Suomen Malmijalostus Oy

Vastuullisuuskysely 2019


Olet nyt Suomen Malmijalostus Oy:n vastuullisuuskyselyn aloitussivulla. 


Esitämme sinulle seuraavilla sivuilla kysymyksiä, jotka olemme jaotelleet näihin kolmeen teemaan:


1. Strategiset tavoitteet
2. Ympäristö-, talous- ja sosiaaliset vaikutukset
3. Tapa toimia

Voit vastata kyselyyn nimeäsi ilmoittamatta. Vastauksia ei yhdistetä yksittäiseen vastaajaan.


Kiitos, että osallistut! Arvostamme näkemyksiäsi.


Suomen Malmijalostus Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka tähtää kotimaisten mineraalien arvon vastuulliseen maksimointiin. Teemme työtä suomalaisten kaivos- ja akkutoimialan yritysten aktiivisena omistajana ja teknologisena kehittäjänä sekä sähköautojen akkuarvoketjun rakentajana. Pidämme tärkeänä arvoketjun vastuullisuuden kehittämistä, yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä vastuuta ympäristöstä ja ilmastosta.

Tietoa kyselyn vastaanottajien rekisteristä

0%