PÄIHDETILANNEKYSELY

Kyselyllä kartoitetaan pälkäneläisten alkoholiin , huumeisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Haluamme tietää millaiset asiat olisivat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeinpiä toiminnan kohteita, ja millaisia keinoja pidetään hyvinä. Kyselyn avulla pyrimme parantamaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelua Pälkäneellä.


Kyselyyn voi osallistua nimettömästi ja luottamukselliseti. Yksittäisten vastaajien vastaukset eivät ole tunnistettavissa. jokainen näkemys ja idea on arvokas työmme kehittämisessä. Vastaavanlaisia kyselyjä toteutetaan muillakin paikkakunnilla Suomessa, ja ehkäisevän päihdetyön tekijöiden verkosto voi verrata eri alueilla esiin tulevia näkemyksiä.


Tiedon keruusta ja käsittelystä vastaa Pälkäneen kunnan hyvinvointityöryhmä.


Kiitos, jos sinulla on hetki aikaa auttaa meitä paikallisen ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä!


Kysely on auki:

Sukupuoli

Ikä

Asuinkunta

Ammattiryhmä

Alaikäisten päihteiden käyttö

1.Oletteko havainneet kunnassanne viimeisen 12 kuukauden aikana alaikäisille:

a) alkoholin välittämistä

b) tupakkatuotteiden välittämistä

c) huumeiden välittämistä

2. Oletteko havainneet kunnassanne viimeisen 12 kuukauden aikana tilanteita, joissa myyjä ei ole tarkastanut nuorelta näyttävän

a) alkoholin ostajan ikää

b) tupakkatuotteiden ostajan ikää

c) rahapelejä pelaavan ikää

3. Tulisiko kunnassanne puuttua nykyistä enemmän alaikäisten

a) alkoholin käyttöön?

b) tupakkatuotteiden käyttöön?

c) huumekokeiluihin ja käyttöön?

Päihdehaitat ja niiden ehkäisykeinot

4. Käytetäänkö kunnassanne liikaa alkoholia?

5. Suhtaudutaanko kunnassanne liian vapaasti humalajuomiseen?

6. Tulisiko alkoholin myyntiin päihtyneelle suhtautua kunnassanne nykyistä tiukemmin? (esim. ravintolat, kaupat, kioskit)

7. Pitäisikö ravintoloiden aukioloaikoja rajoittaa nykyisestä?

8. Tulisiko alkoholiteollisuuden sponsorointi ja mainonta urheilutapahtumien yhteydessä kieltää?

9. Tulisiko alkoholinkäyttöä julkisella paikalla voida rajoittaa tietyillä alueilla kunnan omalla päätöksellä?

10. Jos haluaisitte rajoittaa alkoholinkäyttöä julkisilla paikoilla, niin missä haluaisitte sitä rajoitettavan?

11. Oletteko koskaan ollut huolissanne läheisenne alkoholinkäytöstä?

12. Tulisiko tupakkatuotteiden myyntipaikkoja vähentää?

13. Tulisiko rahapeliautomaattien määrää vähentää?

14. Onko jonkin ikäryhmän rahapelaaminen herättänyt teissä erityisesti huolta?

15. Oletteko huolissanne kuntanne huumetilanteesta

16. Oletteko viimeisen 12 kk:n aikana pelännyt kadulla tai muulla julkisella paikalla kohtaamianne päihtyneitä? (esim. alkoholista tai huumausaineista)

17. Onko teitä edellisen 12 kuukauden aikana kysytty terveydenhuoltohenkilöstön vastaanotolla

17a. kysytty alkoholinkäytöstä ja annettu tarvittaessa neuvontaa?

17b. kysytty tupakoinnista ja anettu tarvittaessa neuvontaa tupakoinnin lopettamisessa tai vähentämisessä?

18. Saako kunnassanne helposti tukea tupakoinnin lopettamiseen?

19. Tiedotetaanko kunnassanne tupakoinnin lopettamisen tukipalveluista (esim. terveyskeskuksen tiloissa tai verkossa)?

Ehkäisevä päihdetyö kunnassanne

Paikallisella ehkäisevällä päihdetyöllä vaikutetaan päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin sekä päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, tarjontaan ja haittoihin.

20. Kun ajattelette päihteiden käytöstä aiheutuvia haittoja, mihin seikkoihin erityisesti tulisi kunnassanne mielestänne puuttua?

21. Millaisia keinoja tulisi mielestänne käyttää päihdehaittojen ehkäisemiseksi?

22. Millaisia keinoja te voisitte käyttää päihdehaittojen ehkäisemiseksi (lähiympäristössänne)?

0%