Kysely seuran, yhdistyksen tai järjestön osallistumisesta Lempäälän kunnan järjestämään harrastusviikkoon 4.-9.11.2019

Lempäälän kunta toteuttaa harrastustakuuta, jonka tavoitteena on tarjota jokaiselle 6-18 -vuotiaalle lapselle tai nuorelle harrastus. Tavoitteena on myös lisätä matalan kynnyksen harrastustoimintaa.


Lempäälässä järjestetään harrastusviikko valtakunnallisen peliviikon yhteydessä 4.-9.11.2019. Harrastusviikon aikana eri toimijat voivat järjestää harrastusesittelyjä tai -kokeiluja koulupäivän aikana. 


Tämän kyselyn tarkoitus on kartoittaa toimijoita, jotka haluavat osallistua harrastusviikkoon. Kyselyn toteuttaa kunnan harrastustakuutyöryhmä, lisätietoja antaa palvelupäällikkö, lasten palvelut, Petteri Väkiparta, puh. 044 423 5926, etunimi.sukunimi@lempaala.fi.


Kysely on avoinna 1.11.2019 saakka.

Nimesi?

Seurasi, yhdistyksesi tai järjestösi?

Puhelinnumerosi?

Sähköpostiosoitteesi?

Milloin ja millä koululla yhdistyksenne, seuranne tai järjestönne on halukas esittelemään toimintaansa tai tarjoamaan harrastuskokeilua harrastusviikon 4.-9.11.2019 yhteydessä (merkitse X sopivan/sopivien koulujen ja päivien kohdalle)?

4.11.
5.11.
6.11.
7.11.
8.11.
Hakkari (yläkoulu)*
Hakkari (yläkoulu)*
Kelho*
Kelho*
Kulju*
Kulju*
Kuokkala*
Kuokkala*
Lastunen*
Lastunen*
Lempoinen*
Lempoinen*
Mattila*
Mattila*
Moisio*
Moisio*
Nurmi*
Nurmi*
Säijä*
Säijä*
Sääksjärvi (yhtenäiskoulu)*
Sääksjärvi (yhtenäiskoulu)*
Tredu/lukio, Virta-kampus*
Tredu/lukio, Virta-kampus*
Kaikki em. mainitut koulut käy*
Kaikki em. mainitut koulut käy*

Onko yhdistyksenne, seuranne tai järjestönne halukas esittelemään toimintaansa tai tarjoamaan harrastuskokeilua Lempoisten koululla/koulun pihalla harrastuspäivän la 9.11. klo 10-14 yhteydessä?

Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, millaista toimintaa voisitte la 9.11. klo 10-14 järjestää? Esim. toiminnallinen piste, esittely, harrastuskokeilu.

0%