pienelle Teppana-tontulle joulun vietto on uutta ja ihmeellistä. Muilta tontuilta hän oppii ikivanhoja jouluperinteitä ja uskomuksia, mutta hän oppii muutakin. Hän löytää joulun salaisuuden. Jo klassikoksi muodostunut esitys, johon perheet ja päiväkodit tulevat vuosi vuodelta yhä uudelleen kokemaan ihanan joulutunnelman. Kesto 45 min. Omavastuu 6 €/hlö - alle 1 v. maksutta. Ilmoittautuminen: hki.ilmot@sateenkaariperheet.fi - viestikenttään teksti "Ihana joulu".

KOULULAISTEN LEIRI
Vartiosaaressa järjestetään pe-su 13.-15.9. ikioma leiri koululaisille. Myös muutama vanhempi otetaan mieluusti mukaan huoltajaksi. Leiri on täynnä. Varasijoja voi kysellä vertaistoiminnan koordinaattorilta.

SUKUPUOLTAAN POHTIVIEN LASTEN RYHMÄ
Onko lapsesi päiväkoti- tai kouluiässä ja miettii sukupuoltaan? Transtukipisteen ja Sateenkaariperheet ry:n yhteistyössä järjestämiä sukupuoleltaan erityislaatuisten lasten vertaistapaamisia on syksyn aikana kolme kertaa: la 14.9., la 26.10. ja la 23.11, aina klo 11-13. Syyskuun tapaaminen Setan toimitiloissa, Pasilanraitio 5, Länsi-Pasila, Hki.  Lokakuussa ja marraskuussa kokoonnutaan Kurvissa, Hämeentie 29.

MYÖHÄISHERÄNNEET ELI HETEROSUHTEESSA AIEMMIN ELÄNEIDEN TAPAAMISET
Syksyn 2019 tapaamisajankohdat: 22.9., 20.10., 24.11. ja 15.12. aina klo 15.30-17.30 ja paikkana aina Kurvissa, Hämeentie 29, 7. krs.
Tapaaminen ihmisille, jotka ovat eläneet heterosuhteessa ja jotka ovat eronneet tai harkitsevat sitä homo-/bi-/queer- tai sukupuoli-identiteetin löytymisen myötä tai elävät yhä heteronormatiivisessa suhteessa, mutta ovat tai haluaisivat olla (myös) sateenkaarevassa suhteessa. Ryhmässä jaetaan kokemuksia ratkaisevasta elämänmuutoksesta, sen harkitsemisesta, erilaisista suhteista (ex)puolisoihin, lastenkasvatuksesta ja ulostulosta sekä saadaan ideoita ja vertaistukea elämäntilanteeseen. Huom! Myös lapsettomat ovat lämpimästi tervetulleita.

SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖÖN KUULUVIEN VANHEMMUUSTAPAAMISET
Ke 25.9. klo 17-19 Kurvissa, Hämeentie 29, 7. krs.
Vertaisryhmä on tarkoitettu kaikille transihmisille ja muille sukupuoleltaan moninaisille ihmisille, joilla on lapsi haaveissa, tulollaan tai jo perheessään. Mukavaa yhdessäoloa ja keskustelua läsnäolijoita kiinnostavista ja koskettavista aiheista. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.

VANHEMMUUSKUMPPANUUS-ILTA
La 26.10. klo 17-19 Kurvissa, Hämeentie 29, 7. krs.
Illan aiheena on ristiriidat. Ristiriidatonta elämää ei ole. Illan ensimmäiseen osioon ovat tervetulleita kaikki, jotka jakavat vanhemmuuttaa jonkun, joko oman puolison tai lapsen muun vanhemman kanssa. Keskustelullisella luennolla paneudutaan vanhemmuuden jakamisen ristiriitoihin ja niistä selviämiseen. Alustajana Terhi Väisänen. Jälkimmäisen tunnin aikana niillä, jotka vielä etsivät toista tai toisia vanhempia tulevalle lapselleen, on mahdollisus osallistua vanhemmuuden speed dateen, eli tavata muita kumppanuusvanhemmuudesta haaveilevia. Muiden on mahdollisuus jatkaa ristiriitojen työstämistä pienemmässä ryhmässä keskustellen. Ilmoittaudu mukaan täällä >>

SOSIAALISTEN VANHEMPIEN ILLAT
Tervetuloa keskustelemaan vanhemmuudesta ei-synnyttäneen näkökulmasta! Ryhmä on tarkoitettu sekä tuleville että jo lapsellisille sosiaalisille vanhemmille. Ryhmän tarkoitus on jakaa tuntemuksia ja kokemuksia, siitä millaista on olla ei-synnyttävä/ei-biologinen vanhempi. Tapaamisia joka toinen kuukausi. Seuraava tapaaminen syyskuussa - seuraa ilmoittelua facebookissa ja tapahtumakalenteria.

MISTÄ LISÄTIETOA?
Facebook-sivu: tiedotukseen painottuva sivusto Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>
Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle (Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet), liity ryhmään laittamalla vertaistoiminnan koordinaattorille sähköpostia ja pyydä liittämään sinut ryhmään.
Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen helsinki@sateenkaariperheet.fi

JOENSUU

Paikallistiimi: Henna ja Paju, joensuu@satenkaariperheet.fi

PERHETAPAAMISET
Sateenkaariperheryhmä kokoontuu kuun ensimmäisenä torstaina, 5.9., 3.10., 7.11. klo 17-19. Joensuun Perheentalolla, Rantakatu 15, 80100 Joensuu. Teemoina:
To 5.9. Lapsiperheellistyminen
Keinoalkuisista raskautumisista kertomassa Liisa Kuusipalo, lapsettomuusbiologi, FT.
To 3.10. Monenlaisia perheitä
Keskustelussa mm. monisuhteet ja vanhemmuuskumppanuus.
To 7.11. Onko sateenkaaren päässä aarre? 
Jutellaan sateenkaarevien perheiden iloista ja suruista

RETKI
Joulukuussa järjestetään sateenkaariperheiden ja heidän läheistensä retki. Tarkka ajankohta ja kohde päätetään yhdessä syksyn aiemmissa tapaamisissa.

Lämpimästi tervetuloa kaikki sateenkaariperheelliset, kaverit ja läheiset, sateenkaariperheestä haaveilevat ja muut iltojen aiheista kiinnostuneet. 

Lapsille on hyvät leikkitilat. Tarjolla on kahvia ja pientä iltapalaa.

Toiminta järjestetään yhteistyössä Liekku ry:n >> ja Pohjois-Karjalan Seta ry:n >> kanssa. 

HÄME

Paikallistiimi: Johanna ja Reetta, hame@sateenkaariperheet.fi

Hämeen paikallistoiminta aloitettiin viime keväänä! Tapaamme kerran kuussa lauantaisin. Aika ja paikka vaihdellen. 

RETKI HATTULAN LINNAVUORELLE
Syksyn ensimmäinen tapaaminen on la 31.8 klo 15-17. Ohjelmassa retkeilyä ja makkaranpaistoa Hattulan Linnavuoren alueella. Ota yhteyttä, niin saat lisätietoja! 

SYKSYN 2019 MUUT TAPAAMISET:
• La 5.10 klo 15-17 Yhdessä ulkoilua (paikka vielä avoin) 
• La 2.11 klo 15-17 Tapaaminen Malliksella, mukana Leikkien-lastenlelujen edustaja
• La 30.11 klo 10-12 Yhteiset pikkujoulut Malliksella

Tapaamisista sovitaan ja tiedotetaan tarkemmin Hämeen sateenkaariperheiden Facebook-ryhmässä. Jos haluat liittyä mukaan suljettuun ryhmään tai saada tietoa tapaamisista sähköpostilla, ole yhteydessä paikallistiimiin. Tervetuloa mukaan!

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Mervi, jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Facebook-sivu: tiedotukseen painottuva sivusto Jyväskylän seudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>
Suljettu Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle Sateenkaariperheet Jyväskylä, liity ryhmään laittamalla pyyntö ylläpitäjälle täällä >>

KESKI-UUSIMAA

Paikallistiimi: Paula ja Sanna, keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi

Liity mukaan Keski-Uudenmaan suljettuun Facebook-ryhmään täällä >>

KOKKOLA

Paikallistiimi: Elina, Laura ja Maria, kokkola@sateenkaariperheet.fi

Kokkolan sateenkaariperheet järjestää tapaamisia ja toimintaa, joista sovitaan Facebook-ryhmässä. Kokkolan sateenkaariperheet -ryhmän löydät täältä >>

KUOPIO

Paikallistiimi: Hertta ja Sofia, kuopio@sateenkaariperheet.fi

KOULULAISET
Su 1.9. klo 18-19 kouluikäisten sateenkaariperheiden pomppuilua Kuopio-hallin telinevoikkapäädyssä. Sateenkaariperheet ry:n jäsenkortilla ilmainen, ei-jäseniltä 1e/pomppuikäinen. Kuopio-halli, Opistotie 4, 70200 Kuopio

PERHEPOMPUT
La 23.11. luvassa myös pomppuja kaikenikäisille Kuopio-hallissa.

Sateenkaariperheet ry:n jäsenkortilla ilmainen, ei-jäseniltä 1e/pomppuikäinen. Kuopio-halli, Opistotie 4, 70200 Kuopio

Tapaamisista ja muista Kuopion alueen asioista keskustellaan omassa Facebook-ryhmässä, johon voit liittyä täällä >>

KYMENLAAKSO / KOTKA

Paikallistiimi: Veera, kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi

Jos haluat liittyä Kymenlaakson sateenkaariperheiden Facebook-ryhmään, jossa tapaamisista sovitaan, laita sähköpostia paikallistiimille.

MERI-LAPPI / TORNIO

Tornion Perheiden talolla on pidetty ensimmäinen sateenkaariperhetapaaminen. Jos olet kiinnostunut jatkossa alueen sateenkaariperhetoiminnasta, laita viestiä info@sateenkaariperheet.fi

MIKKELI

Paikallistiimi: mikkeli@sateenkaariperheet.fi

Mikkelissä tavataan perheiden kotona ja 12.10. Prideilla. Lisätietoa sähköpostitse.

OULU

Paikallistiimi: Suvi, oulu@sateenkaariperheet.fi

PERHETAPAAMISET
Syksyn perhetapaamiset alkavat Vihreällä talolla (Uusikatu 27) su 15.9. klo 14.30-17. Lämpimästi tervetuloa tutustumaan muihin sateenkaariperheisiin, leikkimään ja juttelemaan! Syksyn muut tapaamispäivät ovat 13.10; 17.11 ja 15.12. Nyyttäritarjoiluilla mennään!

Facebookista löytyy sivu Oulun seudun sateenkaariperheet >>, jossa tiedotetaan tulevista tapahtumista ja tapaamisista. Oulun sähköpostilistalle voit liittyä laittamalla viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi

PORI

Paikallistiimi: Elina ja Johanna pori@sateenkaariperheet.fi

Tervetulleita ovat sekä vanhat tutut että uudet tuttavuudet, niin perheelliset kuin vasta perheestä haaveilevat. Tuu säkin! Kaikista tapaamisista ja tapahtumista saat lisätietoja Facebook-sivuiltamme >>

Jos olet kiinnostunut liittymään sähköpostilistallemme tai salaiseen Facebookin keskusteluryhmään, laita meille viestiä joko sähköpostilla pori@sateenkaariperheet.fi tai Facebookissa >>. Kaikkiin tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset että perheestä haaveilevat.

ROVANIEMI

Paikallistiimi: Sini, rovaniemi@sateenkaariperheet.fi

Pohjois-Suomen sateenkaariperheille on oma Facebook-ryhmä Sateenkaariperheet Lapissa. Liity mukaan täällä >>

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoelle kaivataan uusia tekijöitä! Millaista toimintaa sinä toivoisit perheille tai perheiden aikuisille. Ota yhteyttä tiimiin ja kerro, millaista toimintaa haluaisit olla järjestämässä. 

TAMPERE

Paikallistiimi: Ulla, Johanna, Sari, Laura ja Heidi, tampere@sateenkaariperheet.fi

PERHEKAHVILA
Perhekahvilat pienten lasten perheille joka toinen viikko, parillisten viikkojen sunnuntaisin klo 15–17 (22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12.).

AIKUISTEN VAPAAILTA 
Pe 30.8.2019 klo 17.30- Rauhaniemen Kansankylpylässä. Omavastuu 2 €, makkaranpaistomahdollisuus.

PERHETAPAAMISET
La 14.9. klo 15.30-17.30, Kuplassa.
La 28.9. klo 15–17 kierros Muumimuseossa ja yhteinen syöminen lähiravintolassa.
Su 17.11. Kangasalan uimahalli Kuohussa.

ULKOILURETKI
La 26.10. ulkoilua Niihaman majalla, aluksi halukkaille kilometrin mielen hyvinvointi -polku. Sen jälkeen lettukestit ja makkaranpaistoa grillikodassa

LUENTO- JA KESKUSTELUTILAISUUS
To 31.10. klo 17.30–19.30 Mirka Paavilaisen luento- ja keskustelutilaisuus Lapsi tuli - miten käy parisuhteen? Toimivia keinoja hyvään parisuhteeseen pikkulapsiperheessä.

AIKUISTEN PIKKUJOULUT
La 23.11. toiminnallista tekemistä aikuisille ja ravintola, ruokailu omakustanteinen, yhdistys tukee pääsylipun hintaa.

PERHEIDEN PIKKUJOULUT
Su 1.12.
AKTIIVIEN VIRKISTYSILTA
To 12.12. klo 17.30 Aktiivien virkistysilta

REKRY
Oletko perheellistymisen alkutaipaleella tai tiedätkö jonkun, joka kaipaisi siihen vertaistukea? Tampereella kaivataan Alkutapale-ryhmälle koollekutsujaa. Olisitko se sinä tai tuttavasi? Kännykällä ja kahvinkeittotaidoilla pääsee hommassa jo pitkälle.

Alkutaipale-ryhmässä vertaiset voivat keskustella ja vaihtaa kokemuksia perheellistymisen kiemuroista ja vaihtoehdoista. Ryhmän halutessa on mahdollista vierailla hedelmöityshoitoklinikalla tai pyytää tapaamiseen ulkopuolista asiantuntijaa tai sateenkaariperheiden vanhempia. Tule siis mukaan kivaan Tampereen aktiiviporukkaan! Autamme Alkutaipale-tapahtumien mainostamisessa ja alkuun pääsemisessä. Palkkioksi tapaat toisia alkutaipaleella olevia, saat hyvän mielen ja pääset nauttimaan aktiivien omasta virkistystoiminnasta.

Ota yhteyttä, kysy lisää tai kerro jo lyhyesti itsestäsi: tampere@sateenkaariperheet.fi

TURKU

Paikallistiimi: Elina, Tanja, Tiia, Minna ja Marjukka, turku@sateenkaariperheet.fi

VIIKONLOPPURETKI
7.-8.9. Viikonloppuretki Seilin saareen
Yövymme joko neljän tai kahden hengen huoneissa hintaan 85 € aikuisilta ja 3-12-vuotiailta lapsilta 55 €. Hintaan kuuluu aamiainen, lounas ja päivällinen. Yhdistys tarjoaa opastetun kierroksen saaren historiaan ja iltasaunan kauniissa saaristomaisemissa. Seiliin matkustetaan yhteysalus M/S Norrskärillä ja yhdistys tarjoaa aikuisten meno-paluulipun. 3-12 –vuotiaiden liput maksavat 22 € / meno-paluu.  Alle kolmevuotiaat lapset majoittuvat ja matkustavat ilmaiseksi. Tule mukaan nauttimaan saaristosta koko perheen voimin ja tutustumaan Seilin jännittävään historiaan asiantuntijan opastuksella! Huom! Mukaan mahtuu 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Sitovat ilmoittautumiset 30.6. mennessä osoitteeseen turku@sateenkaariperheet.fi. Kerrothan osallistujien lukumäärän, lasten iät ja halukkuutenne saunomiseen. Maksuohjeet ja lisätietoa ilmoittautuneille myöhemmin. 

Ilmoitamme tapahtumistamme myös sähköpostilistalla sekä facebookissa. Voit ilmoittautua sähköpostilistalle lähettämällä viestiä osoitteeseen turku@sateenkaariperheet.fi

Suljettuun Fb-­keskusteluryhmäämme voit liittyä täällä >> . Tiedotusta voi seurata julkisella Facebook-sivullamme, täällä >>

Lämpimästi tervetuloa tapaamisiin saamaan vertaistukea ja tutustumaan mukaviin ihmisiin!

Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29, 00500 Helsinki 


www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
R Räihä
r.raiha@sateenkaariperheet.fi
050 525 7999

Vertaistoiminnan koordinaattori
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976

Projektipäällikkö
Väriä perhehoitoon -hanke

Heidi Puustinen
heidi.puustinen@sateenkaariperheet.fi
050 3260 777


Perhesuhdekeskus

Projektipäällikkö
Sanna Metsäpuu
sanna.metsapuu@perhesuhdekeskus.fi
050 410 6772

Perhetyöntekijä
Terhi Väisänen
terhi.vaisanen@perhesuhdekeskus.fi
050 431 4600

Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Johtava asiantuntija
Anna Moring
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Erityisasiantuntija
Sara Mäkäräinen
sara.makarainen@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello 9-10
sekä sähköpostitse neuvonta@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat-ajat muualta tästä kirjeessä.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista ja tilata materiaalia.

koulutus@sateenkaariperheet.fi
Voit lähettää koulutuspyynnöt tähän osoitteeseen.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Lisätietoja jäsenyydestä löydät täältä >> ja omia jäsentietojasi pääset muokkaamaan täällä >>

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2019

Puheenjohtaja
Krister Karttunen, Helsinki 
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
050 513 7765

Jäsenet:

Tiia Sudenkaarne, Turku (varapuheenjohtaja)
Marjukka Irni, Turku
Anu Kantola, Helsinki
Hanna Ruohonen, Helsinki
Anu Pellinen, Espoo
Markus Oja, Lempäälä
Jenni Kemppi, Helsinki (varajäsen)
Julian Honkasalo, Helsinki (varajäsen)

Terveisesi yhdistyksen työntekijöille ja hallitukselle

0%